Acasă Administrativ Ședință ordinara a Consiliului Local Brașov cu 74 de proiecte pe ordinea...

Ședință ordinara a Consiliului Local Brașov cu 74 de proiecte pe ordinea de zi

0

Pe data de 30 august, de la ora 11:00 va avea loc ședința ordinara a Consiliului Local al Municipiului Brașov. În cadrul acesteia se vor discuta aproximativ 74 de proiecte.

Proiect al ordinii de zi:

 1. Aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local din 26.07.2023.
 2. Proiect de hotarare privind continuarea derularii Programului pentru scoli al Romaniei. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului UAT Municipiul Brasov la data de 30.06.2023. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 4. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 500/2020 republicata, privind aprobarea metodologiei privind calculul compensatiei la energia termica furnizata populatiei in Municipiul Brasov. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 5. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 906 din 16.11.2022 privind aprobarea cuantumului lunar al burselor scolare si al numarului de beneficiari, pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din Municipiului Brasov, anul scolar 2022-2023, republicata. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 6. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 246/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investitii „Construire cresa in Municipiul Brasov – Zona Tractorul Coresi.” Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 7. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 294/26.04.2023 privind aprobarea procedurii de implementare a programului privind casarea autovehiculelor uzate in Municipiul Brasov. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 8. Proiect de hotarare privind atribuirea catre S.C. TETKRON S.R.L. a executarii lucrarilor de amenajari in vederea autorizarii ISU – Directia Fiscala Brasov, str. Dorobantilor, nr. 2 – 4. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 9. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 14/2021 privind aprobarea tarifelor percepute pentru practicarea activitatilor de agrement turistic si divertisment in cadrul Centrului de Agrement si Divertisment Poiana Brasov, republicata. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 10. Proiect de hotarare privind permiterea accesului, cu titlu gratuit, in perioada 25.09.2023 – 06.10.2023, a unor efective din cadrul Ministerului Apararii Nationale – Brigada 2 Vanatori de Munte „Sarmizegetusa” si/sau a structurilor subordonate, in zone aflate in fondul forestier proprietate publica a Municipiului Brasov si in administrarea Regiei Publice Locale a Padurilor Kronstadt R.A., in scopul desfasurarii de exercitii militare specifice vanatorilor de munte. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii ale Regiei Publice Locale a Padurilor Kronstadt R.A. Brasov. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 12. Proiect de hotarare pentru modificarea Anexelor nr. 1 si 2 la H.C.L. nr. 564 din 29.10.2021, republicata, privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Filarmonicii Brasov, institutie aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investitie „Schimbare de destinatie din punct termic PT4 situat in Municipiul Brasov str. Dobrogea nr. 58, in Centrul de Asistenta Comunitara, refunctionalizarea, reabilitarea, modernizarea si dotarea obiectivului.” Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 14. Proiect de hotarare pentru aprobarea protocolului de colaborare privind participarea Municipiului Brasov prin Directia Administrare Infrastructura Sportiva Brasov in calitate de coorganizator al evenimentului sportiv „Dracula Boxing” editia II – gala de box profesionist. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 15. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „Amenajari in vederea obtinerii Autorizatiei PSI la Bazinul Olimpic de Inot Brasov”. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 16. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „Amenajari in vederea obtinerii Autorizatiei PSI la Sala Sporturilor D.P. Colibasi Brasov”. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 17. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „Amenajari in vederea obtinerii Autorizatiei PSI la Patinoarul Olimpic Brasov”. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 18. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 741 din 20.09.2022 privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Clubului Sportiv Municipal Corona Brasov, institutie publica aflata sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brasov. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 19. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 162 din 27.03.2020 privind aprobarea cuantumului veniturilor proprii aferente Clubului Sportiv Municipal Corona Brasov, institutie aflata in subordinea Consiliului Local al Municipiului Brasov. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 20. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brasov. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 21. Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de colaborare dintre Municipiul Brasov si Asociatia WWF Romania in vederea organizarii si desfasurarii in Municipiul Brasov a proiectului Patrula Zero Plastic, in perioada iulie – decembrie 2023. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 22. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr. 1 la Acordul de colaborare cu Radio Zu nr. 96086/03.07.2023, incheiat in baza H.C.L nr. 467 din 29.06.2023. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 23. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii Actului aditional nr. 3 la Protocolul de colaborare nr. 104/111058/15.10.2021 incheiat in baza H.C.L nr. 550 din 29.09.2021. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 24. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii Municipiului Brasov la Asociatia Eurocities. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 25. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii Municipiului Brasov la Asociatia Climate Alliance. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 26. Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii Municipiului Brasov la reteaua mondiala ICLEI – Administratii Locale pentru Sustenabilitate. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 27. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de colaborare dintre Municipiul Brasov si S.C. CRN LUX ET ARS S.R.L. in vederea organizarii si desfasurarii proiectului RROMA Film Festival in 1 septembrie – 2 septembrie 2023 la Cinematograful Astra. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 28. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Colaborare dintre Municipiul Brasov si Asociatia Secvente pentru desfasurarea evenimentului ZILELE FILMULUI MAGHIAR – BRASOV 2023 in 4 – 5 octombrie 2023 la Cinematograful Astra. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 29. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de colaborare dintre Municipiul Brasov si Asociatia Club Sportiv Brasov Marathon pentru organizarea evenimentului Brasov Marathon Night Challenge in 23.09.2023. Initiator: Primarul Municipiului Brasov. 30. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Colaborare dintre Municipiul Brasov si Asociatia One World Romania pentru organizarea evenimentului OWR la Brasov in Cimematograful Astra in 14 – 15 noiembrie 2023. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 30. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de colaborare dintre Municipiul Brasov si Asociatia Smart City Brasov in vederea prezentarii proiectiei ”Der Bar” – ,,Ursul” in data de 13.09.2023 la Cinematograful Astra. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 31. Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de Colaborare dintre Municipiul Brasov si Asociatia Centrul pentru o Societate Durabila impreuna cu A.C. CHECK-OUT SOLUTION S.R.L. pentru organizarea evenimentului Food Truck Festival Brasov in perioada 22 – 24 septembrie 2023. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 32. Proiect de hotarare privind Ghidul pentru finantarea nerambursabila din bugetul local al Municipiului Brasov a nevoilor culturale de urgenta. Initiator: Primarul Municipiului Brasov
 33. Proiect de hotarare pentru aprobarea Actului Aditional la Acordul de Colaborare nr. 96093 din 03.07.2023, incheiat in baza H.C.L. nr. 463/29.06.2023, referitor la colaborarea dintre Municipiul Brasov si Asociatia Secvente in vederea organizarii evenimentului Alpin Film Festival in cadrul Forumului Oraselor Verzi 2023, editia a treia. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 34. Proiect de hotarare privind infiintarea Directiei de Administrare a Unitatilor de Invatamant din Municipiul Brasov. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 35. Proiect de hotarare pentru modificarea articolul 1 din H.C.L. nr. 302 din 26.04.2023 privind realizarea evaluarii performantelor Regiei Publice Locale a Padurilor Kronstadt R.A. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 36. Proiect de hotarare privind prezentarea propunerii, in Adunarea Generala a Asociatilor a Societatii TETKRON S.R.L., de candidati provizorii pentru Consiliul de Administratie al societatii. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 37. Proiect de hotarare privind initierea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al Regiei Publice Locale a Padurilor Kronstadt R.A. Brasov. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 38. Proiect de hotarare pentru aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a documentatiei „P.U.Z Amplasare statie sortare – spalare – concasare mobila Calea Feldioarei f.n., Brasov” , aprobat prin H.C.L. nr. 486/2018, avand ca beneficiar S.C. EUROCONSTRUCT S.R.L. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 39. Proiect de hotarare pentru aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a documentatiei „P.U.Z Construire locuinte si functiuni complementare, zona str. Barsei, Brasov”, aprobat prin H.C.L. nr. 117/2013, prelungit cu H.C.L. nr. 140/2018, avand ca beneficiar pe STAN-RUS IONEL-GAVRIL si STAN-RUS OLGA. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 40. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism „P.U.D. – Construire complex de vacanta, servicii conexe si imprejmuire, str. Poiana Doamnei F.N.”, beneficiar S.C. 2HA Project S.R.L. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 41. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism „P.U.D. – Construire imobil locuinte colective, in Municipiul Brasov, str. Nicolae Labis, F.N.”, initiator S.C. INSTAL CIP S.R.L. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 42. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 395/2017 republicata, privind aprobarea Regulamentului privind activitatile de ridicare, transport si depozitare a vehiculelor stationate neregulamentar pe raza teritoriala a UAT Municipiul Brasov. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 43. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la finalizarea lucrarilor aferenti obiectivului de investitii „Construire Gradinita in zona Tractorul – Coresi”. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 44. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei si indicatorilor tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investitii „Regenerare cladiri publice imobil, str. Valea Cetatii nr. 16 – PT 2”. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 45. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice – Studiu de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investitii „Largire strada Institutului (sector CF Brasov – Sibiu – Ocolitoarea Brasov) drum de legatura si amenajare intersectie str. Institutului – Ocolitoarea Brasov”. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 46. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investitii „Realizare infrastructura integrata pentru ciclism si trafic pietonal cu facilitati complementare – Traseu 1”. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 47. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 737 din 14 decembrie 2018, republicata, privind aprobarea proiectului „Realizare infrastructura integrata pentru ciclism si trafic pietonal cu facilitati complementare – Traseu 1” si a cheltuielilor legate de proiect. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 48. