Acasă Actualitate În sfârșit! O comisie va analiza managementul de la Clubul Corona

În sfârșit! O comisie va analiza managementul de la Clubul Corona

0

 Management defecturos la Clubul Corona Brașov

Prin H.C.L. nr. 235/29.03.2019 a fost înfiinţată structura sportivă Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov, hotărâre modificată, completată și republicată conform H.C.L. nr. 445/31.07.2019. De asemenea prin H.C.L. nr. 243/17.04.2019, a fost aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, modificat și completat prin H.C.L. nr. 366/31.072020, care este valabil și în prezent.

 

    Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov funcționează ca instituţie publică de interes local cu personalitate juridică, sub forma unui club polisportiv municipal, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov. Activitatea acestuia este finanţată din alocaţii/subvenţii de la bugetul local.

 

    ”De la ocuparea postului vacant de director general și până în prezent se constată că managementul Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, sub conducerea directorului actual,  a făcut obiectul mai multor interpelări în ședințele Consiliului Local al Municipiului Brașov și a articolelor din spațiul public privind nereguli manifestate în administrarea instituției, acte de indisciplină finaciară, comportament neregulamentar, lipsă nemotivată de la serviciu, neglijență în rezolvarea atribuțiunilor de serviciu și comportament aberant ale directorului care afectează buna desfășurare a activității și imaginea a Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov.

 

    Având în vedere că executivul nu a întreprins niciun demers privind verificarea activității Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov în scopul înlăturării deficiențelor semnalate, iar această instituție publică își desfășoară activitatea sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov, se impune constituirea unei Comisii speciale de analiză și verificare a managementului instituției și supunerea  rezultatului verificărilor spre analiza și aprobarea Consiliului Local”, susțin consilierii locali PNL într-un comunicat de presă. 

 

 

 

 

    În acest sens, grupul de consilieri locali PNL Brașov, făcând aplicaţiunea prevederilor art.136, alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ conform cărora „Proiectele de hotărâri pot fi inițiate de primar, de consilierii locali sau de cetățeni”, inițiază constituirea Comisiei speciale de analiză și verificare a managementului Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, pentru perioada 06.11.2021 – 27.04.2022. 

    Perioada  de desfășurare a activității Comisiei se propune a fi pentru 20 de zile calendaristice începând cu data intrării în vigoare hotărârii ce se va adopta și va urmări realizarea obiectivelor cuprinse în Raportul de specialitate.