Acasă Social INS-Veniturile medii ale unei gospodării din România au fost de 6.634 lei

INS-Veniturile medii ale unei gospodării din România au fost de 6.634 lei

0

În trimestrul IV 2022, o gospodărie a avut, în medie,
venituri în valoare de 6634 lei și a cheltuit 5842 lei.

Veniturile băneşti au fost, în medie, de 6105 lei lunar pe gospodărie (2437 lei pe persoană), iar
veniturile în natură au fost, în medie, de 529 lei lunar pe gospodărie (211 lei pe persoană).
Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri
(66,6% din veniturile totale ale gospodăriilor).
La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit, de asemenea, veniturile din
prestaţii sociale (19,9%), veniturile în natură (8,0%), veniturile din agricultură (1,7%), veniturile
din activităţi neagricole independente (1,5%), precum şi cele din proprietate şi vânzarea de
active din patrimoniul gospodăriei (1,0%). Cea mai mare parte din veniturile în natură o
reprezintă contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (78,6%).

Cheltuielile totale ale gospodăriilor populației

Cheltuielile băneşti au fost, în medie, de 5426 lei lunar pe gospodărie (2166 lei pe persoană), iar
contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii a fost, în medie, de
416 lei lunar pe gospodărie (166 lei pe persoană).
Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul (62,7%) şi
transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma
impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor (31,1%), precum şi acoperirea unor nevoi legate de
producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei,
produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.) (2,2%).
Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe,
cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni
etc. deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,1%).