Acasă Social Salariul mediu net a crescut și a ajuns în martie 2024 la...

Salariul mediu net a crescut și a ajuns în martie 2024 la 5.185 de lei

0

În luna martie 2024, câştigul salarial mediu brut a fost 8502 lei, cu 512 lei (+6,4%) mai mare decât în luna februarie 2024, iar câştigul salarial mediu net a fost 5185 lei, în creştere cu 309 lei (+6,3%) față de luna februarie 2024, potrivit celor mai recnete date emise de INS.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun (13250 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (2779 lei).

Comparativ cu luna martie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 13,9%.

Martie 2024 comparativ cu Februarie 2024

În luna martie 2024, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a crescut
ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, al 13-lea salariu, pentru performanțe deosebite
ori pentru sărbătorile de Paște), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv
bilete de valoare). De asemenea, creșterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori
încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte).

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 42,1% ȋn fabricarea produselor din tutun, respectiv cu 35,6% în activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale);
  • între 20,0% și 24,0% în fabricarea băuturilor, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), telecomunicaţii;
  • între 13,0% și 17,5% în fabricarea altor produse din minerale nemetalice, activităţi de editare, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a, activităţi de servicii anexe extracţiei, activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice;
  • între 7,5% și 12,0% în activităţi de servicii în tehnologia  informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice, colectarea şi epurarea apelor uzate, captarea, tratarea şi distribuţia apei, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna februarie 2024 au fost determinate de acordarea în lunile precedente de premii ocazionale (prime anuale sau pentru performanțe deosebite, al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează:

  • cu 11,1% în activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii;
  • între 3,0% și 7,0% în extracţia minereurilor metalifere, transporturi pe apă, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice.

În sectorul bugetar, câştigului salarial mediu net a crescut în luna martie 2024 comparativ cu luna precedentă astfel: în sănătate şi asistență socială (+6,9%), în principal ca urmare a aplicării anumitor prevederi legale, în învăţământ (+4,6%), urmare reluării plății cu ora a cadrelor didactice, respectiv în administraţia publică (+1,7%), prin începerea acordării biletelor de valoare (tichete de vacanţă) aferente anului 2024.