Acasă Anunțuri Un nou post scos la concurs de Aeroportul Internațional Brașov

Un nou post scos la concurs de Aeroportul Internațional Brașov

0

Un nou concurs de recrutare a fost lansat astăzi la Aeroportul Internațional Brașov

Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA organizează la sediul din Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35, județul Brașov, concursul de recrutare pentru ocuparea următorului post vacant pentru care se oferă contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu program de 8 ore/zi şi 40 ore/săptămână:

Îngrijitor – post din cadrul Compartimentului Secretariat, Relații Publice, Registratură, Arhivă, Administrativ, Serviciul Asistență Managerială

Condiţii specifice:  

 • studii generale sau studii medii;
 • vechime în muncă de minimum 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă;
 • însușiri de personalitate: seriozitate, responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, spirit de observație, capacitate de comunicare etc.;
 • respect pentru autoritate și ierarhie.

Concursul se va desfăşura în 3 etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere (probă eliminatorie), proba scrisă (test grilă) şi interviul. Sunt declarați admiși la proba scrisă, respectiv, la interviu candidații care au obținut minimum 50 puncte din totalul de 100.

Anunţul de concurs, bibliografia, atribuţiile postului şi toate informaţiile de interes pentru potenţialii participanţi sunt disponibile pe site-ul www.brasovairport.ro

Calendarul de desfăşurare a concursului:

 • Depunerea dosarelor: 11-15.09.2023, ora 13:00, la Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C, al Regiei, din Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35;
 • Selecţia dosarelor: 18-19.09.2023;
 • Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor: o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor;
 • Termenul de depunere a contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;
 • Soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
 • Proba scrisă: 25.09.2023, ora11:00;
 • Afişarea rezultatelor probei scrise: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
 • Termenul de depunere a contestaţiilor în urma probei scrise: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;
 • Soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
 • Interviul: în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise;
 • Afişarea rezultatelor interviului: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei;
 • Termenul de depunere a contestaţiilor în urma interviului: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului;
 • Soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
 • Afişarea rezultatelor finale: în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs începând cu data de 11.09.2023 până în data de 15.09.2023, ora 13:00, la sediul Regiei – Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35, jud. Brașov, la secretarul comisiei de concurs, Belu Gabriela, Inspector de specialitate resurse umane, Compartimentul Resurse Umane, SSM, IT&C din cadrul RA „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”, de luni până joi între orele 8:00-15:00 și vineri între orele 8:00-13:00, email: gabriela.belu@brasovairport.ro

Articolul precedentVor începe măsurători în intravilanul municipiului Făgăraș
Articolul următorCampanie de colectare a deșeurilor electrice la Râșnov