Acasă Social SC TOP METROLOGY SRL dorește să deruleze o investiție în Codlea. Sunt...

SC TOP METROLOGY SRL dorește să deruleze o investiție în Codlea. Sunt așteptate oferte!

SC TOP METROLOGY SRL, cu sediul în București, blvd Iuliu Maniu, nr. 7-11, adresă e-mail dora.pisica@topmetrology.ro, solicită oferte pentru servicii consultanță pentru depunerea și implementarea unui proiect în cadrul PR Centru 2021 – 2027, Intervenția 1.4.1 pentru investiția pe care dorește să o deruleze în Codlea, jud. Brașov, cu o valoare eligibilă de aproximativ 2,9 milioane euro. Tipul contractului: prestări servicii, durata contractului: 60 de luni, valoarea estimată: 600.000 lei fără TVA (prețul nu poate fi ajustat).

Documentele ofertei sunt:

formularul 1 – Propunere tehnică și comercială;

formularul 2 – Formularul de ofertă;

formularul 3 – Declarație privind neîncadrarea în situațiile descrise de art. 14 și art. 15 din OUG 66/2011, certificat ONRC, împuternicire (dacă este cazul).

Documentația de achiziții, ce include toate cerințele detaliate și formularele, poate fi solicitată pe e-mail la adresa mai sus menționată, persoană de contact Dora Cătălina Pisică (solicitarea va conține în mod obligatoriu datele de identificare ale solicitantului).

Ofertele se transmit în plic închis, prin poștă, la adresa menționată mai sus, până la data de 26.12.2023, ora 16.00. Se pot solicita clarificări până la data de 20.12.2023, ora 16.00, la adresa de e-mail mai sus menționată.