Acasă Actualitate Primăria Brașov caută evaluatori independenți pentru proiectele depuse pe Ghidul cultural

Primăria Brașov caută evaluatori independenți pentru proiectele depuse pe Ghidul cultural

0

Primăria Municipiului Brașov continuă să investească în dezvoltarea culturală la nivelul municipiului Brașov și, implicit, în creșterea atractivității orașului prin organizarea unui număr din ce în ce mai mare de evenimente culturale, pentru a dezvolta și turismul de eveniment în orașul nostru.

Anul acesta, municipalitatea depășește un nou record în finanțarea proiectelor cultuale derulate de operatori privați, suma alocată prin ghidul de finanțare fiind de 6 milioane de lei. Săptămâna trecută, Primăria Brașov a deschis apelul  pentru finanțarea proiectelor culturale prin intermediul Ghidului aprobat de Consiliul local.

Evaluarea proiectelor depuse pe acest ghid de finanțare se va face de către o comisie formată din 3 consilieri locali și 4 experți externi, specializați în management și/sau finanțări nerambursabile în acest domeniu.

Pentru recrutarea celor 4 specialiști externi, municipalitatea a lansat o invitație către cei cu expertiză în acest domeniu să facă parte din comisia de evaluare, termenul limită pentru înscriere fiind 22 martie.

Invitația se adresează specialiștilor cu experiență de minimum 3 ani în domeniul cultural. Activitatea de evaluare este remunerată, conform prevederilor legale (Ordonanța Guvernului nr. 51/1998, privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare, n.n.) cuantumul indemnizațiilor per proiect evaluat este de 10% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, respectiv 330 de lei.

„Este o invitație adresată tuturor celor care au experiență în management și în evaluarea proiectelor culturale și care vor să sprijine dezvoltarea culturală a orașului nostru. Și anul acesta, municipalitatea a alocat o sumă record pentru acest tip de finanțare, 6 milioane de lei, cu 500.000 de lei mai mult decât anul trecut. Tocmai de aceea dorim să avem cei mai buni evaluatori, pentru ca proiectele declarate câștigătoare să reprezinte încă un pas important spre transformarea orașului nostru într-una din principalele destinații pentru cei care vor să se bucure de evenimente  și activități culturale de excepție. Vă așteptăm, până pe 22 martie, să fiți parte din dezvoltarea culturală a Brașovului”, a declarat viceprimarul Flavia Boghiu.

Proiectele vor fi evaluate de o comisie formată din:

– 4 specialiști aleși de către Comisia pentru activităţi ştiinţifice, social – culturale, muncă, familie, educative, sportive, agrement, tineret, religie, învăţământ, sănătate şi protecţie socială și numiți prin Dispoziție de Primar, în baza unor CV-uri transmise către această comisie de specialitate, conform modelului solicitat de Administrația Fondului Cultural Național, din care să rezulte vechimea minimă de 3 ani în domeniul culturii sau, după caz, cel puțin 2 ani în managementul și/sau evaluarea proiectelor culturale;

– 3 consilieri locali, reprezentanți ai tuturor formațiunilor politice cu drept de vot.

 

Vă reamintim că, și în acest an, finanțările se vor acorda pe categorii de activități culturale, astfel încât concurența între proiectele operatorilor culturali să fie doar în cadrul aceleiași arii tematice. Cele 11 categorii sunt: arte vizuale; muzică; teatru; dans; artă digitală și noile media; educație prin cultură; patrimoniu cultural material; patrimoniu imaterial; promovarea culturii scrise; intervenție culturală; proiecte mari cu caracter repetitiv.

Pentru a da posibilitatea tuturor operatorilor culturali să organizeze evenimente în municipiul Brașov, inclusiv celor mai mici sau debutanți, dar și pentru a continua proiectele culturale cu tradiție, și în acest an finanțările se acordă pe trei categorii:

 • Proiecte finanțate cu o sumă de până la 70.000 lei – valoare minimă cofinanțare din partea operatorilor culturali: 10%;
 • Proiecte finanțate cu o sumă între 70.001 – 150.000 lei – valoare minimă cofinanțare 20%;
 • Proiecte finanțate cu o sumă între 150.001 – 250.000 lei – valoare minimă cofinanțare 25%.

 

Calendarul pentru concursul de proiecte culturale pentru 2024 este următorul:

 • 8 martie ora 14.00 – 8 aprilie, ora 14.00 – Termenul de înregistrare a dosarelor de finanțare nerambursabilă;
 • 9 – 22 aprilie – Verificarea conformității administrative, respectiv a eligibilității cererilor de finanțare (Etapa I – include și etapa de clarificări și completări ale documentelor atașate cererii de finanțare nerambursabilă);
 • 23 aprilie – Publicarea listelor după verificarea conformității administrative, respectiv a eligibilității;
 • 24 aprilie – 17 mai – Analizarea, evaluarea și selecția cererilor de finanțare de către Comisia de Selecție (Etapa a II-a);
 • 20 mai – Publicarea listei cu proiectele selectate pentru finanțare, inclusiv punctajul obținut de fiecare proiect, respectiv lista cu proiectele neselectate;
 • 21 – 23 mai – Termenul pentru depunerea contestațiilor;
 • 24 mai – 28 mai – Termenul pentru soluționarea contestațiilor;
 • 29 mai – Publicarea listelor finale cu proiectele selectate pentru finanțare;
 • Începând cu data de 30 mai – Încheierea contractelor de finanțare, în funcție de urgența evenimentului.