Acasă Sănătate-Educație Încep simulările probelor scrise din cadrul examenului național de bacalaureat!

Încep simulările probelor scrise din cadrul examenului național de bacalaureat!

0

Simularea examenelor naționale din anul școlar 2023 – 2024, organizată la nivel național de Ministerul Educaţieicontinuă în perioada  4 – 7 martie, cu probele scrise din cadrul examenului de bacalaureat (pentru elevii claselor a XII-a şi a XIII-a seral/ frecvență redusă).

Calendar:

calendar sim psb 24

 

La nivelul județului Brașov sunt 3.758 de elevi înscriși de clasa a XII-a zi și a XIII-a seral și FR (toții elevii din seria curentă)
3.183 – zi
408 – seral
167 – FR
41 de Centre de examen – toate liceele, cu excepția Liceului Aurel Vijoli din Făgăraș care nu are elevi de clase terminale anul acesta. Toți candidații vor susține simularea în unitatea școlară unde sunt înscriși ca elevi.

388 de evaluatori înscriși pentru toate probele și toate disciplinele. La fel ca în cazul simulării Evaluării Naționale și la această simulare vor putea evalua din orice loc.

Examenul va începe în fiecare zi la ora 9.00. Candidații vor fi prezenți în sălile de examen până la ora 8.30.

 

***

Probele scrise implică următoarele discipline: limba și literatura română – proba E) a), limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale) – proba E) b), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie – probele E) c) și E) d).

Subiectele sunt elaborate pe baza conţinuturilor/competenţelor asociate acestora, conform programelor pentru simulare aprobate de Ministerul Educației. Subiectele și baremele se publică în fiecare zi de examen, la ora 15:00, pe pagina web dedicată.

Evaluarea lucrărilor se va realiza digitalizat prin intermediul platformei utilizate de Ministerul Educație la simularea probelor Evaluării Naționale pentru clasele a VIII-a.

Rezultatele vor fi comunicate individual în data de 15 martie 2024 și vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții cu elevii, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral. Obiectivul urmărit: îmbunătățirea performanțelor școlare în perspectiva examenului din această vară prin adoptarea celor mai potrivite măsuri în acest sens.

Notele nu se trec în catalog, însă, prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului/a părintelui, acestea pot fi consemnate în catalog.