Acasă Sănătate-Educație Plăți restante la centrele de permanență medicală din județul Brașov

Plăți restante la centrele de permanență medicală din județul Brașov

Centrele de permanență sunt forme de organizare a activităţii medicale în sistemul sanitar, fixe, fără personalitate juridică, care funcţionează în afara programului de activitate al cabinetului de medicină de familie stabilit şi prevăzut în contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară încheiat cu casa de asigurări de sănătate, care sunt organizate în condiţiile prevăzute de lege şi care asigură continuitatea asistenţei medicale primare. Activitatea desfășurată în aceste centre de permanență este vitală și necesară. La nivelul județului Brașov există 10 astfel de centre de permanență medicală. Din păcate, personalul medical din aceste centre nu și-au încasat drepturile bănești din luna Octombrie 2023.

Program de lucru: Luni – Vineri: 15:00-08:00; Sâmbătă – Duminică / Sărbători legale: 08:00-08:00

 

ASUM Brașov a solicitat un punct de vedere, referitor la această problemă, doamnei Daisa Ancuța-director general CAS Brașov.

Conform declarației, doamna Daisa Ancuța, confirmă restanțele la plată. Aceasta spune că, în data de 29 decembrie 2023, s-au efectuat plăți pentru luna Octombrie, doar pentru cei care aveau conturi deschise la Trezorerie. Plățile restante pentru luna Octombrie și Noiembrie, pentru cei care nu au cont deschis la Trezorerie, urmând să se facă din această săptămână, în condițiile în care CAS va avea deschideri aferente acestor sume.

 

Pentru a asculta în integralitate punctul de vedere al directorului general CAS Brașov, intră aici.