Acasă Social Va avea loc o nouă selecţie, pentru anul 2024, a asociaţiilor, fundaţiilor...

Va avea loc o nouă selecţie, pentru anul 2024, a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor în vederea acordării de subvenţii de la bugetul local

0

În atenţia solicitanţilor de subvenţii de la bugetul local al municipiului Braşov, pentru selecţia a doua din anul 2024 în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Braşov

 

Direcţia de Asistenţă Socală Braşov organizează în perioada 07.05.2024 – 31.05.2024 o nouă selecţie pentru anul 2024, a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor în vederea acordării de subvenţii de la bugetul local, prin bugetul alocat Direcţiei de Asistenţă Socială, cu încadrare în sumele prevăzute în buget cu această destinaţie.

Data limită de depunere a documentaţiei este de 31.05.2024, ora. 16.00

Selecţia are loc în baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.34/1998 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

Pot participa la selecţie numai asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii care nu au încheiate pentru anul curent convenţii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială sau care solicită subvenţii pentru alte unităţi de asistenţă decât au încheiate convenţiile.

Sunt eligibile să solicite subvenţii asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care:

 1. a) administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează beneficiarilor din Municipiul Brașov şi care se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;
 2. b) sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii;
 3. c) deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie;
 4. d) solicită subvenţii în completarea resurselor financiare proprii.

Documentaţia de solicitare a subvenţiei va conţine următoarele:

 1. a) cererea de solicitare a subvenţiei, anexa nr.1 la regulamentul privind acordarea subvenţiilor de la bugetul local, care poate fi descărcată de pe site-ul Direcţiei de Asistenţă Socială – 1 exemplar original;
 2. b) ultimul bilanţ contabil înregistrat la administraţia financiară a municipiului Brașov – 1 exemplar în copie;
 3. c) balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentaţiei – 1 exemplar în copie;
 4. d) certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal local, din care să rezulte că nu are datorii – 1 exemplar original;
 5. e) certificat de atestare fiscală eliberat de organul fiscal central, din care să rezulte că nu are datorii – 1 exemplar original;
 6. f) certificat de acreditare eliberat în baza Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare – 1 exemplar în copie;
 7. g) licenţa de funcţionare a serviciului emisă de Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale- 1 exemplar în copie.

Documentația de solicitare a subvenției se depune într-un singur exemplar în plic închis, şi se înregistrează la registratura Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov- str. Panselelor nr. 23. Se va menţiona pe plic “solicitare subvenţie pentru anul 2024”

Pentru informații suplimentare puteţi contacta Direcția de Asistență Socială Brașov, la numerele de telefon:  +40-368-465415, +40-368-464081, +40-368-469995, int. 812 și pe adresa de e-mail: dasbv@dasbv.ro.

Documentația privind acordarea subvenției în baza Legii nr. 34/1998 de la bugetul local poate fi accesată pe site-ul Direcției de Asistență Socială Brașov (www.dasbv.ro) sau la sediul din str. Panselelor nr. 23.