Acasă Administrativ Ședință ordinară la Consiliul Local Brașov cu 87 de proiecte pe ordinea...

Ședință ordinară la Consiliul Local Brașov cu 87 de proiecte pe ordinea de zi. Ce se va discuta

0

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), lit. a), art. 134, alin. (3), lit. a), alin. 5, lit. a), a^1), a^2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de 31 ianuarie 2024, ora 11:00, în sala de şedinţe a Consiliului Local. Ședința va fi transmisă și live, pe canalul de YouTube Primaria Municipiului Brașov.

PROIECT AL ORDINII DE ZI :
Interpelări
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din 16.11.2023, al
procesului-verbal al ședinței ordinare din 28.11.2023, al procesului-verbal al ședinței de îndată
din 8 decembrie 2023 și al procesului-verbal al ședinței de îndată din 20 decembrie 2023.
2. Proiect de hotărâre privind eliberarea din funcția de viceprimar al Municipiului Brașov a
domnului Rusu Sebastian Mihai.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 3/16.01.2024 privind utilizarea
excedentului aferent instituțiilor publice finanțate în anul 2024 din bugetul fondurilor externe
nerambursabile și bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
4. Proiect de hotărâre privind finanțarea activității sportive a Liceului cu Program Sportiv Braşov,
pe anul 2024.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației către Asociaţia Municipiilor din România.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 245/2019 privind aprobarea Organigramei și a
Statului de funcții ale Serviciului Public Administrare Piețe Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
7. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor cu destinaţia de locuinţă și a
spațiilor cu altă destinație proprietatea privată a Municipiului Braşov, aflate în administrarea
Societăţii RIAL S.R.L.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
2
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății sumei de 1.584.027,00 lei cu titlu de sultă aferentă
stingerii prin procedura de dare în plată a creanțelor fiscale datorate de S.C. ICPROA S.A.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului
social ,,Centrul de Zi de Informare şi Consiliere pentru Persoane Fără Adăpost”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.L. nr. 150/2021 privind aprobarea
repartizării locuințelor sociale situate în Municipiul Brașov, str. Zizinului nr. 144, republicată.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 611/2016 privind acordarea gratuității pe
mijloacele de transport în comun din Municipiul Braşov pentru persoanele cu handicap accentuat,
grav şi asistenții personali ai acestora.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Braşov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de funcționare și exploatare a stațiilor de
reîncărcare a vehiculelor electrice și hybrrid plug-in în Municipiul Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Municipiul Brașov, Asociația Kastel și
Filarmonica Brașov pentru organizarea sesiunii de informare și a secțiunii de întrebări și
răspunsuri în Sala PATRIA în data de 24 februarie 2024 din cadrul campaniei de educație civică
„Alege conștient”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
15. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de colaborare între Municipiul Brașov și
Serviciul de Telecomunicații Speciale din București pentru organizarea „COMPETIȚIEI DE
SCHI ALPIN STSCHI” în data de 03.02.2024, în intervalul orar 9,00-16,00 Poiana Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Brașov la Asociația Eurocities.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Brașov la Asociația Climate Alliance.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Brașov la rețeaua mondială ICLEI –
Administrații Locale pentru Sustenabilitate.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
19. Proiect de hotărâre privind înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ din
Municipiul Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
20. Proiectul de hotărâre pentru completarea art. 1 al H.C.L. nr. 207/30.04.2020 privind darea în
administrarea Filarmonicii Brașov a imobilului Sala Patria, amplasat în Municipiul Brașov, B-dul
15 Noiembrie nr. 50A.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări privind performanţele așteptate de la
organele de administrare şi conducere ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.
Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
3
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”Întocmire P.U.Z. – Construire
hale depozitare, comerț producție, prestări servicii, spații administrative și birouri, Municipiul
Brașov, str. Cărămidăriei nr. 6”, inițiator S.C. MADEX S.R.L.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
23. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de urbanism ”P.U.D. – Construire locuințe
colective, spații comerciale, parcări și împrejmuire teren, în Municipiul Brașov, strada Nicolae
Pop”, Inițiator Ghineț Leonard-Constantin.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de urbanism “P.U.D. – Construire ansamblu
de locuințe, apartamente în regim hotelier, spații comerciale și birouri, în Municipiul Brașov, str.
Mihai Viteazul nr. 1-3”, inițiator BETLAR TRADING GROUP S.R.L.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației de urbanism ”P.U.D. – Construire locuință
unifamilială și împrejmuire la stradă, în Municipiul Brașov, str. Mălinului F.N.”, inițiator Kovacs
Sandor-Csongor.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de infrastructură verde a Municipiului Brașov
2024-2043”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării
obiectivului de investiții “Amenajare parc cartier Bartolomeu Nord – Str. Lânii” – Faza STUDIU
FEZABILITATE C.U. nr. 3248/06.12.2022; C.F./nr. topo 127696.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării
obiectivului de investiții “Amenajare parc Cetățuia” – Faza Studiu de Fezabilitate.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Strategiei locale pentru serviciul de alimentare cu energie
termică a populației în Municipiul Brașov 2023 – 2033”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
30. Proiect de hotărâre privind darea în administrație a dotărilor livrate și montate în cadrul
proiectului “Eficientizarea energetică a clădirilor publice din Municipiul Brașov – Colegiul
Tehnic Transilvania, corp A” – cod SMIS 128399.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la finalizarea lucrărilor
aferenți realizării obiectivului de investiții “Asigurare protecție perimetrala Școala Gimnaziala nr.
11“ – Lotul 1.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la finalizarea lucrărilor
aferenți realizării obiectivului de investiții:“Eficientizarea energetică a clădirilor publice din
Municipiul Brașov – Colegiul Tehnic de Transporturi – Cămin A și Sală de sport“.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi
obiectivului de investiții CONSTRUIRE PARCARE SUBTERANĂ ZONA GĂRII BRAȘOV ȘI
PASAJE PIETONALE SUBTERANE ZONA GĂRII BRAȘOV.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației DALI și a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții “Eficientizare energetică și modernizare a clădirilor publice din
Municipiul Brașov, clădiri înscrise în C.F. nr. 123187 – str. Fundăturii nr. 2”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
4
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației DALI și a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții “Eficientizare energetică, modernizare, schimbare de funcțiune a
clădirilor publice din Municipiul Brașov – PT8 Tractorul”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
36. Proiect de hotărâre privind aprobare documentației DALI și a indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții “Eficientizare energetică, modernizare, demolări parțiale a
clădirilor publice din Municipiul Brașov – Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice de desființare/demolare a construcției
existente și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,,Demolare Sală
Sport Colegiul Tehnic Transilvania – str. Panselelor”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice – Proiect tehnic – și a indicatorilor
tehnico-economici pentru proiectul ,,Închidere definitivă depozit de deșeuri nepericuloase TimișTriaj și înființare spațiu verde pentru zonă de agrement”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
realizării obiectivului de investiții “Creșterea performanței și eficienței energetice a clădirilor
rezidențiale – imobilul situat în Strada Zizinului nr. 71, bl. 104G”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
realizării obiectivului de investiții “Creșterea performanței și eficienței energetice a clădirilor
rezidențiale – imobilul situat în B-dul Griviței nr. 62”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
41. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 329 din data de 17 iunie 2021,
republicată, pentru lucrările ce urmează a fi executate în baza H.C.L. nr. 93/2019.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
42. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 2 la H.C.L. nr. 329 din data de 17 iunie 2021,
republicată, pentru lucrările ce urmează a fi executate în baza H.C.L. nr. 93/2019.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
43. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la H.C.L. nr. 1060/2022 privind “Extindere rețea
apă cu branșamente și canalizare cu racorduri în cartierul Stupini și pe strada Narciselor –
Municipiul Brașov” și participarea la Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta I –
Managementul apei.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
44. Proiect de hotărâre pentru acordarea unor facilităţi anumitor categorii de persoane, pe traseele
operate de RATBV S.A., în cadrul serviciului public de transport local prin curse regulate
efectuat în UAT-urile membre ale A.M.D.D.T.P. Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
obiectivului de investiții studiu de fezabilitate pentru proiectul dezvoltare rețea de mobilitate
urbană, integrată și conectată prin soluții de transport ecologic în Municipiul Brașov traseul 4.1
Răcădău – Mall AFI.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
obiectivului de investiții studiu de fezabilitate pentru proiectul dezvoltare rețea de mobilitate
urbană, integrată și conectată prin soluții de transport ecologic în zona metropolitană tronson
Prefectură – Pietrele lui Solomon.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
5
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
obiectivului de investiții studiu de fezabilitate pentru proiectul dezvoltare rețea de mobilitate
urbană, integrată și conectată prin soluții de transport ecologic în zona metropolitană Brașov calea
verde II (traseul 6, traseul 8 și traseul 9).
