Acasă Administrativ Ședință maraton mâine la Consiliul Local, cu 100 de proiecte pe ordinea...

Ședință maraton mâine la Consiliul Local, cu 100 de proiecte pe ordinea de zi

0

Ședinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va
avea loc în ziua de 28 februarie 2023, ora 12.00, în sala de şedinţe a Consiliului Local,cu următorul
PROIECT AL ORDINII DE ZI :

Interpelări
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 29.12.2022 și a
procesului-verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local din 12.01.2023.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății TETKRON
S.R.L. Brașov pentru anul 2023.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății RIAL
S.R.L. Brașov pentru anul 2023.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Publice Locale
a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov pentru anul 2023.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
5. Proiect de hotărâre privind finanțarea din bugetul local al Municipiului Brașov pe anul 2023 a
Fundației Monumentelor Istorice Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
6. Proiect de hotărâre privind implementarea la nivelul Municipiului Braşov a proiectului ”Dar din
suflet pentru seniori”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 319/2017 privind
constituirea Structurilor Comunitare Consultative la nivelul Municipiului Brașov, republicată.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
2
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de
exploatări forestiere în fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local
nr. 1078/2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului
Public Administrare Piețe Braşov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 245/2019 privind aprobarea
Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Administrare Pieţe Braşov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 628 din 25.08.2022, privind
aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Creșa Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii și Regulamentul de
Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural „Apollonia Hirscher”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Braşov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat în vederea implementării
proiectului Civic Crowdfunding – Cod SIPOCA/SMIS2014+: 1056/151472 depus în cadrul
apelului CP 14/2021 – POCA/659/2/1, pentru regiunile mai puțin dezvoltate, lansat de Autoritatea
de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă, apel care vizează
consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și
promovarea dezvoltării la nivel local, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar
accesibile şi transparente, Obiectivul specific 2.1. – Introducerea de sisteme și standarde comune
în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță
cu SCAP.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
15. Proiect de hotărâre privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ din
Municipiul Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 95 din data de 15 februarie
2023 privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru elaborarea și implementarea proiectului
”Campus integrat pentru învățământ dual Brașov”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96 din data de 15.02.2023
privind aprobarea participării UAT MUNICIPIUL BRAȘOV la programul PLANULUI
NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR), Pilonul IV. Politici pentru noua
generație, Componenta C15: Educație, Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru
învățământul tehnic superior, Investiția 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale și
dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate, aprobarea proiectului
”Campus Integrat pentru Învățământ Dual Brașov” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Municipiul Brașov și Asociaţia Flava
Sport în vederea desfăşurării la Brașov a evenimentului URBANIADA.ro de iarnă.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
3
19. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov”
Preotului Prof. Dr. Vasile Oltean pentru toată activitatea sa de filolog, muzeograf, profesor și
teolog.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării nerambursabile din bugetul Municipiului Braşov a
proiectelor sportive.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Brașov și
Asociația Why Not Us împreună cu Năsturelul Vesel S.R.L., în vederea organizării evenimentului
“Street Food Festival”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de colaborare dintre Municipiul Brașov și
Asociația Open Your Heart, în vederea organizării evenimentului “Atipic Beauty”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Municipiul Brașov și Asociația Culturală
Artessentia, în vederea organizării şi desfăşurării la Brașov, a evenimentului Bienala Albastră –
Bienala Internațională de Arte Vizuale, ediția a III-a, Brașov 2023, în perioada 1 octombrie – 5
noiembrie 2023.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării evenimentelor și acțiunilor culturale de promovare
a obiceiurilor specifice Junilor din Şcheii Braşovului şi Braşovul Vechi.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
25. Proiect de hotărâre privind însușirea proiectului de stemă a Municipiului Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Municipiul Brașov și Asociația Grow Up
