Acasă Social Scale up pentru start-up-uri și microîntreprinderi

Scale up pentru start-up-uri și microîntreprinderi

0

Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță deschiderea apelului de proiecte aferent PR Centru 2021-2027  , ”O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă”, Intervenția 1.4.2 „Scale up pentru start-up-uri și întreprinderi”,  perioada de depunere a proiectelor fiind: 20.02.2024 ora 12.00 – 20.05.2024, ora 12.00.

Detaliile programului:

Scopul acestui program este susținerea creșterii accelerate a microîntreprinderilor și a start-up-urilor, inclusiv firme nou-înființate care își desfășoară activitatea în mediul urban.

Obiectivul specific al acestui apel este acela de a finanța investițiile în active corporale și necorporale, în vederea creșterii productivității și a capacității de producție și prestare de servicii, pentru a stimula potențialul inovativ și a crește gradul de competitivitate al microîntreprinderilor și start-up-urilor din Regiunea Centru.

 

Solicitanți eligibili:

Solicitanții prezentului apel de proiecte sunt microîntreprinderile, inclusiv microîntreprinderile de tip start-up. Datorită Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare sunt înregistrate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 27.607.118 euro, din care sprijin FEDR 23.466.050 euro și 4.141.068 euro finanțare de la bugetul de stat.

 

Valoarea finanțării nerambursabile aferente proiectului:

  • Valoare minimă a finanțării nerambursabile solicitate: 25.000 euro;
  • Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate: 200.000 euro.
  • Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate pentru start-up-uri: 100.000 euro

 

Sprijinul public nerambursabil:

Contribuția PR Centru la finanțare este de maxim 90% din valoarea eligibilă.

Contribuția proprie a beneficiarului este de minim 10% din valoarea eligibilă.

 

 

Pragul de calitate minim este de 50 de puncte.

Proiectele care au mai puțin de 50 de puncte sunt declarate respinse.

Cererile de finanțare depuse în prima lună vor fi direct contractate dacă au obținut cel puțin 90 de puncte.

Investiții eligibile:

  • Construcția, extinderea sau modernizarea spațiilor de producție sau prestare de servicii
  • Dotarea cu echipamente, tehnologii, utilaje, inclusiv tehnologii inovative, și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente, în vederea îmbunătățirii capacităților tehnice ale microîntreprinderilor;
  • Integrarea de noi tehnologii în procesele de producție
  • Integrarea de noi tehnologii în scopul îmbunătățirii serviciilor;

În legătură directă cu investiția, se pot finanța activități destinate susținerii proceselor de producție ecologice și utilizării eficiente a resurselor în IMM-uri.

PR Centru finanțează investiții numai în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN) și numai dacă solicitantul activează sau dorește să se extindă spre unul din domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027.

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 20 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare