Acasă Administrativ Făgărașul a obținut finanțare de 590.000 euro pentru 50 de insule ecologice...

Făgărașul a obținut finanțare de 590.000 euro pentru 50 de insule ecologice supraterane

0

Municipiul Făgăraș a semnat proiectul „Construirea de insule ecologice digitalizate” care are în vedere amplasarea unui număr de 50 de insule ecologice supraterane.

Am semnat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor contractul de finanțare pentru proiectul „Construirea de insule ecologice digitalizate”. Prezentul proiect urmărește suplimentarea capacităților existente cu un număr de 50 de insule ecologice supraterane, în vederea eficientizării sistemului de management al deșeurilor prin folosirea de noi tehnologii.

Insulele ecologice supraterane se vor amplasa pe raza Municipiului Făgăraș, respectând condițiile impuse de Ordinul nr. 119/2014 privind aprobarea normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare.

Necesitatea acestui proiect este dat de faptul că numărul de puncte de colectare este insuficient, având în vedere populația existentă și în creștere.

Realizarea acestei investiții constă în îndeplinirea următoarelor principii:
– Obligația permanentă de asigurare a colectării separate;
– Interzicerea la depozitare a deșeurilor municipale colectate separat;
– Reducerea cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare;
– Creșterea gradului de colectare separată a deșeurilor reciclabile;
– Implementarea instrumentului economic „plătește pentru cât arunci”;
– Crearea unui ambient fără riscuri de disconfort și de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră.

Durata contractului de finanțare, perioada de implementare și durabilitate a proiectului intră în vigoare și produce efecte de la data semnării acestuia de către Primăria Municipiului Făgăraș și nu va depăși 31.12.2024.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență și are valoarea totală de 2.902.505,00 lei, echivalentul a 590.000,00 euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 551.475,95 lei.” a transmis Gheorghe Sucaciu, primarul municipiului Făgăraș.