Acasă Social Sprijin pentru creșterea durabilă a MICROÎNTREPRINDERILOR și crearea de locuri de muncă

Sprijin pentru creșterea durabilă a MICROÎNTREPRINDERILOR și crearea de locuri de muncă

0

Acest apel de proiecte se aplică investițiilor inițiale realizate în județele: Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș de către microîntreprinderi.

Valoarea asistenței financiare nerambursabile – minim 50.000 euro și maxim 200.000 euro. Intensitatea maximă admisă pentru finanțarea cheltuielilor eligibile este 90%. 

Solicitanți eligibili:
✅ Solicitantul de finanțare este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor înființate cel târziu la 31 decembrie 2021;
✅  Domeniul în care se realizează investiția este eligibil în cadrul programului;
✅  Solicitantul nu a avut activitatea suspendată în anul curent sau anterior depunerii cererii de finanțare și a înregistrat profit din exploatare;
✅  Solicitantul deține drepturi asupra imobilului, obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția;
✅  Unitatea de producție/prestare servicii finanțată trebuie să fie localizată în teritoriul administrativ al județului corespunzător priorității.

În cadrul evaluării tehnice și financiare, se acordă punctaj pentru crearea de noi locuri de muncă.

Pentru acestea beneficiarul finanțării va avea obligația de a consulta AJOFM în procesul de recrutare, în vederea angajării de persoane afectate de procesul de tranziție, pentru toate locurile de muncă create prin proiect, precum și angajarea de persoane din categoriile de lucrătorii defavorizați, extrem de defavorizați și a lucrătorilor cu handicap.

Cel puțin 75% din totalul de locuri de muncă create prin proiect, trebuie să vizeze persoane cu domiciliu/reședința în zona vizată de apel.

Solicită analiza preliminară aici.