Project, în vederea organizării Festivalului Internațional de book-trailere Boovie, ediția a VIII-a,
între 25 iulie 2023 – 28 iulie 2023.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Primăria Municipiului Brașov și Asociația
AMiCUS România, pentru organizarea Crosului caritabil „Alerg pentru mama”, în data de 5
martie 2023, în Parcul Nicolae Titulescu.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Primăria Municipiului Brașov și
Consorțiul Cultural Corona, pentru organizarea proiectului Gala „Premiilor Anului în Cultură la
Brașov 2022”, în cadrul imobilului de pe strada Michael Weiss numărul 22, Brașov, numit
,,Banca de Cultură Apollonia”, în perioada 3 – 5 martie 2023.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Primăria Municipiului Brașov și
Universitatea Transilvania din Brașov, în vederea organizării şi desfăşurării proiectului cultural
,,Întâlnirile Cinemaraton”, la Cinematograful Astra, între 12 martie – 20 martie 2023.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Colaborare dintre Primăria Municipiului
Brașov și Asociaţia Secvențe, pentru organizarea şi desfăşurarea FESTIVALUL FILMULUI
MAGHIAR – BRAȘOV 2023, ediția a II-a, în 24 martie 2023 și 26 martie 2023 la
Cinematograful Astra.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării nerambursabile pentru reabilitarea anvelopei
unui imobil din Municipiul Brașov, conform regulamentului de intervenție pentru creșterea
calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zone de acțiune prioritară în Municipiul Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
4
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea hărților strategice de zgomot elaborate în cadrul proiectului
”Servicii refacerea și revizuirea hărților strategice de zgomot, precum și a Planului de acțiune al
Municipiului Brașov”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii contractelor către S.C. TETKRON S.R.L. conform
H.C.L. nr. 93/2019.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii contractelor către S.C. RIAL S.R.L. Brașov
conform H.C.L. nr. 93/2019.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la finalizarea lucrărilor,
aferenți obiectivului de investiții “Reabilitare şi refuncționalizare imobil, strada Michael Weiss
nr. 22”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la finalizarea lucrărilor,
aferenți obiectivului de investiții “Consolidare zid Colegiul Național Aprily Lajos”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafață de 5 m.p. situat
în Brașov, B-dul Saturn, nr. 35, înscris în C.F. nr. 176610, proprietatea privată a Municipiului
Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
38. Proiect de hotărâre pentru aprobarea îndreptării erorilor materiale din anexa la Hotărârea
Consiliului Local nr. 952 din 25.11.2022 privind încetarea contractului de concesiune nr. 194 din
16.06.2005, modificat prin act adițional nr. 1/21.05.2010, act adițional nr. 2/03.08.2011, act
adițional nr. 3/25.05.2015, act adițional nr. 4/15.06.2020 și act adițional nr. 5/2022 având ca
obiect exploatarea spațiului cu destinația de cabinet medical, situat în Brașov, str. Mihai Viteazu
nr. 138, cu privire la Cabinetul Medical de Medicină de Familie Dr. Constantinescu Cristian
Adrian.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
39. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de
Administraţie ale unităților de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul
şcolar 2022 – 2023.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul de dare în
folosință gratuită (comodat) nr. 99209/127/2022, având ca obiect spațiul indicat în Anexa nr. 1,
din imobilul situat în Brașov, Piața Teatrului, nr. 1.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
41. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 136/2021, republicată,
privind aprobarea înființării Fundației Monumentelor Istorice Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
42. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și
Administrației prin Compania Națională de Investiții „CNI” S.A., a amplasamentului și
asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Proiect tip – Construire creșă
medie, str. Fundăturii nr. 4, Municipiul Brașov, Județul Brașov”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Municipiul Brașov
și Școala Populară de Arte și Meserii ”Tiberiu Brediceanu” pentru organizarea de spectacole, cu
intrare liberă, la Cinematograful ”Astra”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
5
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor
proprietate privată pentru realizarea obiectivului de investiții de utilitate publică de interes local
„Construire Spital Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
realizării obiectivului de investiții “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi trafic
pietonal cu facilităţi complementare – TRASEU 1”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
46. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 737 din 14 decembrie 2018,
republicată, privind aprobarea proiectului “Realizare infrastructură integrată pentru ciclism şi
trafic pietonal cu facilităţi complementare – TRASEU 1” și a cheltuielilor legate de proiect.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
realizării obiectivului de investiții ”Realizare infrastructură integrată pentru trafic pietonal și
ciclism cu facilități complementare – Traseu 2”, Cod SMIS: 126995.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
48. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 787 din 21 decembrie 2018,
republicată, privind aprobarea proiectului ”Realizare infrastructură integrată pentru trafic pietonal
și ciclism cu facilități complementare – Traseu 2” și a cheltuielilor legate de proiect.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
49. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris
în C.F. nr. 176416 Brașov, nr. cad. 176416 – str. Nicolae Pop nr. 23.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
50. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris
în C.F. nr. 176644 Brașov, nr. cad. 176644 – str. Nicolae Pop.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
51. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de
63.217/840.000 din terenul înscris în C.F. nr. 114370 Brașov, nr. cad. 114370, de la Forsea Ioan
și Forsea Doina-Angela – zona str. Bârsei.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
52. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de
70.000/840.000 din terenul înscris în C.F. nr. 114370 Brașov, nr. cad. 114370, de la Puflea Ionică
și Puflea Eugenia – zona str. Bârsei.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
53. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris
în C.F. nr. 129987 Brașov, nr. cad. 129987 și a terenului înscris în C.F. nr. 105156 Brașov,
nr. cad. 105156, nr. top. 5924/2/1/2/II/I – str. Traian Grozăvescu nr. 9.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
54. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 2/34
din terenul înscris în C.F. nr. 168050 Brașov, nr. cad. 168050, de la Nilă Florin Răzvan – zona
str. Luncii.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
55. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 2/34
din terenul înscris în C.F. nr. 163572 Brașov, nr. cad. 163572, de la Nilă Florin Răzvan – zona
str. Luncii.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
56. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris
în C.F. nr. 175544 Brașov, nr. cad. 175544 – str. Manole Diamandi.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
6
57. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris
în C.F. nr. 176541 Brașov, nr. cad. 176541 – zona str. Fagurului.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
58. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al
Municipiului Braşov, în vederea casării, a unor mijloace fixe aflate în administrarea Companiei
APA Braşov S.A.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
59. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului
Braşov, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării, a mijloacelor fixe, prevăzute în H.C.L.
nr. 286/1999, republicată, cap. D, conform Anexei.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
60. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului de preemțiune la
cumpărarea imobilelor situate în Brașov str. Castelului nr. 30, ap. 1, înscris în C.F. nr. 110545-
C1-U2 la prețul de 45.000 euro, ap. 2, înscris în C.F. nr. 110545-C1-U7 la prețul de 115.000 euro,
ap. 3, înscris în C.F. nr. 110545-C1-U5, la prețul de 65.000 euro și ap. 8, înscris în C.F.
nr. 110545-C1-U8, la prețul de 25.000 EURO.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
61. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului de preemțiune la
cumpărarea imobilului situat în Brașov str. George Barițiu, nr. 6, ap. 6, înscris în C.F. nr. 128935-
C1-U6 la prețul de 77.000 euro.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
62. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului de preemțiune la
cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. George Barițiu, nr. 6, înscris în C.F. nr. 128935-C1-
U7 la prețul de 3000 euro.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
63. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului de preemțiune la
cumpărarea imobilelor situate în Brașov str. Lungă nr. 202, ap. 3B, înscris în C.F. nr. 143432-C1-
U11 Brașov, ap. 3G, înscris în C.F. nr. 143432-C1-U16 Brașov, ap. 3C, înscris în C.F. nr.
143432-C1-U12 Brașov, ap. 3L, înscris în C.F. nr. 143432-C1-U21 Brașov, ap. 3I, înscris în C.F.
nr. 143432-C1-U18 Brașov, ap. 3F, înscris în C.F. nr. 143432-C1-U15 Brașov, ap. 3K, înscris în
C.F. nr. 143432-C1-U20 Brașov, ap. 3H, înscris în C.F. nr. 143432-C1-U17 Brașov, ap. 3J,
înscris în C.F. nr. 143432-C1-U19 Brașov, ap. 3E, înscris în C.F. nr. 143432-C1-U14 Brașov,
toate la prețul de 100.000 euro.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
64. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului de preemțiune la
cumpărarea imobilului situat în Brașov str. Republicii nr. 35, ap. – lot. 1, înscris în C.F.
nr. 144340-C1-U2, la prețul de 36.500 euro.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
65. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului de preemțiune la
cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Constantin Lacea nr. 10, înscris în C.F. nr. 147464, la
prețul de 205.000 euro.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
66. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului de preemțiune la
cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Mihail Sadoveanu, nr. 18, ap. 5, înscris în C.F.
nr. 131479-C1-U6 Brașov, la prețul de 315.235 lei.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
67. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului aditional nr. 2 la contractul de concesiune nr.
