Acasă Actualitate 910 de companii de stat au datorii în valoare de 19,8 mld.lei...

910 de companii de stat au datorii în valoare de 19,8 mld.lei la ANAF

Potrivit informațiilor extrase din bazele de date administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, din totalul de 1.718 operatori economici cu capital majoritar de stat, un număr de 910 înregistrează obligaţii fiscale restante în sumă de 19,8 mld.lei.  Dintre acestea, 13,5 mld.lei (68,11%) reprezintă arierate asupra cărora nu se poate acţiona prin  măsuri de executare silită deoarece se află sub incidența unor prevederi legale care suspendă aplicarea Codului de Procedură Fiscală (spre exemplu Legea insolvenței, hotărâri judecătorești, proceduri de administrare specială etc.).

Din totalul de 13,5 mld.lei cea mai mare pondere o deţin arieratele acelor operatorii aflaţi sub incidenţa prevederilor Legii nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, însumând 11,9 mld.lei, ceea ce reprezintă 88,1% obligaţii asupra cărora unităţile fiscale competente nu pot aplica măsuri de executare silită.

Primii trei contribuabili cu cele mai mari arierate sunt:

–  COMPANIA NATIONALA A HUILEI S.A., cu arierate fiscale în sumă de 5,2 mld.lei, aflată în insolvență din data de 28.04.2015,

–  SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA „CFR – MARFA” SA, cu arierate fiscale în sumă de 2,2 mld.lei,

–  SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A., cu arierate fiscale în sumă de 1,8 mld.lei, aflată în insolvență din data de 14.11.2019,

Cele trei companii cumulează 9,2 mld.lei arierate fiscale (aproape jumătate din totalul general de 19,8 mld.lei), însă importanța economico-socială, la nivel național, a funcționării acestora este evidentă.

Trebuie subliniat faptul că Agenția Națională de Administrare Fiscală aplică în mod unitar și nediscriminatoriu măsurile legale de executare silită rezultate din Codul de Procedură Fiscală, fie prin procese masive și complet informatizate de emitere a somațiilor sau popririlor bancare realizate prin Unitatea de Imprimare Rapidă din cadrul Centrului Național de Informații Financiare, fie prin derularea unor convenții de eșalonare la plată sau de restructurare a obligațiilor fiscale restante încheiate cu toate categoriile de contribuabili administrați, indiferent de natura capitalului social  al acestora.