Acasă Local Finalizare proiect ”Dezvoltarea unui pachet integrat suport pentru copii și tinerii din...

Finalizare proiect ”Dezvoltarea unui pachet integrat suport pentru copii și tinerii din SDL Gârcini”

0

Solicitantul Municipiul Săcele, în parteneriat cu:
Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB),
Fundația Agapedia România,
Asociația Comunității Gârcini,
Școala Gimnazială Nr.5 Săcele,
Liceul Tehnologic Victor Jinga Săcele
Spitalul Municipal Săcele,
a derulat în perioada 07.06.2021 – 20.08.2022, proiectul POCU 717/5/1/142450

“Dezvoltarea unui pachet integrat suport pentru copii și tinerii din SDL Gârcini”, “Proiect
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020” la nivelul teritoriului SDL Gârcini, format din Zona Urbană Marginalizată (ZUM) și
Zona funcțională (ZF) aferentă, din localitatea Săcele, județul Brașov.

ZONA URBANĂ MARGINALIZATĂ (ZUM): Străzile: Rodnei, Cetinii, Gârcinului, Barajului,
Subobrej, Amurgului, Râului, Ferigii, Ghioceilor, Lămâiței, Lacului, Pajiștei, Piscului, Bdul George Moroianu (420 – final, 413-final).

ZONA FUNCȚIONALĂ (ZF): Străzile: Aleea Episcop Popeea, Viitorului, Tărlungului, Martin
Luther, Lungă, General Dragalina, Valea Largă, Vulcan, Oituz (numerele 50 -final, 33-
final), B-dul George Moroianu (numerele 247-411; 230-418) și Mocanilor (numerele 1-3, 2-6).

Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea accesului membrilor comunității urbane marginalizate din teritoriul GAL Gârcini la servicii integrate în domeniul social, educațional și al ocupării în vederea depășirii situației vulnerabile.

Scopul proiectului îl constituie „reducerea numărului de persoane aflate în risc de
sărăcie sau excluziune socială din teritoriul GAL Gârcini, printr-o abordare integrată în
domeniile social, educațional și al ocupării”.
VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 2.363.513,21 lei, din care valoarea
cofinanțării UE: 2.332.758,06
GRUPUL ȚINTĂ – 220 PERSOANE (51 PERSOANE ROMA) este reprezentat de
persoane din teritoriul SDL Gârcini (copii și tineri din ZUM), precum și reprezentanți ai
comunității lărgite

Activitățile Principale și Rezultate Obtinute:
A.1.1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI 07.06.2021-20.08.2022
– 1 proiect implementat cu succes
Grad de realizare: 100%
A.1.2. ACTIVITĂȚI AFERENTE CHELTUIELILOR INDIRECTE 07.06.2021-20.08.2022
-1 set de masuri de informare si publicitate implementate
– 1 proiect implementat cu success
Grad de realizare: 100%
A.2.1 ÎNREGISTRAREA ȘI MONITORIZAREA GRUPULUI ȚINTĂ: 07.06.2021-
20.08.2022
– 220 de reprezentanti ai grupului tinta inregistrati si monitorizati pe parcursul
participarii la proiect
Grad de realizare: 123% – 272 reprezentanti inregistrati in grupul tinta
A.2.2. IDENTIFICAREA, INFORMAREA ȘI MOTIVAREA REPREZENTANȚILOR
GRUPULUI ȚINTĂ: 07.06.2021-20.08.2022
– 220 de reprezentanti ai grupului tinta inregistrati si monitorizati pe parcursul
participarii la proiect
Grad de realizare: 100%
A.3.1. SUSȚINEREA UNUI PROGRAM ,,ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂˮ PENTRU CICLU
PRIMAR: 07.07.2021-20.07.2022
– 40 copii ciclul primar (clasele I-IV), ai Școlii Gimnaziale nr. 5 au urmat cursuri de after
school in cadrul careia au beneficiat de o masa calda in sistem catering oferit de catre
liderul de parteneriat respectiv Municipiul Sacele.
Grad de realizare: 100%
A.3.2 SUSTINEREA UNUI PROGRAM ,,A DOUA ȘANSĂˮ : 07.07.2021-20.07.2022
– 20 beneficiari cu vârstă cuprinsă între 10-14 ani dintre cei care nu au fost inscrisi in
nici un ciclu de invatamant, sau au abandonat timpuriu școala, au beneficiat de cursuri
pentru pentru (re)integrarea in educatie si finalizarea ciclului primar.
Grad de realizare: 100%
A.3.3. SUSTINEREA UNUI PROGRAM,,ȘCOALA DUPĂ ȘCOALĂˮ PENTRU CICLU
GIMNAZIAL: 07.07.2021-20.07.2022
– 40 copii ciclul gimnazial (clasele V-VIII), au urmat cursuri cursuri de after school
organizate de catre Partenerul nr. 5 in proiect, Liceul Tehnologic Victor Jinga in cadrul
careia au beneficiat de o masa calda in sistem catering oferit de catre liderul de
parteneriat.
Grad de realizare: 100%

A.3.4 DERULARE DE ATELIERE INTERACTIVE PENTRU DEZVOLTAREA DE
ABILITATI PENTRU VIATA INDEPENDENTA SI DOBANDIREA DE COMPETENTE CHEIE:
07.10.2021-20.08.2022
– 60 beneficiari: 20 copii ciclul primar, 20 copii ciclul gimnazial, 20 tineri cu vârsta
între 15-18, s-a desfășurat pe perioada vacanțelor școlare, inclusiv ca modalitate de
suplinire și completare a acțiunilor din cadrul programelor ,,Școala după Școalăˮ iar
beneficiarii au participat la ateliere de lucru cu caracter interactiv organizate de
partenerul nr. 1 in proiect respectiv Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov, in
urma carora au dobandit abilitati de baza de comunicare intr-o limba de circulatie
internationala si de formare a competentelor de baza in utilizarea tehnicii de calcul
Grad de realizare: 100%
A.4.1. ASIGURAREA PARTICIPARII MEMBRILOR GRUPULUI TINTA LA CURSURI DE
FORMARE PROFESIONALA: 07.10.2021-20.08.2022
– 60 beneficiari: 10 tineri cu vârsta între 15-18 ani, 50 tineri cu vârsta între 18-25
ani care au participat la 2 cursuri de formare profesionala organizate de Partenerul nr. 5
Liceul Tehnologic Victor Jinga Sacele ca si organizam de formare profesionala, respectiv
„Camerista” si „Operator automat linie montaj” din care au absolvit si au participat la
examenul final de evaluare un numar de 51 beneficiari care au obtinut o calificare, din
cei 50 beneficiari stabiliti ca si indicator de rezultat.
Grad de realizare: 102%
A.4.2 ACTIVITĂȚI DE INFORMARE, CONSILIERE ȘI MEDIERE PE PIAȚA MUNCII:
07.10.2021-20.08.2022
– 80 tineri cu vârsta între 18-25 ani au beneficiat de activitati de informare,
consiliere si mediere pe piata muncii in cadrul unor sesiuni individuale si colective
participand si la un târg de locuri de muncă organizat de partenerul nr. 2 in proiect
respectiv, Fundatia AGAPEDIA Romania. In urma participarii la activitatea au fost
incadrati pe piata muncii un numar de 30 beneficiari
Grad de realizare: 100%
A.5.1. ACTIVITĂȚI DE CONSILIERE SOCIO-JURIDICĂ ȘI PSIHOLOGICĂ PENTRU
TINERELE MAME ȘI FAMILII: 07.08.2021-20.08.2022
– 100 tineri cu vârsta între 18-25 ani, mame și părinți tineri din teritoriul SDL au
beneficiat de activitati de consiliere sociala si informare, consiliere juridica , asistenta si
suport precum si consiliere psihosociala si suport emotional in cadrul unor sesiuni
individuale si colective sustinute de experti desemnati din personalul propriu al liderului
de proiect Municipiul Sacele
Grad de realizare: 100%
A.5.2. ACTIVITĂȚI DE CONSILIERE ÎN DOMENIUL ÎNGRIJIRII ȘI EDUCAȚIEI
COPIILOR: 07.08.2021-20.08.2022
– 40 tineri, viitoare mame și părinți de copii cu vârsta între 0-3 ani au beneficiat de
sesiuni de informare si instruire pentru conferirea abilitatilor si competentelor necesare
in vederea pregatirii pentru nastere si ulterior pentru ingrijirea nou-nascutului precum si
pregatirea pentru ingrijirea copilului de pana la 3 ani sustinute de partenerul nr. 6 in