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice – DALI si a indicatorilor tehnico-economici aferenti realizarii obiectivului de investitii „Reabilitare Bastionul Postavarilor”. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 49. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii contractului nr. 207/94518/29.06.2023 de delegare a gestiunii serviciilor de deratizare, dezinsectie, dezinfectie si tratamente fitosanitare in Municipiul Brasov si a tarifelor prevazute la art. 9.2 din prezentul contract. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 50. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 481/2002 republicata, privind aprobarea listei spatiilor comerciale sau de prestari servicii, proprietatea privata a statului care se afla in administrarea S.C. RIAL S.R.L. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 51. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 386/2022 privind darea in administrare catre Politia Locala Brasov, a spatiilor de la etajul I si a unor spatii de la parter din imobilul situat in Brasov, str. Iuliu Maniu nr. 52, corp D. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 52. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii unor imobile situate in Municipiul Brasov, strada Podul Cretului in zona Pietrele lui Solomon. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 53. Proiect de hotarare privind revocarea dreptului de administrare al Directiei de Asistenta Sociala, asupra imobilului inscris in C.F. nr. 134455. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 54. Proiect de hotarare pentru revocarea H.C.L. nr. 552 din 26.07.2023 privind instituirea unui drept de trecere cu piciorul si auto in favoarea imobilului situat in Brasov, str. Mihai Eminescu nr. 28. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 55. Proiect de hotarare pentru actualizarea Anexei la H.C.L. nr. 777 din 22.12.2020, privind darea in administrare catre Directia de Asistenta Sociala, a unor imobile aflate in proprietatea Municipiului Brasov. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 56. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta, asistenta juridica si reprezentare in justitie, in vederea reprezentarii in dosarul nr. 115/62/2023 al Tribunalului Brasov. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 57. Proiect de hotarare pentru aprobarea incetarii aplicabilitatii H.C.L. nr. 423 din 31.07.2020 privind vanzarea spatiilor cu destinatia de locuinta nerestituite in natura in urma aplicarii prevederilor Legii nr. 112/1995 si Legii nr. 10/2001, aflate in administrarea S.C. RIAL S.R.L. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 58. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov, a terenului inscris in C.F. nr. 179832 Brasov, nr. cad. 179832 si a terenului inscris in C.F. nr. 179831 Brasov, nr. cad. 179831 – zona str. Albinelor. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 59. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov, a terenului inscris in C.F. nr. 176579 Brasov, nr. cad. 176579 – str. Nicovalei nr. 2C. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 60. Proiect de hotarare privind trecerea in domeniul public al Municipiului Brasov, a cotei de 1/10 din terenul inscris in C.F. nr. 100523 Brasov, nr. cad. (2487 – 2489)/11, nr. top. 10973/28/1/2/11, 10973/28/2/2/11 – str. Lemnarilor. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 61. Proiect de hotarare privind neexercitarea de catre Municipiul Brasov a dreptului de preemtiune la cumpararea imobilului situat in Municipiul Brasov, str. George Baritiu, nr. 6, parter, ap. 1, inscris in C.F. nr. 128935-C1-U5 Brasov, la pretul de 95.000 euro. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 62. Proiect de hotarare privind neexercitarea de catre Municipiul Brasov a dreptului de preemtiune la cumpararea imobilului situat in Municipiul Brasov, str. Poarta Schei, nr. 5, et. 1, ap. 11, inscris in C.F. nr. 136291-C1-U4 Brasov, la pretul de 175.000 euro. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 63. Proiect de hotarare privind neexercitarea de catre Municipiul Brasov a dreptului de preemtiune la cumpararea imobilului situa in Municipiul Brasov str. Diaconu Coresi nr. 2, ap. 10, inscris in C.F. nr. 133254-C1-U12 Brasov, la pretul de 150.000 euro. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 64. Proiect de hotarare privind neexercitarea de catre Municipiul Brasov a dreptului de preemtiune la cumpararea imobilului situat in Municipiul Brasov, str. Poarta Schei nr. 13, parter, ap. 2, inscris in C.F. nr. 146146-C1-U8 Brasov, la pretul de 50.000 euro. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 65. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile teren situate in Cartierul Tractorul. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 66. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice a imobilelor situate in Brasov, strada Lacurilor nr. 13 si nr. 15. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 67. Proiect de hotarare privind reglementarea situatiei juridice a imobilelor situate in Brasov, strada Astra nr. 12. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 68. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 577/2023 privind reglementarea situatiei juridice a imobilului situat in Brasov, strada Sirul Livezii f.n. – Parc Schaffler. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 69. Proiect de hotarare privind inscrierea in proprietatea Municipiului Brasov, a imobilului Piata Brassai. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 70. Proiect de hotarare privind inscrierea in proprietatea Municipiului Brasov, a imobilului zona Lac Noua. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 71. Proiect de hotarare privind inscrierea in proprietatea Municipiului Brasov, a imobilului strada Negoiu. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 72. Proiect de hotarare privind inscrierea in proprietatea Municipiului Brasov, a imobilului Drum de exploatare DE 960/42. Initiator: Primarul Municipiului Brasov.
 73. Raport privind delegatia Municipiului Brasov care a participat la Festivalul Romanilor din Nurnberg, editia a XVII-a, intre 1 iulie – 2 iulie 2023.
Articolul precedentOktoberfest va avea anul acesta o nouă locație
Articolul următorANPC a închis temporar 23 restaurante și pensiuni din Brașov. A plouat și cu amenzi