Acasă Local Stadiul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini

Stadiul implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini

0

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini derulează în baza contractului de finanțare nr. POCU/390/5/1/123284 din 13.09.2018, proiectul Asigurarea funcționării GAL Gârcini pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunității Gârcini, cod SMIS 123284 cu finanțare prin Programul Operațional Capital Uman, axa prioritară 5 – Dezvoltare Locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, prioritatea de investiții 9.vi, Obiectivul specific 5.1, în cadrul apelului pentru “Sprijin pentru funcționarea grupurilor de acțiune locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20 000. locuitori”- Etapa a III-a a Mecanismului DLRC (Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității).

Proiectul are o valoare totală de 1.627.954,98 lei (1.546.557,23 lei finanțare nerambursabilă din FSE și 81.397,75 lei finanțare nerambursabilă din Bugetul Național)și constă în sprijinirea funcționării GAL Gârcini, în perioada 14 septembrie 2018 – 31 octombrie 2023, în vederea implementării eficiente și eficace a Strategiei de Dezvoltare Locală pentru Zona Urbană Marginalizată Gârcini și zona sa funcțională prin intermediul unui pachet de proiecte hard și soft ,cu scopul de a crește coeziunea socială, îmbunătăți mediul de viață și a obține creștere economică în teritoriul vizat.

În prezent, stadiul implementării SDL este următorul:

I. Următoarele fișe de proiecte au fost depuse în MYSMIS și sunt în evaluare în vederea finanțării prin POR 2014-2020:

1. „AMENAJARE ȘI DOTARE CENTRU EDUCAȚIONAL MULTIFUNCȚIONAL ÎN ZF (corp 2)”, COD SMIS 152298, în valoare totală de 3,496,566.51 lei
2. „Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în ZUM ”, COD SMIS 154229 , în valoare totală de 8,794,065.10 lei
3. „Construcția de locuințe sociale în cartierul Gârcini din Municipiul Săcele , jud Brașov ”, COD SMIS 154044 , în valoare totală de 9,700,395.31 lei

II. Următoarele fișe de proiecte depuse au fost admise spre finanțare prin POCU 2014-2020 și POR 2014- 2020 și se află în faza de precontractare:

1. „ÎNFIINȚARE CENTRU SOCIO-MEDICAL ÎN ZUM” COD SMIS 152324, în valoare totală de 2,187,611.69 lei
2. „Servicii integrate pentru membrii comunității ZUM Gârcini ”, COD SMIS 153783, în valoare totală eligibilă de 1,926,144.26 lei
3. Reabilitare și modernizare Gradiniță cu program normal nr4.Str General Ion Dragalina nr 78 , municipiul Săcele , jud Brasov, COD SMIS 153400, în valoare totală de 991,568.61 lei
4. Reabilitare și modernizare Gradiniță cu program normal nr4.Str George Moroianu nr 293 , municipiul Săcele , jud Brasov, COD SMIS 153803, în valoare totală de 2,906,276.23 lei
5. „Crearea de spații pentru activități comunitare și petrecerea timpului liber ”, COD SMIS 146991, în valoare totală de 489,442.94 lei

III. Următoarele proiecte finanțate prin POCU 2014-2020 se află în faza de implementare:

1. „Sprijin pentru accesul și menținerea pe piața muncii”, COD SMIS 153416, în valoare totală eligibilă de 2,591,983.29 lei
2. „Dezvoltarea unui pachet integrat de servicii suport pentru copii și tinerii din teritoriul SDL Gârcini ”, COD SMIS 142450, în valoare totală eligibilă de 2,363,513.21 lei
3. „START -Antreprenor în Gârcini”, COD SMIS 149156, în valoare totală eligibilă de 2,363,467.68 lei.

IV. Următorul proiect:

„DOTAREA INTREPRINDERII DE ECONOMIE SOCIALĂ DE INSERȚIE ANDARIANA SRL, CU UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE DE CONSTRUCȚII”, COD SMIS 151819, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, implementat de către SC ANDARIANA SRL., cu o valoare totală de 1.199.498,67 lei, din care 950.299,04 finanțare nerambursabilă, s-a încheiat cu data de 25.03.2022