Acasă Local Reprezentanții ISO Mediu îi răspund cu argumente concrete primarului din Brașov

Reprezentanții ISO Mediu îi răspund cu argumente concrete primarului din Brașov

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ISO Mediu” Brașov (ADI ISO Mediu) rămâne deschisă oricărui dialog constructiv vizavi de problemele și interesele comunității pe care o reprezintă, reiterează președintele Asociației, Liviu Butnariu.

Reprezentantul ISO Mediu face această precizare după ce primarul Brașovului a declarat în timpul ședinței de plen a Consiliului Local Brașov din 31 august că a solicitat în ședințele ADI ISO Mediu Brașov mutarea depozitului ecologic de deșeuri al Fin-Eco în altă localitate din județ și că „asociația e datoare cu un răspuns”.

„Cred că toate problemele legate de depozitul de deșeuri ecologice au fost clarificate, în 2021, odată cu stabilirea coordonatelor pentru Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor, proiect european în valoare de aproximativ 100 milioane de euro, derulat de Consiliul Județean. Construirea unui nou depozit de depozitare a deșeurilor sau alternativa mutării depozitului Fin-Eco în altă localitate din județ au fost pe ordinea de zi atât în ședințele convocate cu membrii asociației – respectiv toate primăriile din județul Brașov -, cât și în dezbaterile publice organizate în procesul de pregătire al SMID, iar concluziile le cunoaștem: legea nu permite funcționarea a două depozite de colectare a deșeurilor într-un județ, iar înființarea unui depozit nou nu poate fi demarată până când depozitul existent nu atinge 70% din capacitate.

Primăria Brașov, prin primarul Allen Coliban sau reprezentanții delegați, a fost participant activ la aceste întâlniri, iar din 2021 și până acum, când tema Fin-Eco a fost readusă în atenția publică, nu au intervenit modificări în ceea ce privește cadrul legal sau obligațiile legate de mediu pe care România și le-a asumat în calitate de membru al UE”, a precizat Liviu Butnariu.

ADI ISO Mediu a făcut, de asemenea, și propriile demersuri către autoritățile statului, de natură să clarifice dacă există alternativa delegării serviciilor de depozitare a deșeurilor către un alt operator. În răspunsul oficial primit de la Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), cu numărul nr. 902.421/17.02.2021, se arată: „Comisia Europeană recomandă integrarea infrastructurii private existente în SMID (Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor, n.r.) și finanțează proiectele de investiții numai dacă fondurile publice nerambursabile sunt utilizate eficient”.

La fel, se precizează că: „Având în vedere că legislația aplicabilă serviciilor de utilități publice nu permite operatorilor economici să presteze vreo activitate de salubrizare fără a avea încheiat un contract de delegare cu autoritatea locală competentă, este necesar ca ADI ISO Mediu Brașov, în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre și în baza mandatului primit de la acestea, să procedeze la delegarea și atribuirea contractului de delegare a gestiunii activității de administrare a Depozitului Ecologic Brașov către Fin-Eco, în conformitate cu procedurile prevăzute în legislația din domeniul achizițiilor publice.

Drept urmare, considerăm că atribuirea contractului de delegare a activității de depozitare a deșeurilor municipale către Fin-Eco SA se poate face de către ADI ISO Mediu prin aplicarea procedurii de negociere fără publicare”.
Această procedură a fost argumentată de ANRSC prin faptul că „depozitul ecologic este singurul din județul Brașov (lipsește concurența, din motive tehnice)”. De asemenea, ANRSC a menționat că „eliminarea deșeurilor trebuie să se facă la cel mai apropiat depozit de locul de generare”, dar și faptul că „operatorii care exploatează depozite amenajate din fonduri publice nu pot accepta deșeuri din alte județe”.
În relația cu Fin-Eco, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ISO Mediu reprezintă voința tuturor primăriilor din județ, pentru că deciziile sunt luate prin votul direct al membrilor, iar unitatea e singura pârghie care poate asigura o echitate în relația contractuală cu singurul operator legal agreat. Regretabilă este situația din primăvara acestui an, când o primărie din județ a decis, unilateral, să accepte ultima majorare de preț impusă de operator, lucru ce a creat un prejudiciu tuturor.

„În continuare, obiectivul nostru este să reducem cantitatea de deșeuri depusă la depozitul de deșeuri, atât pentru a reduce costurile, cât și pentru îmbunătățirea calității vieții cetățenilor prin gestionarea durabilă a deșeurilor din județul Brașov. Sunt pași importanți făcuți în acest sens. Asociația a semnat deja contractele de finanțare pentru crearea de centre de aport voluntar în mai multe localități ale județului. Totodată, Consiliul Județean a avansat în procedurile de operaționalizare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor, prescurtat CMID, sau altfel spus un centru de reciclare mai complex, care este obligatoriu să fie amplasat pe o rază de maximum 30 de kilometri în jurul municipiului Brașov, acesta fiind cel mai mare generator de deșeuri al județului”, a mai spus Liviu Butnariu.

Educația pentru mediu rămâne un alt deziderat al „ISO Mediu” . „«EcoAtitudine» este campania care promovează un stil de viață sustenabil și reunește acum toate primăriile din județ, proiect în care am cooptat și operatorii de salubritate, dar și alți parteneri. Principala atenție o acordăm școlilor, pe care le-am sprijinit cu dotări (pubele de colectare selectivă etc), iar acum putem spune că avem în calendar activități în aproape toate unitățile de învățământ din localitățile județului”, a mai precizat președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ISO Mediu Brașov.