Acasă Administrativ Pe ce se duc banii județului în 2024! Cum arată bugetul Consiliului...

Pe ce se duc banii județului în 2024! Cum arată bugetul Consiliului Județean Brașov

0

Proiectul de buget al Consiliului Județean Brașov pe anul 2024 a fost elaborat şi dat publicităţii. Documentul poate fi consultat pe site-ul autorităţii publice www.cjbrasov.ro la secţiunea Anunţuri de interes public, împreună cu proiectul programului de investiţii preconizat pentru acest an.

Pentru desfăşurarea activităţii aparatului executiv şi a instituţiilor subordonate, autoritatea publică judeţeană mizează în acest an pe fonduri totale comparabile cu cele din anul precedent, în valoare de 638.612.650 lei, structurate pe cheltuieli de funcţionare – 334.388.900 lei (52,3%), şi investiţii – 304.223.750 lei (47,7%).

Alocările pe principalele capitole bugetare:

  • Transporturi – 163.340.100 lei, din care pentru funcţionarea Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav sunt prevăzute 14.126.000 lei, iar pentru drumuri, 127.830.300 lei;
  • Sănătate – 127.478.790 lei, din care 114.832.620 lei pentru dotări cu echipamente medicale şi investiţii în infrastructura spitalicească;
  • Asigurări şi asistenţă socială – 117.426.880 lei, din care 113.043.370 lei pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov;
  • Cultură, recreere şi religie – 64.680.450 lei, din care 12.892.660 lei pentru investiţii;
  • Unităţi de învăţământ special – 63.617.520 lei, din care 43.756.000 lei pentru investiţiile prevăzute în proiectele PNRR privind dotarea cu microbuze verzi, respectiv cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale;
  • Protecţia mediului – 8.763.040 lei, din care 6.762.100 lei pentru investiţii.

„În acest an am construit un proiect bugetar axat pe acoperirea necesităţilor de funcţionare şi de dezvoltare, pe finalizarea ultimelor două mari obiective de investiţii finanţate prin POR 2014-2020, mă refer la modernizarea Drumului interjudeţean Covasna – Braşov şi la eficientizarea energetică a clădirii noi a Maternităţii Braşov, dar şi pe implementarea proiectelor cu fonduri PNRR, având în vedere că pentru obiectivele pe care le realizăm pe Componenta 5 – Valul Renovării trebuie să asigurăm partea de cofinanţare. Am avut în vedere acoperirea cheltuielilor curente ale aparatului propriu al Consiliului Judeţean şi ale instituţiilor subordonate, fără să neglijăm partea de investiţii, fie că ne referim la noi dotări pentru cele cinci spitale clinice de interes judeţean, sau la necesităţile identificate la nivelul Regiei Autonome «Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav». De asemenea, în acest an ne propunem să începem obiective investiţionale noi, aşa cum sunt cele două proiecte de modernizare a drumurilor pentru care avem alocate finanţări prin Programul Naţional de Investiţii «Anghel Saligny», dar preconizăm să demarăm şi lucrări de modernizare drumuri şi poduri finanţate din bugetul propriu. Sunt convins că structura bugetului pe anul 2024 va răspunde pe deplin necesităţilor noastre”, afirmă preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Todorică-Constantin Şerban.