Acasă Regional Eșec în implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Mureș?...

Eșec în implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Mureș? Primarilor li s-a propus rezilierea contractului cu operatorul de salubritate

0

Implementarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în județul Mureș întâmpină dificultăți și pare a fi sortită eșecului. Totul din cauza managementului defectuos al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI ECOLET Mureș, dar și al Consiliului Județean Mureș, care ar fi trebuit să trateze cu mai multă seriozitate problema mediului în județ. Bineînțeles, totul și cu largul concurs al operatorului de salubritate SYLEVY SALUBRISERV SRL. Deși ar fi trebuit începută încă din 2010, problema gestionării deșeurilor a trenat ani la rând, probabil fiind un subiect tratat la ”diverse” de conducerea județului Mureș. Cel puțin așa reiese și din rezultatele obținute până acum.

Funcționarea SMID este afectată în primul rând de activitatea deficitară a operatorilor de salubritate implicați în acest proiect.

Probleme de mediu

Din primele informații, rezultă că sunt probleme în ce privește calitatea serviciilor prestate de operatorii de salubritate, inclusiv de către SYLEVY SALUBRISERV, acțiunile favorizante sau inacțiunile Andreei Toth, director executiv la ADI ECOLECT și ale lui Peter Ferenc,șeful Consiliului Județean Mureș, dar și președinte al ADI ECOLECT, în sensul remedierii situației, afectând grav activitatea SMIDS Mureș prin generarea unor factori de risc semnificativi la adresa mediului înconjurător (depozitări de deșeuri în locații neconforme, inclusiv intravilane, transporturi neautorizate de deșeuri, unele cu utilaje necorespunzătoare), prejudicierea bugetelor UAT implicate în proiect, inclusiv CJ Mureș (prin raportări fictive ale cantităților colectate și ale celor depuse la depozitul de la Sânpaul, deturnarea veniturilor obținute prin reciclarea “la negru” a deșeurilor, penalitățile primite din partea instituțiilor cu atribuții în domeniu – Garda Națională de Mediu, Administrația Fondului de Mediu), afectarea indicatorilor economici a celorlalte componente ale SMIDS (depozit conform, stații de transfer, sortare, compostare, stația de tratare mecano-biologică), neîndeplinirea țintelor de colectare selectivă și valorificare a deșeurilor impuse de Comisia Europeană (generând risc de infringement din partea UE).

Nereguli și deficiențe descoperite de Camera de Conturi Mureș

 

În perioada 11.11.2021 – 17.12.2021, la sediul ADI ECOLECT MUREȘ, au descins și reprezentanții Camerei de Conturi Mureș (Curții de Conturi a României) care au realizat un control cu privire la aspecte legate de gestionarea elementelor patrimoniale ale entității antemenționate. Constatările și deciziile luate de reprezentanții instituției de control, au fost detaliate și transmise într-un raport către ADI ECOLECT MUREȘ.

Cum era de așteptat, s-au găsit mai multe deficiențe și nereguli.

1).În cadrul procedurilor de achiziție publică privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor muinicipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al județului Mureș pentru zonele: 1-Sânpaul, 4-Reghin, 6-Bălăușeri, 7-Râciu, contractele au fost atribuite unor ofertanți care, concomitent pentru cele 4 zone, nu îndeplineau condițiile de eligibilitate în ceea ce privește situația economico-financiară și capacitatea tehnică.

2).Neaplicarea măsurilor legale de constituire/prelungire a garanțiilor de bună execuție în valoare de 4.140.426 lei pe durata de valabilitate a contractelor de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și altor fluxuri de deșeuri – componente ale serviciului de salubrizare al județului Mureș pentru zonele: 1-Sânpaul, 4-Reghin, 6-Bălăușeri și 7-Râciu.

3).Calcularea eronată a penalităților datorate de operatorii de salubritate pentru nerealizarea indicatorului de performanță “Colectarea separată a deșeurilor reciclabile, inclusiv deșeuri de ambalaje” – prevăzut în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, cu consecința diminuării cuantumului acestora cu 403.761 lei și implicit a surselor de alimentare a Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare.

4).Nerespectarea prevederilor contractuale privind avizarea documentelor justificative în baza cărora operatorii emit facturile privind serviciul de salubrizare, decontate de către unitățile administrativ teritoriale, în condițiile în care ADI ECOLECT MUREȘ a constatat prin documentele de monitorizare neîndeplinirea/îndeplinirea necorespunzătoare de către operatori a obligațiilor contractuale asumate prin contractele de delegare a serviciului de salubrizare (zonele 1, 3, 4, 5, 6, 7), respectiv: nerespectarea graficului și a fluxului de colectare a deșeurilor reciclabile, nerealizarea campaniei de informare și conștientizare a populației, precum și nerealizarea programului de investiții.

Ce spun cei implicați ?

Andreea TOTH-director ADI ECOLECT

Cu ocazia verificărilor realizate au fost fost constatate probleme în derularea contractelor de delegare. Pe parcursul verificării însă s-a constatat și faptul că Asociația a realizat o monitorizare foarte atentă în derularea contractelor. Astfel, operatorul a fost notificat chiar de la începutul contractului pentru nerealizarea obligațiilor contractuale de fiecare dată când s-a constatat o omisiune a acestuia în acest sens. Notificările s-au referit în princial la obligația de menținere a garanțiilor de bună execuție pentru toată perioada contractului, plata redevenței, realizarea investițiilor asumate, respectarea frecvenței de colectare etc.

