Acasă Social Realizarea tronsonului Cristian – Codlea, aferent Autostrăzii București – Brașov, a fost...

Realizarea tronsonului Cristian – Codlea, aferent Autostrăzii București – Brașov, a fost estimată la 738 de milioane de lei

0

Marți, 07 mai, Ministerul Transporturilor propunea modificarea anexei nr. 5 a Hotărârii Guvernului din 2006 privind Autostrada București – Brașov, necesară pentru realizarea tronsonului Cristian – Codlea. Valoarea estimată a investiției este de 738 de milioane de lei, cu TVA.

„Prin prezentul proiect de act normativ se urmărește modificarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 507/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Autostrada Bucureşti-Braşov km 0+000 – 173+300, respectiv revizuirea și completarea Studiului de Fezabilitate din 2006 aferentă Sectorului 5 Cristian – Ghimbav, inclusiv cu redenumirea locației de final, respectiv în zona Municipiului Codlea.

Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții au fost aprobați cu Avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe nr. 25/29.04.2024. Lungimea traseului este de 5,182 km. Lăţimea platformei este de 26,00 m.

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.) 879.897 mii lei, din care C+M: 738.074 mii lei.

Durata de execuție a obiectivului de investiții: 24 luni.

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din fonduri externe nerambursabile  Programul Transport (P.T.) 2021-2027 şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.”, se arată în documentul publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.