Acasă Social S-a deschis sesiunea de raportare 2024 a emisiilor de poluanți

S-a deschis sesiunea de raportare 2024 a emisiilor de poluanți

0

Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov anunţă operatorii economici și Instituțiile care detin date referitoare la sursele de poluanți atmosferici că, începând cu data de 17 ianuarie 2024 s-a deschis sesiunea de raportare 2024 în vederea realizării inventarelor de emisii la nivel judeţean, pentru anul 2023. Sesiunea de raportare este deschisă până la data de 15 martie 2024.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov a transmis adresă oficială operatorilor economici şi Instituțiilor administrației locale din județul Braşov care deţin date referitoare la sursele de poluanți atmosferici, în vederea unei bune colectări a datelor necesare realizării inventarului local de emisii în conformitate cu Ordinul nr. 3299/2012, pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă.

Raportarea se efectuează prin completarea on-line a chestionarelor aferente activităților principale cât și a activităţilor conexe desfășurate în anul 2023, în aplicația informatică „SIM- PA F2 Inventare Locale de Emisii”, disponibilă la adresa: http://raportare.anpm.ro. Pentru completarea corectă a chestionarelor se poate consulta documentul Ghid de utilizare a sistemului SIM. Inventar Emisii” disponibil in aceeaşi adresă.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul APM Braşov, str. Politehnicil, nr. 3, Serviciul

Monitorizare şi Laboratoare si la numărul de telefon: 0268419013.

„Precizăm că, în conformitate cu art. 79. (3) lit. a din Legea 104/2011 privind calitatea cerului înconjurător, nerespectarea obligației titularului de activitate de a furniza autorităților competente informațiile solicitate pentru elaborarea inventarelor de emisii de poluanți atmosferici, constituie contravenții si se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane juridice”, a declarat Ciprian Băncilă, directorul executiv al APM Brașov.