Acasă Social Ședință de îndată pentru a fi modificată o hotărâre a Consiliului Local...

Ședință de îndată pentru a fi modificată o hotărâre a Consiliului Local Brașov

Ședinta de îndata a Consiliului Local al Municipiului Brașov va avea loc în ziua de 14.06.2024, ora 10:00, în sala de ședinte a Consiliului conform prevederilor art. 29 alin.1 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brașov aprobat prin H.C.L. nr. 612/2019, republicată, cu următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 741/20.09.2022, republicata, privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Clubului Sportiv Municipal Corona Brasov, institutie publica aflata sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brasov.

Initiator: Primarul Municipiului Brasov.