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
48. Proiect de hotărâre pentru aprobarea prestărilor de servicii și execuției de lucrări ce urmează a fi
executate în baza H.C.L. nr. 93/2019.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
49. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 din H.C.L. nr. 791/2018, republicată, privind
aprobarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare și deszăpezire
desfășurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza Municipiului Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
50. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Agenția Metropolitană pentru
Dezvoltare Durabilă Brașov, a spațiului cu altă destinație din imobilul situat în Braşov, strada
Michael Weiss, nr. 31.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
51. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Centrul Județean de Resurse și Asistență
Educațională Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 21 colț cu str.
Colonel Buzoianu nr. 63.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
52. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare a Filarmonicii Brașov asupra
spaţiului cu altă destinație din imobilul situat în Braşov, str. Apollonia Hirscher, nr. 10.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
53. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 1016/2022 privind darea în administrare către
Teatrul pentru Copii „Arlechino” Braşov, a spaţiului cu altă destinație din imobilul situat în
Braşov, str. Apollonia Hirscher, nr. 10.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
54. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 332/2020 privind darea în
folosinţă gratuită către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, filiala Braşov, a
imobilului (PT 1 CBH) situat în Braşov, Calea Bucureşti, nr. 15.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
55. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrarea a S.C RIAL S.R.L. Brașov
asupra locuințelor și spațiilor cu altă destinație, menționate în Anexa, proprietatea Municipiului
Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
56. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la H.C.L. nr. 252/2015 privind darea în
administrare a terenurilor și a clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ
preuniversitar de stat din Municipiul Brașov, republicată.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
57. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unor imobile situate în Municipiul Brașov,
strada Podul Crețului, în zona Pietrele lui Solomon.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
58. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință înscris în favoarea imobilului situat în
Brașov, str. Șirul Andrei Șaguna f.n.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
59. Proiect de hotărâre privind aprobarea promisiunii și a contractului de comodat încheiat între
Fundația Țiriac, Municipiul Brașov, Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov și Direcția
Administrare Infrastructura Sportivă Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
6
60. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi
reprezentare în justiţie, în vederea reprezentării în dosarul nr. 4989/62/2023 al Tribunalului
Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
61. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi
reprezentare în justiţie, în vederea reprezentării în dosarul nr. 5280/62/2023 al Tribunalului
Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
62. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității H.C.L. nr. 423/31.07.2020 privind vânzarea
spațiilor cu destinația de locuință nerestituite în natură în urma aplicării prevederilor Legii
nr. 112/1995 și Legii nr. 10/2001, aflate în administrarea S.C. RIAL S.R.L.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
63. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație autentificată sub nr. 1025/2023 și
trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Poparad Rodica – strada
Fânului.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
64. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris
în C.F. nr. 157391 Brașov, nr. cad. 157391 – str. Durău.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
65. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Statului Român, în domeniul public al
Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov str. Serii f.n.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
66. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris
în C.F. nr. 176489 Brașov, nr. cad. 176489 – zona str. Lebedei.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
67. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris
în C.F. nr. 173338 Brașov, nr.cad. 173338 – str. Fânului.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
68. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris
în C.F. nr. 176489 Brașov, nr. cad. 176489 – str. Spicului.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
69. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris
în C.F. nr. 181069 Brașov, nr. cad. 181069 – str. Montana.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
70. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea cotei de 1/12 din
imobilul situat în Brașov, Piața Sfatului 22 – Chifor Iuliana.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
71. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului de preemțiune la
cumpărarea cotei de 1/12 din imobilul situat în Brașov str. Piața Sfatului nr. 22 (Piața 23 August),
ap. 5, situat la etaj, înscris în C.F. nr. 27654, nr. top. 5652/1/5, la prețul de 250000 lei (RON).
