Acasă Social Anul investițiilor în renovarea şi eficientizarea energetică pentru CJ Brașov. Vezi...

Anul investițiilor în renovarea şi eficientizarea energetică pentru CJ Brașov. Vezi care sunt achizițiile aferente proiectelor PNRR accesate pe Componenta 5-Valul Renovării

0

Pentru Consiliul Judeţean Braşov, 2024 poate fi considerat anul investiţiilor în renovarea şi eficientizarea energetică a unor imobile de interes public.

Autoritatea judeţeană desfăşoară în prezent trei proceduri de achiziţie pentru lucrările de modernizare şi renovare energetică a unor imobile din patrimoniul său. Este vorba despre sediul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Braşov, imobilul din municipiul Codlea aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Braşov şi clădirea fostei cantine PCR, situată în imediata vecinătate a sediului CJ.

Pentru aceste trei obiective investiţionale, administraţia judeţeană a accesat fonduri europene prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, pe Componenta 5 – Valul Renovării, în cuantum de 35.680.688,54 lei cu TVA pentru clădirea Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii, 8.492.947,24 lei cu TVA pentru clădirea DGASPC din Codlea şi 3.593.890,97 lei cu TVA pentru fosta cantină.

Cele trei proceduri de achiziţie sunt următoarele:
  • Execuţie lucrări obiectiv „Creșterea eficienței energetice a clădirii Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov”, cu o valoare estimată de 38.247.363,57 lei fără TVA, din care valoarea eligibilă este 26.207.764,90 lei fără TVA şi 12.039.598,67 lei fără TVA sunt fonduri neeligibile, şi cu termen pentru primirea ofertelor stabilit pe 22 ianuarie 2024;
  • „Reabilitare energetică imobil DGASPC Brașov, Str. Carpați nr. 23, Municipiul Codlea, Județul Brașov”, cu o valoare totală estimată de 8.853.065,88 lei fără TVA şi cu termen final de depunere a ofertelor în data de 25 ianuarie 2024;
  • „Eficientizare energetică, reabilitare, modernizare și recompartimentare clădire din B-dul Eroilor nr. 5”, având o valoare totală estimată la 6.424.147,83 lei fără TVA şi termenul-limită pentru primirea ofertelor stabilit pentru data de 25.01.2024.

Autoritatea publică judeţeană aşteaptă oferte din partea firmelor constructoare, astfel încât achiziţiile să se poată finaliza cu succes şi în cursul acestui an să înceapă lucrările de construcţii şi instalaţii care vor schimba în totalitate structura şi aspectul acestor trei clădiri publice, în concordanţă cu cerinţele actuale în materie de eficienţă a consumurilor energetice.

Finanţarea lucrărilor este asigurată în cea mai mare parte din fonduri europene nerambursabile, completate cu sume din bugetul judeţului Braşov pe anul în curs.

Cele mai ample lucrări sunt prevăzute la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Braşov, unde este vorba despre un imobil edificat în perioada 1979-1984, cu o suprafață desfășurată de 13.843 mp. Construcţia este formată din cinci corpuri de clădire care închid în centru o curte interioară şi, potrivit expertizei de specialitate, ea nu mai corespunde cerințelor actuale privind eficiența energetică și gestionarea energiei. Intervențiile propuse în cadrul proiectului vor determina o reducere cu peste 50% a consumului anual de energie finală pentru încălzire față de consumul anual anterior renovării energetice, o scădere a consumului de energie primară totală și o reducere a emisiilor de dioxid de carbon de 30%, până la 60%.

În ceea ce priveşte imobilul din municipiul Codlea, aflat în administrarea DGASPC Braşov, este vorba despre un singur corp în care funcţionează un cămin internat, având o suprafaţă desfăşurată de 3.295 mp. Lucrările incluse în proiect vizează creşterea eficienţei energetice prin izolarea pereților exteriori şi a acoperișului, schimbarea integrală a tâmplăriei, schimbarea sistemelor de încălzire, instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie din surse regenerabile, înlocuirea lămpilor fluorescente cu cele de tip LED şi realizarea unui sistem de ventilație cu recuperare de căldură. Intervențiile propuse pentru creșterea performanței energetice a clădirii vor determina o reducere a consumului anual de energie finală pentru încălzire cu 56,93% față de consumul anual consemnat în prezent, o reducere a consumului de energie primară totală și o diminuare a emisiilor de dioxid de carbon între 30 şi 60%.

Proiectul de eficientizare energetică, reabilitare, modernizare și recompartimentare reabilitare a fostei cantine din proximitatea sediului Consiliului Judeţean Braşov cuprinde renovarea aprofundată a imobilului. Această clădire, cu o arie desfășurată de 1.177 mp, urmează să fie transformată din temelii şi reabilitată termoenergetic. Printre lucrările incluse în proiect se numără recompartimentarea spaţiilor, anveloparea pereţilor exteriori, înlocuirea ferestrelor şi uşilor, montarea de panouri solare şi pompe de căldură, dar şi implementarea sistemului automatizat BMS de management energetic, automatizare și control, în vederea creșterii economiilor de energie. În urma implementării acestui proiect se estimează realizarea unei economii de energie finală cu 84,88% faţă de situaţia actuală şi o reducere a emisiilor anuale de dioxid de carbon aferente energiei primare cu 80,34%.

Pe lângă aceste proiecte PNRR, Consiliul Judeţean mai are în implementare un proiect pe Componenta Valul Renovării, care vizează renovarea energetică a Secţiei exterioare Zărneşti din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov. Valoarea totală a proiectului este de 12.279.343,36 lei cu TVA, din care suma eligibilă prin PNRR este de 5.273.617,63 lei, iar diferenţa de 7.005.725,73 lei reprezintă fonduri neeligibile. Până în prezent a fost obţinută autorizaţia de construcţie şi specialiştii CJ Braşov pregătesc documentaţia pentru procedura de achizitie a lucrărilor cuprinse în proiect.

„Prin intermediul acestor investiţii ne propunem să transformăm clădirile în unele eficiente din punct de vedere energetic, să îmbunătăţim condiţiile la interior şi implicit starea de sănătate şi de bine a pacienţilor, respectiv a beneficiarilor care le utilizează. Vom face toate demersurile necesare pentru a implementa în cele mai bune condiţii toate proiectele PNRR, respectând termenele şi condiţiile prevăzute în Ghidul solicitantului”, a menţionat preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Todorică-Constantin Şerban.