Au fost organizate multiple întâlniri cu operatorul în scopul găsirii unor soluții de remediere a situației, întîlniri de conceliere. Datorită faptului că operatorii zonelor SMIDS 1, 4, 5, 6 și 7 nu au îndeplinit obligațiile semnalate prin notificări, au fost aprobate prin AGA zonale Notificările de încălcare pentru contractele mai sus menționate, cu termene de realizare a obligațiilor de 90 zile de la emitere. După depășirea acestor termene Asociația a fost nevoită să înceapă procedurile de reziliere ale contractelor.

Având în vedere faptul că garanțiile de bună execuție nu au fost prelungite după primul an și firma de salubrizare nu a procedat la constituirea unei noi garanții, ADI a solicitat prin instanța de judecată obligarea firmei la constituirea garanțiilor. Totodată, au fost depuse cereri la instanța de judecată pentru plata redevenței, plata penalităților stabilite datorită nerealizarii investițiilor și a  indicatorilor din contract.

În urma problemelor enumerate, rezultatele la capitolul de colectare selectivă și rata de deviere de la depozitare nu sunt deloc mulțumitoare, însă ADI ECOLECT alături de Consiliul Județean Mureș și celelalte unități administrativ depun eforturi comune cu privire la îmbunătățirea serviciului realizat și a rezultatelor obținute. Preluarea unui model dintr-un alt județ pentru îmbunătățirea sistemului integrat județean este foarte greu, aproape imposibil, deoarece fiecare sistem are specificul lui, însă în urma analizelor și constatării deficientelor existente măsurile luate arată o ușoară creștere a rezultatelor obținute, pe care dorim să le intensificăm pe viitor. Considerăm că rezultatele dorite sunt mult mai ușor de obținute dacă se realizează parteneriate între autoritățiile publice locale, instituțiile abilitate, operatorii și societatea civilă, parteneriate care pot fi cheia succesului, asociația dorind să facă pași importanți în viitor în această direcție”.

 

Cristian Moldovan-primar Luduș

În mare suntem mulțumiți de activitatea societății de salubritate. Însă, în privința respectării contractului au mai fost sincope.Au fost clauze contractuale care nu s-au respectat.Trebuiau aduse niște pubele, dar și altele. Am avut discuții cu reprezentanții firmei privind acoperirea zonelor. Însă, în ultima perioadă se încearcă rezolvarea problemelor. Răspund la solicitări atunci când sunt contactați. Dar, clar, nu este perfect. Noi suntem la al treilea operator de salubritate, niciunul nu a fost în regulă până acum.

Consiliul Județean, prin ADI ECOLECT, a propus să renunțăm la contractul cu actualul operator SYLEVY SALUBRISERV SRL, dar asta implică o altă licitație, alte costuri, etc.”

Victor Prodan-primar Ungheni

Din punctul meu de vedere, în prezent sunt mulțumit de operator și de cum decurg lucrurile. Au fost mici chestiuni, probleme mici, dar nimeni nu e perfect. Vă mulțumesc! Doamne Ajută!

Laszlo Fulop-primar Sovata

În principiu suntem mulțumiți. Clar că se poate îmbunătăți situația. Cel mai important este să fie colectarea făcută la timp. Ni s-a propus să reziliem contractul cu operatorul, dar ce facem după? Ce facem până găsim un alt operator? Eu personal nu vreau să intru în acest joc”.

Szekely Annamaria-șefa Gărzii de Mediu Mureș

Sunt pe probleme pe zona de mediu, ca peste tot în țară. Referitor la UAT-uri și operatorii de salubritate din județul Mureș, pot spune că acestia au fost amendați de fiecare data când s-au descoperit nereguli. Noi nu iertăm pe nimeni, legea trebuie respectată de toată lumea. Inclusiv operatorul de salubritate de care amintiți a fost sancționat pentru probleme la colectarea selectivă, dar și primăriile pentru depozitare ilegală de deșeuri, lipsa colectării selective. Din păcate, trebuie făcute multe în județul Mureș pe partea de mediu. Însă, trebuie ca și populația să învețe să colecteze selectiv. Să nu se mai întâmple să avem animale moarte aruncate în pubelele de colectare selectivă. Aici nu este vorba de vina operatorului”.

Dacă primarii și reprezentanții Gărzii de Mediu au fost deschiși și nu s-au ferit să vorbească despre situația SMIDS, pentru președintele CJ a fost un subiect tabu.Deși este plătit din bani publici, după ce a răspuns la telefon, brusc l-a apucat treaba, iar programul a devenit foarte încărcat. Acesta uită că a fost trimis pe funcție tocmai pentru a reprezenta comunitatea și a le apăra interesele cetățenilor, nicidecum să fugă de subiecte sensibile.

 

Peter Ferenc-președinte Consiliul Județean Mureș și ADI ECOLECT Mureș

Toată ziua am fost ocupat, abia acum am luat la verificat apelurile telefonice să văd cine m-a sunat. Nu pot să vorbesc eu despre ADI ECOLECT, puteți vorbi cu Andreea Toth, directorul executiv. Sunt sigur că vă va răspunde la toate întrebările

Tot ocupat a fost și ILYES-TOTH Alexandru – reprezentant SC SYLEVY SALUBRISERV. Când a fost sunat și întrebat despre calitatea serviciilor prestate, a declarat: ”Intru acum la minister. Îmi pare rău, trebuie să parchez, nu pot vorbi”. A revenit la scurt timp cu un telefon, dar, cum a aflat din nou subiectul, a precizat că va oferi informații, dar altă dată…

 

 

 

Articolul precedentLuna copilăriei la AFI Brașov
Articolul următorÎnlocuitor de primar 1, înlocuitor de primar 2. Cine îi ține locul primarului din Brașov?