Acasă Parlamentar de Brașov Primăria Brașov caută evaluatori independenți pentru proiectele depuse pe Ghidul Unic de...

Primăria Brașov caută evaluatori independenți pentru proiectele depuse pe Ghidul Unic de finanțare

0

 Municipalitatea caută experți în management de proiect și finanțări nerambursabile, care au experiență în evaluarea cererilor de finanțare din domeniile educație pentru participare civică, educație pentru mediu, educație pentru sănătate și educație pentru istoria locală, social și comunitate. Termenul limită pentru înscriere este 18 martie 

 

Pentru a asigura un sistem facil și transparent de accesare a finanțărilor nerambursabile pe care le acordă în baza Legii nr. 350/2005, Primăria Brașov a lansat săptămâna trecută apelurile de proiecte pentru finanțarea celor 5 domenii de intervenție prevăzute în Ghidul Unic: Copii și Tineri; Mediu; Social; Educație; Comunitate.

Evaluarea proiectelor depuse pe cele cinci axe de finanțare se va face de către o comisie formată din consilieri locali, reprezentanți ai primăriei și, nu în ultimul rând, de doi experți externi, voluntari, specializați în management de proiecte și finanțări nerambursabile.

Pentru recrutarea celor doi specialiști externi, municipalitatea a lansat o invitație către cei cu expertiză în acest domeniu să facă parte din comisia de evaluare, termenul limită pentru înscriere fiind 18 martie.

Comisia de Evaluare și Selecție este formată, dintr-un număr impar de membri, astfel:

– 3 membri ai Consiliului Local și un supleant, cu drept de vot, reprezentanți ai tuturor formațiunilor politice din cadrul Consiliului Local;

– 2 experți externi, cu drept de vot, selectați în baza unor CV-uri și experienței relevante în management de proiect și finanțări nerambursabile

– câte 2 membri experți interni, pentru fiecare dintre cele 5 Domenii de Intervenție, reprezentanți cu drept de vot pentru proiectele din categoria în care au expertiză, din cadrul personalului din aparatul executiv al Primăriei Municipiului Brașov și/sau al instituțiilor subordonate Consiliului Local Brașov.

 

Vă reamintim că din acest an, Primăria Brașov acordă granturi, în baza Legii nr. 350/2005, prin intermediului unui ghid unic de finanțare, domeniile vizate fiind următoarele:

,,Copii și tineret”. În cadrul acestei componente proiectele pot avea drept grup țintă doar copiii și tinerii, pe următoarele arii de intervenție: Educație în problematica drepturilor civice și drepturilor omului; Mediu, respectiv acele proiecte prin care copii și tinerii sunt implicați în protejarea mediului și a luptei împotriva schimbărilor climatice; Sănătate, de la evaluarea stării de sănătate a acestora, la campanii de informare și conștientizare cu privire la consumul de droguri;

,,Mediu și dezvoltare durabilă”, domeniu prin care vor fi finanțate proiectele care vizează mobilitatea și transportul alternativ; managementul deșeurilor; spațiile verzi și reconversia urbană; calitatea aerului și energia regenerabilă;

– „Social“, axă de finanțare prin care vor fi cofinanțate proiectele care vizează următoarele domenii: violența în familie; adulți aflați în situație de risc social; persoane cu dizabilități sau întârzieri în dezvoltare; tineri dezinstituționalizați; sănătatea mintală;

– „Educație“, domeniu al cărui scop fiind creșterea gradului de participare activă și sistematică a populației de toate vârstele, în următoarele arii de interes: educație pentru participare civică; educație pentru sănătate; învățământ dual; educație alternativă; combaterea discriminării;

– „Comunitate“, domeniu prin care vor fi finanțate proiecte care vizează istoria locală; promovarea Brașovului turistic; încurajarea practicării sportului și a activităților fizice; evenimente și acțiuni în cartiere.

Exista două tipuri de grant pe fiecare dintre domeniile vizate: mici, cu valoare de până la 100.000 de lei, și granturi mari, cu valoarea cuprinsă între 100.001 și 200.000 de lei. Finanțarea nerambursabilă acoperă maxim 90% din valoarea totală a proiectului.

În cazul în care după evaluarea și selecția proiectelor depuse rămân fonduri nealocate, acestea se vor distribui, în ordinea punctajelor obținute, indiferent de tipul de grant sau domeniul de intervenție ales de solicitant.

Municipiul Brașov nu finanțează proiectele multidisciplinare, în sensul în care un proiect trebuie să se adreseze unui singur domeniu de interes.

Finanțarea proiectelor culturale și sportive sunt reglementate de alte prevederi legale, astfel că acestea au propriile ghiduri de finanțare.