proiect respectiv Spitalul Municipal Sacele
Grad de realizare: 100%
A.5.3. ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE SANITARĂ PENTRU UN STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS:
07.11.2021-06.03.2022
– 40 tineri, 20 cu vârsta între 15-18 ani si 20 tineri cu vârsta între 18-25 ani au
beneficiat de activitati de educatie sanitara pentru un stil de viata sanatos sustinute de
partenerul nr. 6 in proiect, respectiv Spitalul Municipal Sacele
Grad de realizare: 100%
A.5.4. ACTIVITĂȚI DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ SPECIALIZATĂ ÎN DOMENIUL
SĂNĂTĂȚII SEXUALE ȘI PLANNINGULUI FAMILIAL: 07.08.2021-20.08.2022
– 80 tinere din comunitate cu vârsta între 15-25 ani au beneficiat de activitati de
asistenta medicala specializata in domeniul sanatatii sexuale si planningului familial prin
instituirea unui sistem de screening a starii lor de sanatate inclusiv pe parcursul sarcinii si
prin asigurarea accesului la un program de depistare precoce a bolilor cu transmitere
sexuala si a altor afectiuni ginecologice, sustinut de partenerul nr. 6 in proiect, respectiv
Spitalul Municipal Sacele
Grad de realizare: 75% (60 tinere beneficiare)
A.6.1 SESIUNI DE INFORMARE TEMATICE PENTRU PROMOVAREA EGALITĂȚII DE
ȘANSE ȘI NEDISCRIMINĂRII: 07.09.2021-20.08.2022
– 100 beneficiari – copii de ciclu gimnazial și primar și tineri din comunitate au
beneficiat de sesiuni de informare tematice pentru promovarea egalitatii de sanse si
nediscriminare organizate de partenerul nr. 1 in proiect respectiv Asociatia de Dezvoltare
Durabila a Judetului Brasov si care au participat la 2 workshop-uri, care au implicat, în
egală măsură, angajatori, reprezentanți ai unor ONG-URI, instituții și alți stakeholderi
relevanți, alături de membri ai comunității din ZUM;
Grad de realizare: 100%
A.6.2 ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE A VOLUNTARIATULUI COMUNITAR: 07.10.2021-
20.08.2022
– 60 beneficiari: 20 copii ciclul primar, 20 tineri cu vârsta între 15-18 ani, 20 tineri
cu vârsta între 18-25 ani au participat la campania de promovare a voluntariatului la
nivel comunitar prin organizarea de partenerul nr. 1 in proiect respectiv Asociatia de
Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov a unor sesiuni de informare privind semnificatia
voluntariatului si importanta implicarii voluntare in problemele comunitatii. In urma
participarii la activitati au fost selectate un numar de maxim 3 proiecte ce vizeaza
problematica activitatii si s-au acordat premii cu o valoare medie de 5000 lei constand
in bunuri/produse/servicii necesare implementarii proiectelor de voluntariat selectate.
Grad de realizare: 100%

Articolul precedentLansare carte „12 Umbre”, la Planetariul Brașov. Invitat, Alexandru Mironov
Articolul următorDuminică va avea loc „Jocul Strămoșesc de la Crucea Dreptății ” în Șcheii Brașovului