Acasă Primar de Brașov Ședință de îndată la Consiliul Local Brașov. Ce subiecte vor fi supuse...

Ședință de îndată la Consiliul Local Brașov. Ce subiecte vor fi supuse dezbaterii

În conformitate cu prevederile art. 134, alin. (4), alin. (5), lit. a), a^1), a^2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de 31 mai 2024, ora 10:00, în sala de şedinţe a Consiliului Local, prin mijloace electronice printr-o platformă on-line de video-conferință, cu următorul

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea C.L. nr. 741 din 20.09.2022 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și fruncționare ale Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului etapizat cu titlul: ”Sistem centralizat de monitorizare şi control al traficului în Municipiul Brașov”, Cod SMIS 324854, în cadrul Programului Regional Centru 2021-2027 în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – cofinanțare, cheltuieli

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului ”Construire Park&Ride – Bartolomeu” în cadrul PR Centru în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – cofinanțare, cheltuieli neeligibile.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.