Acasă Social Poliția Brașov implementează proiectul „Fără discriminare!”

Poliția Brașov implementează proiectul „Fără discriminare!”

0

Proiectul Fără discriminare! se derulează la nivel național în perioada februarie-decembrie 2024 și are drept scop prevenirea discriminării și a infracțiunilor motivate de ură prin creșterea gradului de informare și conștientizare, în rândul grupurilor vulnerabile,  precum și a persoanelor care desfășoară activități care presupun interacțiunea directă cu cetățenii, cu privire la riscurile și implicațiile asociate acestor manifestări.

Discriminarea reprezintă orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă pe care o persoană sau un grup îl manifestă faţă de o altă persoană sau un alt grup pe baza unor criterii precum: rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată.

Prin implementarea proiectului, Poliția Brașov își propune să informeze cetățenii în vederea formării unor comportamente nondiscriminatorii și a cunoașterii legislației în domeniu prin desfășurarea de activități preventive-informative, precum și informarea reprezentanților societăților comerciale cu privire la respectarea prevederilor legale referitoare la drepturile persoanelor cu dizabilități, pentru formarea unui comportament non-discriminatoriu și incluziv față de această categorie de persoane

Ordonanța nr 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare prevede noțiuni referitoare la termenul de discriminare,  la  principiul egalității între cetățeni, al excluderii privilegiilor și discriminării, drepturile cetățenilor, precum și sancțiunile aplicate în cazul comportamentului discriminatoriu, care pot implica răspunderea civilă, contravențională sau penală, după caz.

Discriminarea poate avea un impact negativ semnificativ asupra victimelor, vizând starea socială și economică, bunăstarea și sănătatea.

Printre efectele negative ale discriminării se numără:

la nivel individual: performanțe scăzute, lipsa motivației, satisfacție profesională scăzută, neimplicare, sentimente de vinovăție, diminuarea încrederii în sine etc

la nivelul grupului: comunicarea deficitară și individualism, încurajarea stereotipurilor, productivitate scăzută etc

la nivelul comunității: neintegrarea școlară/profesională a persoanelor discriminate, menținerea atitudinilor discriminatorii și a stigmatizării.

Pentru a respecta și apăra drepturile și libertățile fundamentale, bazate pe principii non-discriminatorii, orice persoană care este victimă/martor al unui comportament de acest gen se poate adresa instituțiilor competente în domeniu (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării).