Acasă Local SPCLEP Brașov supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre pentru stabilirea taxelor speciale...

SPCLEP Brașov supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre pentru stabilirea taxelor speciale pentru anul 2023

0

Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, supune dezbaterii publice proiectul de hotărâre pentru stabilirea taxelor speciale pentru anul 2023.

TAXE PENTRU ANUL 2023 PRESTATE DE SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAȘOV

Denumire taxă Valoare

lei

Taxă pentru prestarea serviciului pentru oficierea căsătoriei în repausul săptămânal, respectiv sâmbăta          150
Taxă pentru prestarea serviciului pentru oficierea căsătoriei în repausul săptămânal, respectiv duminica        320
Taxă de permisiune pentru executarea de fotografii/înregistrare video la oficierea căsătoriilor în incinta „Casei Căsătoriilor”                  40
Taxă pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului instituției, cum ar fi grădinile publice,  parcurile, muzeele şi alte locuri în aer liber 1.000
Taxă  arhivă  pentru procesare documentație la cererea persoanelor fizice/juridice,  conform atribuțiilor și competențelor legale                                                                             15
Taxă eliberare copii după documentele aflate în arhiva proprie pentru

 fiecare document pe pagină, cu respectarea legislației în materie   

4
Taxă procesare documentație privind aprobarea transcrierii certificatelor și a extraselor de stare civilă procurate din străinătate înregistrate la autoritățile locale competente, avizarea înscrierii mențiunilor privind statutul civil al persoanelor întocmite de autoritățile străine, procesare documentație dosare schimbare nume/ prenume pe cale administrativă, procesare documentație privind înscrierea numelui de familie ori a  prenumelui retradus sau cu ortografia limbii materne 50
Taxă privind furnizarea datelor din Registrul Național de Evidență a Persoanelor /informație /persoană 5
Taxă de urgență pentru soluționarea cererilor și eliberarea, în termen de maxim 48 ore de la înregistrarea cererii, a documentelor și actelor din raza de competență 200

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, prin intermediul Compartimentului Analiză-Sinteză, Secretariat, Informatic (program cu publicul Luni – Vineri, 9.00 – 11.00) sau pe e-mail office@spclepbv.ro.

Propunerile pot fi transmise în perioada 05.08.2022  – 19.08.2022.