Acasă Actualitate Trei companii românești au depus oferte pentru construirea Parcului Fotovoltaic de la...

Trei companii românești au depus oferte pentru construirea Parcului Fotovoltaic de la Stupini

Se dorește construirea unui parc fotovoltaic în Stupini, cu o putere de 20 de MW. Instalația de producere de energie electrică verde va asigura 90% din energia necesară pentru școli, clădiri publice și iluminat.

Primăria Brașov continuă programul de transformare a orașului în capitala verde a României, investind în soluții prietenoase cu mediul, cu ajutorul finanțărilor nerambursabile. Unul dintre proiectele pe care municipalitatea le implementează în această perioadă este cel de construcție a unei instalații de producere a energiei electrice din surse solare (centrală bazată pe panouri fotovoltaice) de 20.00 MW, pe o suprafață de 22 de hectare, în cartierul Stupini. La începutul acestei săptămâni a fost termenul limită pentru depunerea ofertelor pentru elaborarea documentației și lucrările de execuție. Trei companii românești, cu parteneri din mai multe țări, au depus oferte pentru realizarea acestei investiții. Urmează evaluarea ofertelor și stabilirea companiei care va construi parcul fotovoltaic.

 Cele trei oferte au fost depuse de:

  • – Synergy Construct – în calitate de lider, Else Enerji Anonim Sirketi – terț, Graphein Topo – subcontractant; ZOORK – subcontractant; Eds Electric SRL – subcontractant;
  • – Visual Fan – în calitate de lider; TQM Services – ofertant; Waldevar Energy – ofertant; Optimum Solar Zrt – ofertant;
  • – Electro-Alfa International – în calitate de lider; Fondator Energy SDN. BHD – terț; General ME.EL Electrico – ofertant.

Punerea în funcțiune a acestui parc fotovoltaic va acoperi 89,72% din necesarul de energie electrică pentru cele 21 colegii și licee, 16 școlii gimnaziale, 29 grădinițe, 8 creșe, instituțiile de cultură, primărie și serviciile publice din subordinea Consiliului Local, centralele și punctele termice, piețe, parcări multietajate, baze sportive, sistemul de iluminat public și sistemul de semaforizare din oraș, energia electrică necesară domeniului schiabil (sistemele de producere a zăpezii artificiale, cele de pompare etc.).

La acestea se adaugă și programul municipalității de dotare a 27 de unități de învățământ cu panouri fotovoltaice, pentru care s-a solicitat finanțare.

Cumulând cele două proiecte, la care se adaugă unitățile de învățământ dotate deja cu astfel de panouri, municipalitatea va putea asigura peste 90% din necesarul de consum din surse proprii, regenerabile, ceea ce va însemna o contribuție importantă la reducerea poluării, dar și a costurilor cu energia electrică.

Detalii tehnice

Centrala fotovoltaică va avea o putere electrică instalată de 20.00 MWp în curent continuu, la nivelul panourilor fotovoltaice, și de 18.00 MW în curent alternativ, la nivelul invertoarelor. Centrala va fi formată dintr-un număr de 30.770 de panouri fotovoltaice, cu puterea electrică de vârf (Pp) de 650 Wp, montate pe structură fixă. De asemenea, pentru realizarea investiției, vor mai fi folosite 120 invertoare solare on-grid, trifazate, de putere 150 kW, 3 echipamente de management al datelor și 1 echipament de măsurare a energiei.

Ca urmare a realizării investiției, se va înregistra o scădere anuală medie estimată a emisiilor gazelor cu efect de seră de 21.002 echivalent tone CO2 în primul an de operare a investiției. Astfel, de la emisii cu efect de seră de 23.408,18 t CO2 se ajunge la 2.406,18 t CO2.

Detalii achiziție pentru elaborarea proiectului tehnic și detaliilor de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului și lucrări execuție sistem fotovoltaic pentru obiectivul de investiții „Amenajare parc producție energie din surse regenerabile pentru comercializare la nivelul UAT – Municipiul BRAȘOV”:

  • – durata de realizare a documentației necesare și de execuție a lucrărilor: 4 luni, din care 30 de zile pentru realizarea serviciilor de proiectare și 90 de zile pentru execuția lucrărilor;
  • – valoarea maximă a achiziției: 90.007.802,00 lei + TVA;
  • – criterii de atribuire: cel mai bun raport calitate – preț
  • – Propunerea financiară – Pondere în cadrul procesului de evaluare – 85%,
  • – Durata suplimentară a perioadei de garanție: 15%.

Fondurile nerambursabile sunt asigurate prin Programul Operațional Infrastructură Mare – POIM 2014-2020, Axa Prioritară 11: „Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile”, Obiectivul specific 11.2: „Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale”.