Acasă Social Vineri, 17 mai, se va desfășura Ședință extraordinară a Consiliul Local Brașov

Vineri, 17 mai, se va desfășura Ședință extraordinară a Consiliul Local Brașov

0

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (3), lit. b), alin. (5), lit. a), a^1), a^2),   art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov, va avea loc în ziua de 17 mai 2024, ora 10:00, în sala de şedinţe a Consiliului Local, prin mijloace electronice printr-o platformă on-line de video-conferință, cu următorul

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

Interpelări

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului UAT Municipiul Braşov – MAI

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare dintre Municipiul Braşov şi

S.C. Ana Teleferic S.A., având ca obiect exploatarea instalaţiilor de transport pe cablu din Poiana Braşov pentru vânzarea cartelelor de tip bike pass în perioada mai – noiembrie 2024.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru cartelele tip bike pass de acces la transportul pe cablu din Poiana Braşov în perioada mai – noiembrie 2024 și acordarea unor facilități.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății sumei de 1.584.027,00 lei cu titlu de sultă aferentă stingerii prin procedura de dare în plată a creanțelor fiscale datorate de S.C. ICPROA A.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Primăria Municipiului Brașov și ASOCIAȚIA PLAYFIELD pentru organizarea evenimentului ”URBAN PLAYFIELD” între 1-2 iunie 2024 în Parcul Nicolae Titulescu din Municipiul Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Colaborare dintre Municipiul Brașov, Asociaţia România Sălbatică și Asociația Forona pentru desfășurarea celei de-a doua ediții LYNX – Festivalul Internațional de Fotografie și Film Documentar de Natură în perioada 04 – 09 iunie 2024, la Cinematograful

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentului „Regulament de organizare și desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afișaj în Municipiul Brașov”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții ”Amenajare parc – zona strada Hărmanului – strada Brândușelor”, faza studiu de fezabilitate.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind accesul auto în Zona cu Nivel Scăzut de Emisii și Trafic Limitat din Centrul Istoric al Municipiului Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare în vedere desfășurării procedurilor necesare încheierii unui contract de concesiune de lucrări conform Legii 100/2016 pentru realizarea de imobile cu destinația parcare subterană, Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final al procedurii de recrutare și selecție a candidaților pentru postul de administrator al Societății RIAL S.R.L. precum și mandatarea reprezentanților UAT Municipiul Brașov în Adunarea Generală a Asociaților Societății RIAL R..L pentru numirea unui administrator.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unor imobile situate în Municipiul Brașov, strada podul Crețului în zona Pietrele lui

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Brașov, în domeniul public al Statului Român, al imobilului situat în Brașov, Lacurilor f.n.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind reglementare situație juridică imobile situate în Brașov, strada 13 Decembrie 125.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public a imobilului situat în Brașov, strada

Constatin Lacea nr. 39.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Referendumului local în vederea consultării cetățenilor din Municipiul Brașov privind o problemă de interes deosebit pentru

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.