Acasă Social Concurs și expoziție de fotografie: „Muntele Tâmpa – simbol al Brașovului”

Concurs și expoziție de fotografie: „Muntele Tâmpa – simbol al Brașovului”

Organizaţia GeoEcologică ACCENT lansează concursul de fotografie cu imagini realizate din aria naturală protejată Muntele Tâmpa. Cele mai apreciate 30 de imagini, vor fi selectate de un juriu format din fotografi profesioniști și vor fi expuse în cadrul unei expoziţii și eveniment tematic în perioada 01 – 30 octombrie 2024 la Centrul Cultural Apollonia, sala Doinea Cornea.

Perioadă de transmitere fotografii: 01 iunie – 31 iulie 2024. Perioadă de jurizare: 01 – 10 august 2024

 

TEMATICA CONCURSULUI

Fotografiile vor trebui să aibă ca subiect flora, fauna, peisajul, activități și sporturi ce se desfășoară pe Tâmpa. Peisajul poate fi natural sau antropic. Peisajul antropic poate avea incluse elemente ale prezenței umane, dar în număr limitat. Orașul Brașov este unul dintre puținele orașe care au în intravilanul lor arii naturale protejate. Acestea aduc beneficii locuitorilor, dar și responsabilitate pentru păstrarea lor. În vorbirea curentă, Brașovul este deja sinonim cu „orașul de la poalele Tâmpei”, muntele care desparte vechiul cartier din Şchei și cetatea din Centrul istoric de cartierul mai nou, Valea Cetății. Muntele Tâmpa are statut de protecție încă din 1962, în anul 2000 este declarată rezervație de interes național, iar din 2007 este sit de importanță comunitară, cu suprafața de 214 hectare, făcând parte din rețeaua Natura 2000, rețea ecologică europeană de zone protejate. Un mare număr dintre speciile de floră și faună de pe teritoriul ariei naturale sunt protejate la nivel european și național, cum este: Papucul doamnei (Cypripedium calceolus); Mătăciunea (Dracocephalum austriacum); Stânjenelul bărbos (Iris aphylla ssp. Hungarica); Ursul brun (Ursus arctos); Buhaiul de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata); Croitorul alpin (Rosalia alpina).

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Concursul este deschis fotografilor amatori și profesioniști. Fotografii participanți trebuie să poată face dovada proprietății intelectuale asupra imaginilor trimise la concurs.

Participarea la concurs se face prin trimiterea a maxim 5 fotografii de către fiecare participant.

Prin participarea la concurs acceptați ca datele dumneavoastră cu caracter personal necesare înscrierii să fie folosite de organizator. Fotografiile cu care participați la concurs trebuie să se încadreze în tema concursului.

Fotografiile trebuie trimise până pe data de 31 iulie 2024, ora 23:59, la adresa de e-mail: info.og.accent@gmail.com

Nu se admit imagini prelucrate cu AI, colaje, imagini compuse. Imaginile trebuie să reflecte realitatea și natura de pe muntele Tâmpa. În caz de neclaritate autorii trebuie să facă dovada imaginii fotografice prin intermediul fișierului original.

Juriul va analiza cu obiectivitate și fără părtinire imaginile înscrise în concurs, pentru a selecta fotografiile care se înscriu în tematică și a aprecia măiestria tehnică și artistică a participanților.

Hotărârile juriului sunt definitive.

Organizatorul își rezervă dreptul de a anunța ulterior premiile concursului. Prin participarea la concurs certificați respectarea acestui regulament.

CERINȚE TEHNICE

Formatul imaginilor trebuie să fie următorul:

  • atura mare min 5000 px,
  • formatul jpg comprimate cât mai puțin (valoarea de comprimare 12) pentru a-și păstra calitatea la tipar,
  • profilul color Adobe RGB sau ProPhoto (evitați profilul sRGB deoarece în cazul printării pot apărea distorsiuni de culoare).
  • numele fiecărei imagini va conține: numele fotografului, număr de ordine de la 1 la 5 și titlul Ex: Popescu_Ion_01_Piţigoi.
JURIUL CONCURSULUI

Menbrii juriului sunt următorii:

Ana Moiceanu – UNATC Bucuresti – fotograf și cineast profesionist

Mihai Moiceanu – PhotoTOUR Brasov – fotograf și cineast profesionist

TOATE FOTOGRAFIILE ACCEPTATE ÎN CONCURS VOR FI TIPĂRITE ÎN CONDIȚII PROFESIONALE ȘI PANOTATE CORESPUNZATOR UNEI EXPOZIȚII DE CALITATE. TOATE FOTOGRAFIILE EXPUSE VOR FI OFERITE AUTORILOR LA SFÂRȘITUL EXPOZIȚIEI.