Acasă Social Institutul Cultural Român anunță lansarea ediției din 2024 a Programului CANTEMIR, program...

Institutul Cultural Român anunță lansarea ediției din 2024 a Programului CANTEMIR, program de finanțare pentru proiecte culturale destinate mediului internațional

0
ICR va acorda finanțare nerambursabilă pentru inițiative culturale din domeniile ARTE VIZUALE (arte plastice, arte decorative, știință/cercetare și arhitectură, design, noile media, fotografie, performance) și ARTELE SPECTACOLULUI (teatru, muzică, dans). Evenimentele asociate proiectelor finanțate vor fi organizate exclusiv în afara țării.
Anul acesta, bugetul alocat sesiunii de selecţie din cadrul Programului CANTEMIR este de 2.200.000 lei, împărțit în mod egal între cele două domenii – arte vizuale și artele spectacolului. Suma maximă care poate fi acordată unui proiect cultural este de 100.000 lei.
Operatorii culturali sunt invitați să depună solicitările de finanțare în perioada 15 ianuarie – 14 februarie 2024.
La sesiunea de selecţie poate participa orice persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoană juridică de drept public ori privat, din România sau de pe teritoriul Uniunii Europene, care are calitatea de operator cultural, nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local și și-a respectat obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă anterioare.
Documentele necesare înscrierii, incluse în regulamentul Programului, vor fi completate și transmise la adresa programulcantemir@icr.ro, într-un singur PDF (max 10MB), până la 14 februarie 2024, ora 23:59 (GMT+2).
Proiectele vor fi jurizate de o comisie de selecție alcătuită din trei membri, desemnați de Institutul Cultural Român – doi evaluatori independenți și un reprezentant al instituției finanțatoare. Evaluatorii independenți interesați să facă parte din comisia de selecție își pot depune candidatura în perioada 15 ianuarie – 08 februarie 2024, la adresa de email evaluare@icr.ro.
Pentru a fi eligibil, un proiect cultural trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  • să se desfăşoare în intervalul 01.05.2024– 01.10.2024, după semnarea contractelor de finanțare;
  • să se deruleze în parteneriat cu cel puţin o organizaţie culturală din ţara de desfăşurare;
  • să nu beneficieze de alte surse de finanțare oferite de Institutul Cultural Român (inclusiv prin reprezentanțele sale din străinătate);
  • să nu beneficieze de cofinanțare din alte fonduri publice care aplică scheme de minimis/de ajutor de stat;
  • să se adreseze publicului din străinătate.
Vă rugăm să consultați Regulamentul și grila de evaluare care se regăsesc pe site-ul ICR. În contextul marcării a 35 de ani de la Revoluția din 1989, tema specifică a Programului Cantemir 2024 este LIBERTATE.