Acasă Social Care sunt diferențele dintre contoarele de branșament și cele de apartament

Care sunt diferențele dintre contoarele de branșament și cele de apartament

0
Ca urmare a numeroaselor telefoane și e-mail-uri primite de la clienți, în contextul campaniei de înlocuire a contoarelor vechi de branșament cu unele inteligente, Compania Apa Brașov face următoarele clarificări:
• Contorul de branşament este aparatul de măsurare a volumului de apă consumat de client, care se montează pe branşament între două vane – robinete, la limita proprietăţii acestuia şi reprezintă ultima componentă a reţelei publice de distribuţie, în sensul de curgere a apei, fiind utilizat la determinarea cantităţii de apă consumată, în vederea facturării.
• Contorul montat pe branşamentul de apă este verificat, gratuit, în Laboratorul Metrologic al Companiei, conform legislaţiei în vigoare, o dată la maximum 7 ani.
• În situaţia în care căminul de branşament se află pe proprietatea sa, clientul are obligaţia de a proteja contorul şi de a permite accesul reprezentanţilor Companiei pentru citire şi intervenţie.
• Contorul de apartament, denumit și repartitor de costuri este acel ,,aparat utilizat în imobilele condominiale dotate cu instalaţii interioare de utilizare comune, în scopul indivizualizării consumurilor şi repartizării pe proprietăţi / apartamente individuale a costurilor aferente consumului total de apă înregistrat la nivelul branşamentului imobilului”, așa cum este menționat în Legea nr.241/2006 (legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare), art.3, lit.j.
• Compania Apa Braşov nu citeşte repartitoarele de costuri din imobilele tip condominiu. Facturarea consumului de apă pentru aceste imobile se face în funcţie de înregistrările contorului de branşament, iar repartizarea costurilor pe fiecare apartament este responsabilitatea titularului de factură sau asociaţiei de locatari.
Așadar, campania începută de Compania Apa Brașov presupune înlocuirea contoarelor de branșament, în niciun caz a celor de apartament.