Acasă Anunțuri ANAF scoate la licitație o garsonieră din Brașov. Prețul de pornire este...

ANAF scoate la licitație o garsonieră din Brașov. Prețul de pornire este de 74.226 lei

0

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) scoate la vânzare o garsonieră de 34 de metri pătraţi din Braşov (str. Dealul Cetății). Licitația pentru obținerea imobilului va avea loc în data de 18 ianuarie  2024, ora 11:00, iar prețul de pornire va fi de 74.226 de lei, fără TVA.

Pentru participarea la licitație ofertanții trebuie să depună, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO23TREZ131506701XXXXXXX, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov, cod de identificare fiscala 4317720, deschis la Trezorerie Municipiul Brașov, utilizând numărul de evidență a plății 80830012300000000000442;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romana;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport;

h) declarația pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusa cu debitorul.

Mai multe informații privind licitația puteți solicita la sediul ANAF sau la telefon 0772 218 478.