Ședință de îndată la Consiliul Local Brașov

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAȘOV
În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că:

Ședință de îndată a Consiliului Local al Municipiului Brașov va avea loc în ziua de 04-08-2021, orele 14:30,
prin mijloace electronice printr-o platformă online de video-conferință conform prevederilor art. 29 alin.1 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Brașov aprobat prin H.C.L. nr. 612/2019, republicată, cu următorul

PROIECT AL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nominalizării administratorilor provizorii la Societatea RATBV S.A.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov
Data publicării: 04-08-2021

Lasă un răspuns

%d blogeri au apreciat: