Acasă Local Fonduri din PNRR pentru reabilitarea termică și energetică a sediului Detașamentului II...

Fonduri din PNRR pentru reabilitarea termică și energetică a sediului Detașamentului II de Pompieri Brașov

0

Ministerul Afacerilor Interne în calitate de Lider de parteneriat și Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov în calitate de membru în cadrul parteneriatului beneficiază de fonduri europene pentru modernizarea și creșterea eficienței energetice a Sediului Detașamentului II de Pompieri Brașov din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Țara Bârsei Brașov. Apelul de proiecte este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale.

În luna decembrie a anului 2022, la București, a avut loc semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Reabilitare termică, energetică și modernizare a sediului Detașamentului II de Pompieri Brașov din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Țara Bârsei Brașov”. Implementarea va fi asigurată de o echipă din cadrul beneficiarului.

Valoarea totală a proiectului este de 5.095.404,76 lei cu TVA, iar finanțarea nerambursabilă, în valoare de 4.361.173,52 lei cu TVA, a fost accesată prin Planul Național de Redresare si Reziliență – Componenta 5 – Valul Renovării – Operațiunea B2 – Renovare energetică moderată a clădirilor publice, Titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B2.1/1, runda 1.

Proiectul „Reabilitare termică, energetică și modernizare a sediului Detașamentului II de Pompieri Brașov din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Țara Bârsei Brașov” va fi implementat pe parcursul a 24 de luni de la semnarea contractului, respectiv în perioada 10.11.2022 – 15.12.2024 și are drept scop: crearea unui cadru adecvat pentru desfăşurarea activităţilor specifice prin asigurarea spaţiilor de lucru şi optimizarea condiţiilor de muncă pentru personal, asigurarea condiţiilor optime de pregătire a personalului operativ, asigurarea siguranţei în exploatare, reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire, reducerea consumului de energie primară totală, utilizarea surselor regenerabile pentru consumul de energie primară (utilizarea surselor de energie regenerabilă pentru asigurarea necesarului de energie a clădirii), reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră.

Prin realizarea investiției se estimează reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire cu cel puțin 72%, reducerea consumului de energie primară totală cu 51% precum și a emisiilor de CO2 cu peste 60% în comparație cu starea de pre-renovare.

Referitor la impactul social, precizăm că lucrările prevăzute în cadrul proiectului vor respecta principiul “a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – “Do no significant harm”) potrivit regulamentului privind mecanismul de redresare și reziliență (2021/C58/01).
Date de contact beneficiar: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov, str. Mihai Viteazul, nr. 11, municiupiul Brașov, județul Brașov, cod poștal 500174
Telefon: 0268/42.88.88; Fax: 0268/54.35.37;E-mail: contact@isujbv.ro.