Acasă Sanatate-educatie Peste 900 de candidați susțin examenul de titularizare

Peste 900 de candidați susțin examenul de titularizare

0

Proba scrisă a concursului național pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar va fi susținută miercuri, 13 iulie. În județul Brașov sunt înscriși la acest concurs 934 de candidați. Cei mai mulți candidați sunt înscriși pentru ocuparea posturilor de educatoare (289) și învățătoare (145).

Pentru sesiunea 2022, Inspectoratul Școlar Județean Brașov a scos la concurs 173 de posturi complete cu viabilitate de cel puțin 4 ani (titularizabile), 396 de posturi complete cu viabilitate sub 4 ani (pentru suplinire) și 1.312 fracțiuni de posturi (posturi incomplete).

Titularizarea este angajarea într-o unitate școlară, pe o perioadă nedeterminată. Pentru a se titulariza, cadrele didactice trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă/proba practică în profilul postului.

Pentru a deveni suplinitor – angajarea pe perioadă determinată – candidații trebuie să obțină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât și la inspecție/proba practică.

Concursul național constă în probă practică sau inspecție specială la clasă, susținute anterior, în profilul postului didactic solicitat și probă scrisă, potrivit programelor specifice pentru concurs.

Pentru proba scrisă, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație a elaborat subiecte în concordanță cu programele specifice pentru concurs, în specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al Ministrului Educației. Proba scrisă se evaluează prin note de la 10 la 1.

La nivelul județului Brașov sunt organizate 4 centre de concurs, pentru un număr total de 934 candidați, care vor susține proba scrisă la 50 de discipline.

Centrul de examen Numărul de discipline Numărul de candidați
CENTRUL NR. 1: COLEGIUL NAȚIONAL ‘DR. IOAN MEȘOTĂ’ BRAȘOV 12 261
CENTRUL NR. 2: LICEUL ‘ANDREI MUREȘANU’ BRAȘOV 14 224
CENTRUL NR. 3: COLEGIUL ‘NICOLAE TITULESCU’ BRAȘOV 12 234
CENTRUL NR. 4: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 12 BRAȘOV 14 215

 

Arondarea disciplinelor de concurs pe centre de examen a fost publicată pe site-ul de web al Inspectoratului Școlar Județean Brașov, documentul putând fi descărcat accesând ACEST LINK.

Proba scrisă va începe la ora 9.00 și va dura 4 ore, timp ce poate fi depășit cu 1-2 ore numai de candidații cu deficiențe grave. Candidații vor fi prezenți în sala de concurs cel mai devreme la ora 7.00 și cel mai târziu la ora 8.00. Candidații care nu sunt prezenți în sală înainte de a fi deschis plicul cu subiecte nu mai pot susține proba scrisă. Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră; desenele/graficele se pot executa și cu creionul negru. Este interzisă utilizarea instrumentelor de scris (stilou, pix) a căror cerneală se poate șterge.

Pentru accesul în centrele de examen candidații vor prezenta buletinul/cartea de identitate sau pașaportul.

Candidații nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanță, precum și alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfășurarea examenului în condiții de legalitate, echitate și obiectivitate. Prin excepție, candidații care concurează pentru disciplinele latină sau greacă veche pot avea asupra lor dicționare iar cei care concurează pentru disciplina „economic, administrativ, poștă” planurile de conturi. Materialele și/sau obiectele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de examen.

Candidații care introduc în sala de examen materiale nepermise, din categoria acelora menționate anterior sau compatibile cu acelea, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt depistați, sunt eliminați din examen pentru fraudă sau tentativă de fraudă, aceștia nemaifiind repartizați pe posturi didactice/catedre în anul școlar 2022-2023.

În toate sălile de concurs sunt instalate camere audio-video de supraveghere, întreaga activitate fiind înregistrată.

Comunicarea rezultatelor inițiale se va face în data de 19 iulie 2022, înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare se va face în zilele de 19-20 iulie 2022 (în data de 20 iulie contestațiile se primesc până la ora 12.00), iar comunicarea rezultatelor finale se va face în data de 27 iulie 2022.

Repartizarea candidaților, în cadrul ședințelor publice, se va face începând cu data de 29 iulie 2022.

 

Articolul precedentÎn ultimele 24h au fost confirmate peste 200 de noi cazuri COVID în județul Brașov
Articolul următor„FIVA World Motorcycle Event 2022” reunește peste 50 de colecționari de motociclete istorice la Brașov