Acasă Sanatate-educatie Proiecte importante pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Brașov

Proiecte importante pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean Brașov

0

Joi26 mai 2022, începând cu ora 10:00, Consiliul Judeţean Braşov se va întruni în şedinţă ordinară, organizată cu prezenţa fizică a aleşilor judeţeni.

Proiectul ordinii de zi poate fi consultat aici: http://erp.judbrasov.ro/TiparireMaterialePlen.php?hide=diverse

Şedinţa va fi transmisă în direct pe pagina de Facebook a instituţiei.

Ordine de zi pentru Plenul Consiliului Judetean Brasov

 

Titlu Document
1    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 20.04.2022.(Pentru avizare toate comisiile)
2    Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 13.05.2022. (Pentru avizare toate comisiile)
3    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Brașov și bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii. (Pentru avizare toate comisiile)
4    Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării profitului net al anului 2021 pentru S.C. Metrom Industrial Parc S.A.(Pentru avizare C1,C3,C6)
5    Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării profitului net al anului 2021 pentru S.C. Carfil Industrial Parc S.A. (Pentru avizare C1,C3,C6)
6    Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Regiei Autonome „Aeroportul International Brasov-Ghimbav”. (Pentru avizare C3,C5)
7    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Regiei Autonome „ Aeroportul International Brasov-Ghimbav”. (Pentru avizare C3,C5)
8    Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a obiectivului de interes județean “Modernizare drum interjudețean DJ 105A și DJ 104D – format din DJ 105A, km 53+000-81+600 și DJ 104D km 1+960-27+400”. (Pentru avizare C3,C5)
9    Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor care constituie coridorul de expropriere situate pe obiectivul de investiții de utilitate publică de interes județean “Reabilitare drum județean DJ 108: Hărman (DJ112A) – Sânpetru, km 0+000-4+380”. (Pentru avizare C1,C2,C3,C6)
10    Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului ”Elaborarea și transpunerea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism pentru Județul Brașov” în vederea depunerii acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – PNRR, apelurile de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local. (Pentru avizare C1,C2,C6)
11    Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat cu Compania Apa Brașov SA în cadrul proiectului „People and Planet – A common Destiny”. (Pentru avizare C5,C8)
12    Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de școlarizare pentru cursurile organizate de Școala Populară de Arte și Meserii “Tiberiu Brediceanu” Brașov în anul școlar 2022-2023. (Pentru avizare C1C4)
13    Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special vederea exercitării votului favorabil în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă Sibiu” cu privire la primirea în cadrul asociației a Unităților Administrativ Teritoriale Comuna Turnu Roșu din județul Sibiu și Comuna Șoarș din județul Brașov și aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice cuprinse în anexele care fac parte integrantă din Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.9/15.05.2009. (Pentru avizare C5)
14    Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov. (Pentru avizare C5)
15    Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de acordare a sumelor reprezentând stimulente financiare lunare, spitalelor publice aflate în subordinea Consiliului Județean Brașov, pentru personalul medical și de specialitate, care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.26/23.01.2020. (Pentru avizare C1,C7)
16    Proiect de hotărâre privind validarea rezultatelor examenului de ocupare a funcției de conducere vacante de șef secție, Secția Clinică Chirurgie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov. (Pentru avizare C7)
17    Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor de gardă la nivelul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov. (Pentru avizare C7)
18    Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unei linii de gardă, în specialitatea medicină de laborator în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Dr. I.A Sbârcea” Brașov. (Pentru avizare C7)
19    Proiect de hotărâre privind clarificarea unor aspecte privind denumirea Spitalului Clinic de Pnemoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov. (Pentru avizare C5,C7)
20    Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de asistenţă și reprezentare a Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Dr. I.A Sbârcea” Brașov. (Pentru avizare C5)
21    Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui cabinet de 21,22mp în cadrul Ambulatorului Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii. (Pentru avizare C3,C5,C7)
22    Proiect de hotărâre privind împuternicirea managerului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov în vederea semnării actului adițional de prelungire a contractului de închiriere nr. 2373/08.08.2018 pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, str. Stejerișului – Calea Poienii f.n. (Pentru avizare C5,C7)
23    Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului nr.1 din Hotărârea nr.350/29.08.2019 privind darea în administrare a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr.67 către Muzeul Judeţean de Istorie Braşov, Muzeul de Artă Braşov şi Muzeul de Etnografie Braşov, conform destinaţiei de muzeu. (Pentru avizare C3,C4)
24    Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.12 din imobilul-monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului, nr.2, județul Brașov. (Pentru avizare C2)
25    Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr.70/25.02.2022, privind componența Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov din subordinea Consiliului Județean Brașov. (Pentru avizare C5,C7)
26    Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.89/2022 a Consiliului Județean Brașov, privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între județul Brașov și Asociația Națională a Agențiilor de Turism în vederea organizării evenimentului „Brașov – Destinație de vacanță pentru o săptămână”. (Pentru avizare C5)
27    Proiect de hotărâre privind propunerea unui candidat la funcția de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Metrom Industrial Parc S.A. (Pentru avizare C3,C5)
28    Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a 2 (doi) membri pentru Consiliul de Administrație al Regiei Autonome “Aeroportul International Brasov-Ghimbav”. (Pentru avizare C3,C5)
29    Diverse
Propuneri Plen
1    Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome „ Aeroportul International Brasov-Ghimbav” pe anul 2022. (Pentru avizare C1,C3,C6)
2    Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de asistență și reprezentare a Consiliului județean Brașov și a Județului Brașov, în litigiile aflate în derulare, având ca obiect anularea actelor administrative pentru avizarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Brașov 2020-2025.(Pentru avizare C1,C5,C8)
3    Proiect de hotărâre privind împuternicirea directorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în vederea încheierii unui contract de locațiune cu proprietarul Biserica Evanghelică C.A. din România-Parohia Brașov pentru sediul situat în municipiul Brașov, Str. Apullum, nr. 1-3. (Pentru avizare C5)
4    Proiect de hotărâre privind împuternicirea managerului Muzeului de Artă Brașov în vederea încheierii unui contract de locațiune cu proprietarul Biserica Evanghelică C.A. din România-Parohia Brașov pentru sediul muzeului situat în municipiul Brașov, B-dul Eroilor, nr. 21. (Pentru avizare C4,C5)
5    Proiect de hotărâre privind împuternicirea managerului Muzeului de Etnografie Brașov în vederea încheierii unui contract de locațiune cu proprietarul Biserica Evanghelică C.A. din România-Parohia Brașov pentru sediul muzeului situat în municipiul Brașov, B-dul Eroilor, nr. 21A. (Pentru avizare C4,C5)
Articolul precedentIrinel, parlamentarul care mai mult stă pe la televiziuni
Articolul următorAeroportul Brașov va avea un buget de 1.196.460 lei pentru anul 2022
Jurnalist din anul 2006. A scris pentru publicații naționale, regionale, locale.(Ziua, Buna Ziua Iasi). Din 2014 este redactor șef și manager la publicația regională Transilvania365. Aproape un an a cochetat și cu televiziunea(realizator “Brașovul Tău” la Mix TV). Este licențiat în Științe Politice, dar are și un master în Management.