Acasă Local Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov cu 58 de proiecte...

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov cu 58 de proiecte pe ordinea de zi

0

În data de 29 iunie 2022, orele 12.00, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov din această lună.

1. Aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 27.04.2022, procesului – verbal al ședinței de îndată a Consiliului Local din 13.05.2022, precum și a procesului – verbal
al ședinței ordinare a Consiliului Local din 19.05.2022.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcții ale Direcţiei Fiscale Braşov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții „Împrejmuire gard creșă, str. Apollo nr. 2”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență familiilor/persoanelor afectate de incendiul de la imobilul situat în Brașov, str. 13 Decembrie nr. 131.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiție “Refuncționalizarea, reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirii din str. Panselelor nr. 23, pentru a funcționa drept Cantină Socială”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 27.01.2022 privind decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive pentru elevii Liceului cu Program Sportiv Braşov, pe anul 2022.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Municipiul Brașov și Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov în vederea implementării proiectului
„Food Wave – Empowering Urban Youth for Climate Action”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 794 din 15.11.2019, privind aprobarea transmiterii fără plată, către Poliția Locală Brașov, a echipamentelor care compun „Sistemul integrat de dispecerizare, interconectare și monitorizare a sistemelor de antiefracție”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.                                      9. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 766 din 22.12.2020, privind aprobarea transmiterii fără plată, către Poliția Locală Brașov, a echipamentelor care compun „Extindere Sistem integrat de dispecerizare, interconectare și monitorizare a sistemelor de antiefracție între Primăria Municipiului Brașov și unitățile de
învățământ din Municipiul Brașov”- etapa III.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 34 din 27.01.2022, privind aprobarea transmiterii fără plată, către Poliția Locală Brașov, a
echipamentelor care compun „Extindere Sistem integrat de dispecerizare, interconectare și monitorizare a sistemelor de antiefracție între Primăria Municipiului Brașov și unitățile de
învățământ din Municipiul Brașov”- etapa IV și V și a echipamentelor predate Poliției Locale Brașov în baza Procesului verbal de predare-primire în custodie nr. 516 din 08.01.2021,
înregistrat la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 1397 din 07.01.2021, echipamente din componența ”Sistemului de detecție efracție punct de lucru SVSU, situat în Municipiul Brașov, str. Aleea Petuniei nr. 2”, inclusiv cartele de date.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
11. Proiect de hotărâre privind aprobare documentație ”P.U.D. – Demolare construcții anexe,  Construire hotel P+6E, amenajări și împrejmuire și racordare la utilități”, Calea Făgărașului f.n.,
Municipiul Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”P.U.D. – Construire locuințe colective cu funcțiuni conexe (spații comerciale cu alimentație publică), împrejmuire și
branșamente utilități” în Municipiul Brașov, str. Nicolae Labiș f.n., beneficiar Bularcă Maria Simona prin SIGMET TRANS S.R.L.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 313 din 30.05.2019 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de
investiții “Extindere Liceul Vocațional de Arte Plastice H. M. Teutsch”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 329 din data de 17 iunie 2021, republicată, pentru lucrările ce urmează a fi executate în baza Hotărârii
Consiliului Local nr. 93/2019.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
15. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr. 743 din 14 decembrie 2018, republicată, privind aprobarea proiectului „Terminal transport urban Gara Brașov ” și a cheltuielilor legate de proiect.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 740 din 14 decembrie 2018, republicată, privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții ,,Construire Park & Ride – Bartolomeu”.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 741 din 14 decembrie 2018, republicată, privind aprobarea proiectului ,,Construire Park & Ride – Bartolomeu” și a
cheltuielilor legate de proiect.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
18. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru stabilirea sediului social a asociației de părinți a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 5 – Asociația Lumea Prichindeilor, situată în
Brașov, str. Inului nr. 14.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov

19. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 582/2022 şi trecerea
în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de societatea SINGH EXIM S.R.L. –
Poiana Brașov, zona str. Valea Lungă.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
20. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 583/2022 şi trecerea
în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Mihăilescu Cristian și Mihăilescu
Ana Maria – Poiana Brașov, zona str. Valea Lungă.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
21. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 585/2022 şi trecerea
în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Caian Sorin și Mihaela, Petrescu Ghenea Gabriela, Cristina și Teodora, Simionescu Ioan Dan și Anca Nicoleta, Visu Adrian și
Dragomir Roberta Lilica – Poiana Brașov, zona str. Valea Lungă.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
22. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 108/2022 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Gavril Eugen și Gavril Iulia – str. Stupinei nr. 14.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
23. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 173742 Brașov, nr. cad. 173742 – zona str. Ștefan Bobancu.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
24. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 174610 Brașov, nr. cad. 174610 – str. Nicovalei.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
25. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 1/34 din terenul înscris în C.F. nr. 168050 Brașov, nr. cad. 168050, de la Timofte Cătălin și Timofte
Ramona-Camelia – zona str. Luncii.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
26. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 1/34 din terenul înscris în C.F. nr. 168050 Brașov, nr. cad. 168050, de la Grădinar Atanasie-George și Grădinar Daniela – zona str. Luncii.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
27. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 174647 Brașov, nr. cad. 174647 – str. Nicolae Labiș nr. 131.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
28. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 174746 Brașov, nr. cad. 174746 – str. Cavalului.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
29. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 174807 Brașov, nr. cad. 174807 – str. Tiberiu Eremia.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
30. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 107965 Brașov, nr. cad. 107965 – str. Bârsei.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
31. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 171444 Brașov, nr. cad. 171444 – zona str. Lânii.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov

32. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 174813 Brașov, nr. cad. 174813 în cotă de 54.147/100.000 – str. Lebedei f.n.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
33. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 156311 Brașov, nr. cad. 156311 și a terenului înscris în C.F. nr. 174446 Brașov,
nr.cad. 174446 – str. Institutului.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
34. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 174164 Brașov, nr. cad. 174164 – zona str. Izvorului.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
35. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 1/24 din terenul înscris în C.F. nr. 122822 Brașov, nr. top. 9472/3/2/13, de la CCI CONSTRUCT
BRAȘOV S.R.L. – str. Emanoil Bernfeld.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
36. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 991/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 143004 Brașov, nr. cad. 143004 – zona str. Fânului.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
37. Proiect de hotărâre privind acordul pentru construire lift, amenajare pod existent, schimbare parțială de destinație în hotel și restaurant, amplasare reclamă pe fațadă la imobilul situat în
Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 13, proprietatea d-nei Chitic Camelia Elena.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
38. Proiect de hotărâre privind acordul pentru transmiterea cotei de ½ din dreptul de concesiune asupra terenului în suprafață de 35,40 m.p. (pe hârtie 35 m.p.), proprietatea Municipiului Brașov,
situat în Municipiul Brașov, str. Molidului f.n.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 174/17.07.2006 având ca obiect concesionarea directă a terenului în suprafață de 1/8 din 25,80
mp. (pe hârtie 26 m.p.), proprietatea Municipiului Brașov, situat în Brașov, Poiana Brașov, str. Poiana lui Stechil, nr. 9.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 6 din 20.01.2003, modificat prin act adițional nr. 1/2005, având ca obiect concesionarea directă a
terenului în suprafață de 24 m.p., proprietatea Municipiului Brașov, situat în Brașov, str. Pictor Pop nr. 4.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 197 din 11.01.2003, modificat prin act adițional.1/2005 având ca obiect concesionarea directă a
terenului aferent garajului situat în Brașov, Bdul. Saturn nr. 41, în suprafață de 19,50 m.p. (pe hârtie 20 m.p.), proprietatea Municipiului Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 212 din 27.06.2005 având ca obiect concesionarea directă a terenului în suprafață de 10 m.p.,
proprietatea Municipiului Brașov, situat în Brașov, str. 13 Decembrie nr. 86.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 4 la Contractul de concesiune nr. 8418 din 22.12.1998, modificat prin act adițional nr. 1/13.09.2002, act adițional nr. 2/19.04.2006 și act adițional nr. 3/17.06.2010, având ca obiect concesionarea terenului în suprafață de 1235,59 m.p., (pe hârtie 1236 m.p.), proprietatea Municipiului Brașov, situat în Predeal, str. Poiana lui Manole.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de concesiune nr. 2 din 20.01.2003, modificat prin act adițional nr. 1/2005, având ca obiect concesionarea directă a
terenului în suprafață de 8 m.p., proprietatea Municipiului Brașov, situat în Brașov, str. Uranus, nr. 3.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 256 din 02.08.2005 având ca obiect concesionarea directă a terenului în suprafață de 10 m.p.,
proprietatea Municipiului Brașov, str. Hărmanului nr. 70.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 259/2005, având ca obiect concesionarea directă a terenului în suprafață de 1,97 m.p. (pe
hârtie 2 m.p.), proprietatea Municipiului Brașov, situat în Municipiul Brașov, str. Bobului nr. 9.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
47. Proiect de hotărâre privind reînnoirea avizului Consiliului Local al Municipiului Brașov pentru prestarea de servicii funerare de Funebra S.R.L.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
48. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Brașov, pentru anul
școlar 2021 – 2022.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
49. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Fundăturii f.n. (C.F. nr. 128577).
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
50. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Hărmanului nr. 59.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
51. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Fundăturii f.n.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
52. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Nicolae Titulescu nr. 37.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
53. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Carierei f.n. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
54. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Lucian Blaga nr. 5. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
55. Proiect de hotărâre privind apartamentare imobil situat în Brașov, str. De Mijloc nr. 43.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
56. Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile situate în Brașov, str. Carpaților 60 A .
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
57. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârea Consiliului Local nr. 331/2022 privind darea în administrare a unor imobile situate în Brașov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, către Direcția
Generală a Finanțelor Publice Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
58. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită a ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, asupra imobilului înscris în C.F. nr. 174751 Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov

Articolul precedent”Mișcări de trupe” prin județul Brașov. Convoaie militare au tranzitat județul (VIDEO, FOTO)
Articolul următorA început generarea voucherelor în prima etapă a Programului Rabla pentru Electrocasnice