Acasă Administrativ Primăria Săcele implementează proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale...

Primăria Săcele implementează proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar”

Primăria Municipiului Săcele, în calitate de beneficiar al finanțării, implementează începând cu data de 11.08.2023 și finalizează cel mai târziu la data de 31.12.2024 proiectul cu codul F-PNRR-Dotari2023-2181, intitulat „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Săcele”

Proiectul este finanțat prin PLANUL NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C15/MEDU/I11/Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe \ Pilonul VI.

Principalele investiții vor consta în: crearea unei rute profesionale, echiparea laboratoarelor informatice, echiparea atelierelor de practică, adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ, actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare.

Valoarea totală a proiectului este de 7.128.611,17 lei, din care valoarea maximă a finanțării nerambursabile a proiectului, alocată conform contractului de finanțare Nr. 1151DOT / 2023, este de 7.128.611,17 lei.

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității de reziliență a sistemului educațional din Municipiul Săcele prin modernizarea dotării aferente infrastructurii educaționale, în corelare cu tendințele demografice și nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Echiparea unui număr de 6 laboratoare informatice din unitățile de învățământ din Municipiul Săcele în vederea susținerii transformării digitale prin investiții în infrastructuri digitale pentru predare și instrumente digitale de predare în termenele impuse pentru implementarea investițiilor PNRR.
  • Echiparea unui atelier de practică din Liceul Tehnologic ‘Victor Jinga’ Săcele, într-o manieră modernă, corespunzătoare, adaptată standardelor de formare și exigențelor societății digitale, în termenele impuse pentru implementarea investițiilor PNRR.
  • Asigurarea echipamentelor IT și a resurselor digitale pentru 66 de săli de clasă din 8 unități de învățământ situate în Municipiul Săcele, cu accent pe instituțiile de învățământ ce deservesc zona defavorizată Gârcini, în termenele impuse pentru implementarea investițiilor PNRR.
  • Asigurarea dotărilor și materialelor didactice pentru 121 săli de clasă, 9 laboratoare de științe și 11 cabinete școlare din 8 unități de învățământ situate în Municipiul Săcele, necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în educație, inclusiv dotări și echipamente pentru elevii defavorizați și elevii cu cerințe educaționale speciale, în termenele impuse pentru implementarea investițiilor PNRR.