1/1996, modificat prin act aditional nr. 1/2007 având ca obiect concesionarea, conform H.C.L.
nr. 16/1994, a terenului în suprafață de 581,62 m.p., situat în Brașov, str. Crișan nr. 5 B, înscris în
C.F. nr. 113109 Brașov, proprietatea privată a Municipiului Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
7
68. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului aditional nr. 2 la contractul de concesiune nr.
146/2001, modificat prin act aditional nr. 1503/2012 având ca obiect concesionarea directă a
terenului situat în Brașov, B-dul Griviței nr. 105, în suprafață de 9,00 m.p., înscris în C.F.
nr. 125426 Brașov, proprietatea privată a Municipiului Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
69. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului aditional nr. 2 la contractul de concesiune nr.
212/2003, modificat prin act aditional nr. 1/2005 având ca obiect concesionarea directă a
terenului aferent garajului situat în Brașov, B-dul Saturn, nr. 41, în suprafață de 19,50 m.p.,
înscris în C.F. nr. 149273 Brașov, nr. top. 7586/1/1/11, proprietatea privată a Municipiului
Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
70. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului aditional nr. 2 la contractul de concesiune nr.
138/13.05.2005, modificat prin act adițional nr. 1/2022, având ca obiect concesionarea terenului
în suprafață de 17,70 m.p., situat în Brașov, str. Molidului f.n., înscris în C.F. nr. 170427 Brașov,
nr. top. 6760/2/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/8, proprietatea privată a Municipiului Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
71. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 4 la contractul de concesiune nr.
159/27.05.2005, modificat prin act adițional nr. 1/2010, act adițional nr. 2/2016 și act adițional nr.
3/2020, privind cabinetul medical situat în Brașov, str. Ciceu, nr. 3, bl. 31, sc. C, ap. 2,
proprietatea privată a Municipiului Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
72. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Biblioteca Județeană „George Barițiu”
Brașov, a unor imobile proprietatea Municipiului Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
73. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public Administrare Piețe Brașov
a unor imobile proprietatea Municipiului Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
74. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, strada Brazilor f.n.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
75. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, strada
Calea București nr. 95.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
76. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, strada
Cocorului nr. 10 – Școala Gimnazială nr. 1, corp B.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
77. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului strada
Abrud – Tronson 1.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
78. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului strada
Abrud – Tronson II.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
79. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului zona
strada Brândușelor nr. 108.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
80. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului drum,
situat în zona B-dul Griviței f.n.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
81. Proiect de hotărâre înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului situat în zona
B-dul Griviței f.n.
8
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
82. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului drum,
situat în zona str. Hărmanului f.n.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
83. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului strada
Alexandru Sahia.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
84. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului situat în
zona strada Lânii nr. 6.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
85. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului situat în
zona strada Bobului f.n.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
86. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului situat în
zona strada Bobului f.n.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
87. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului strada
Pașcani – tronson 2.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
88. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului strada
Sitei.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
89. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului strada
Deda.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
90. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului strada
Nucului.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
91. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului strada
Florilor.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
92. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului strada
Măcieșului.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
93. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului teren de
sport, situat în zona strada Aluminiului – Bronzului.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
94. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului strada
General Mociulschi – Tronson 2.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
95. Proiect de hotărâre privind înscriere imobil teren situat în Brașov, zona strada Ion Creangă f.n.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
96. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada
Metalurgiștilor.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
97. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada
Aleea Mimozei.
9
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
98. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada
Ștefan cel Mare.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
99. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Braşov a imobilului strada
Ciceu.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
100. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 702/2022 privind înscrierea
în proprietatea Municipiului Brașov, a imobilului strada Iezer.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
101. Informare privind Raportul de follow-up nr. 14592/15.02.2023 al Camerei de Conturi Brașov –
Curtea de Conturi a României.