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
72. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului de preemțiune la
cumpărare a imobilului situat în Brașov, str. Poarta Schei nr. 4, ap. 7, înscris în C.F. nr. 42044
Brașov, nr. top. 5159/VII, la prețul de 84000 euro.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
7
73. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 4 la contractul de închiriere nr. 125 din
11.08.1995, având ca obiect închirierea terenului situat în Municipiul Brașov, str. Olteț – Piața
Tractorul, având ca destinație amplasare construcție provizorie – spațiu comercial mixt.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
74. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 6 la contractul de închiriere nr. 327 din
15.06.2001, având ca obiect închirierea terenului situat în Municipiul Brașov, str. Păcii intersecție
str. Olteț – Piața Tractorul, având ca destinație amplasare construcție provizorie – spațiu comercial
mixt.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
75. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 6 la contractul de închiriere nr. 279 din
13.12.2007, având ca obiect închirierea terenului situat în Municipiul Brașov, str. General
Mociulschi – aferent spațiu comercial din cadrul Complexului Comercial, având ca destinație
amplasarea unei construcții provizorii.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
76. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de concesiune nr. 1145
din 18.10.2011, având ca obiect concesionarea terenului în suprafață de 7 m.p., situat în
Municipiul Brașov, str. Liviu Cornel Babeș nr. 4, înscris în C.F. nr. 121862 Brașov, nr. cad.
121862, proprietatea Municipiului Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
77. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 3 la contractul de concesiune nr.
262/2003, modificat cu actele adiționale nr. 1/24.05.2005, nr. 1/07.06.2006, 2/24.11.2017, având
ca obiect concesionarea terenului în suprafață de 5 m.p. (suprafața din C.F. pe hârtie 5,40 m.p.)
situat în Municipiul Brașov, B-dul 15 Noiembrie nr. 75, înscris în C.F. nr. 113907 Brașov, nr.
cad. 113907, proprietatea Municipiului Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
78. Proiect de hotărâre privind dezlipire imobil situat în Brașov, strada General Mociulschi nr. 4.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
79. Proiect de hotărâre privind dezlipire imobil situat în Brașov, strada Octavian Augustus nr. 3.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
80. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Poiana Brașov,
strada Poiana Ruia f.n.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
81. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, strada
Traian Vuia nr. 3.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
82. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, strada
Carpaților nr. 53.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
83. Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov ,a imobilului strada
Colțul Putinarilor.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
84. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 643/2023 privind înscrierea în proprietatea
Municipiului Brașov, a imobilului Piața Brassai.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
85. INFORMARE privind Raportul privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu
handicap grav angajați în cadrul Direcției de Asistență Socială Brașov în semestrul II al anului
2023.
8
86. INFORMARE privind Raportul de acordare a serviciilor de asistență socială și utilizarea
subvențiilor acordate de la bugetul local în baza Legii nr. 34/1998, de către asociații și fundații, în
anul 2023.
87. INFORMARE privind evaluarea capacității de apărare împotriva incendiilor la nivelul
Municipiului Brașov în anul 2023.
Întrebări/informări consilieri locali.