Acasă Social Promovarea Informării și Consilierii Profesionale în Școlile din judetul Brasov: “O Investiție...

Promovarea Informării și Consilierii Profesionale în Școlile din judetul Brasov: “O Investiție în Viitorul Absolvenților”

0

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov desfășoară în perioada aprilie-mai 2024, o campanie de informare pentru viitorii absolvenți ai promoției 2024, în toate unitățile de învățământ din județul Brașov.
În conformitate cu Legea nr. 76 din 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca serviciile de informare și consiliere profesională se acorda gratuit tuturor viitorilor absolventi de orice forma de invatamant. Scopul principal al acestei prevederi este de a încuraja dezvoltarea personală și profesională a tinerilor și de a îi pregăti pentru integrarea lor pe piata muncii.
Prin intermediul programelor de informare și consiliere profesională, viitorii absolvenți vor fi ghidați în procesul de explorare a opțiunilor profesionale disponibile.
Este important de subliniat că informarea și consilierea profesională nu se limitează doar la alegerea unei cariere, ci și la dezvoltarea unui set de abilități transferabile care sunt valoroase în orice domeniu. Elevii vor învăța să-și evalueze interesele, aptitudinile și valoriile personale pentru a face alegeri informate și conștiente.
Prin colaborarea strânsă între AJOFM Brasov, școli, agenții economici locali și alte instituții relevante, putem crea un mediu de învățare și dezvoltare pentru tinerii noștri.
Astfel, reprezentanții instituției se deplasează în unitățile de învățământ unde au loc discuții cu elevii, viitori absolventi, sunt prezentate serviciile oferite de Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, prevederile legale privind indemnizația de șomaj și convențiile pe care un angajator le poate încheia dacă încadrează absolvenți; cursurile de formare profesională; modalitatea de întocmire a unui CV; modul de prezentare la interviu; oferta de locuri de muncă vacante în județ și în străinătate, etc.
Reprezentantul EURES din cadrul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov prezintă serviciile gratuite de care pot beneficia persoanele care doresc să ocupe un loc de muncă în Spațiul European.
Cu aceasta ocazie se urmăreste creşterea şanselor de ocupare prin activitatea de informare, consiliere şi orientare profesională a elevilor din învăţământul preuniversitar. Sunt asimilate şomerilor persoanele care au absolvit o formă de învăţământ şi îndeplinesc următoarele condiţii:
 sunt absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minim 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.
 sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minim 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov aduce la cunoştinţa absolvenţilor promoţiei 2024 faptul că, se pot înregistra în evidenţa Agenţiei ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în termen de 60 de zile de la absolvire pentru a putea beneficia de prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Acest termen se calculează astfel:
*începând cu data absolvirii studiilor, dacă această dată este menţionată în mod expres pe adeverinţa de absolvire eliberată de instituţia de învăţământ;
*începând cu data de 1 a lunii următoare celei înscrise în adeverinţă/certificat de absolvire eliberată de către instituţia de învăţământ .
Depăşirea acestui termen de 60 de zile atrage după sine anularea dreptului de a beneficia de indemnizaţie de şomaj. Pentru absolventii de liceu, termenul de 60 de zile se calculează de la data absolvirii liceului şi nu de la data susţinerii examenului de bacalaureat.

Înregistrarea absolvenţilor ca persoane în căutarea unui loc de muncă se realizează la sediul AJOFM Braşov din str. Lungă nr.1A, camera 14, şi la toate punctele de lucru din localităţile Făgăraş, Codlea, Rupea, Râşnov, Zărneşti şi Săcele, în a căror rază teritoriala îşi au domiciliu, pe baza următoarelor documente:
-BI/CI – copie şi original;
-Act de studii sau adeverinţă – copie şi original (în cazul absolvenţilor de liceu – certificat de absolvire);
-Declaratie medicală – cu menţiunea “Apt pentru muncă” sau cu eventuale restricţii medicale;
-CV.

„Încurajăm absolvenții din județul Brașov să se înscrie la AJOFM și să beneficieze de suportul și resursele pe care le punem la dispoziție. Suntem aici pentru a-i ajuta să-și găsească locuri de muncă potrivite sau să acceseze programe de formare profesională care să le dezvolte abilitățile și să le ofere noi oportunități in carieră”, a declarat directorul executiv al AJOFM Brasov, Liliana Dragomir.