Acasă Administrativ Pe 25 aprilie, se va desfășura Ședință ordinară a Consiliul Local Brașov...

Pe 25 aprilie, se va desfășura Ședință ordinară a Consiliul Local Brașov cu 123 de proiecte pe ordinea de zi. Ce se va discuta

1

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), lit. a), art. 134, alin. (3), lit. a), alin. 5, lit. a), a^1), a^2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de 25 aprilie 2024, ora 12:00, în sala de şedinţe a Consiliului Local, prin mijloace electronice printr-o platformă on-line de video-conferință, cu următorul

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI :

Interpelări

 1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 27.02.2024, al procesului-verbal al ședinței de îndată din 27.02.2024, al procesului-verbal al ședinței extraordinare din 19.03.2024 și al procesului-verbal al ședinței ordinare din 29.03.2024.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea funcționării nivelului de învățământ postliceal, cu taxă, din cadrul Colegiului Național ”Grigore Antipa” Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public Local de Termoficare Brașov, serviciu public aflat sub autoritatea Consiliului Local Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 545 din data de 27 noiembrie 2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru Investiția ”Reabilitare rețea termică de transport și distribuție – zona Florilor”, republicată conform H.C.L. nr. 1042 din 08 noiembrie 2020.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 795 din data 28 noiembrie 2023, privind aprobarea preţului local ce va fi facturat populației şi consumatorilor noncasnici, pentru energia termică livrată începând cu 01 noiembrie 2023, de către Serviciul Public Local de Termoficare Braşov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în cadrul Comisiei de evaluare constituită la nivelul Serviciului Public Local Salvamont, Agrement si Parking în scopul închirierii prin licitație publică a spațiului cu destinația de servicii complementare din cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov (spațiu destinat servirii băuturilor).

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a 249 scaune tip cinema, către Liceul Vocațional de Muzică ”Tudor Ciortea” Brașov, Centrul Cultural „Apollonia Hirscher” și Direcția Administrare Infrastructură Sportivă Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului cu destinația de servicii complementare din cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov (spațiu destinat servirii băuturilor).

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 2 – Statul de funcții la Hotărârea Consiliului Local nr. 108/2013 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii personalității juridice a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Fiscale Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției Fiscale Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății sumei de 1.584.027,00 lei cu titlu de sultă aferentă stingerii prin procedura de dare în plată a creanțelor fiscale datorate de S.C. ICPROA S.A.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale

pentru anul 2025.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 565 din data de 29.10.2021, republicată, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Operei Braşov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare, în toate etapele procesuale, a Societăţii RIAL S.R.L. pentru Dosarul nr. 1038/62/2024, aflat pe rolul Tribunalului Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor și procedurii de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale de conducere de director din instituțiile și serviciile publice care funcționează sub autoritatea Consiliului Local Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între Municipiul Brașov și Autoritatea pentru Digitalizarea României, pentru asigurarea cadrului interinstituţional necesar interconectării Platformei de Servicii Electronice (PSE) a Municipiului Brașov cu Platforma Software Centralizată pentru Identificarea Digitală (PSCID) realizată de Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI- CADRU de organizare și funcționare al comisiei de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în Consiliul de Administrație al întreprinderilor publice din subordinea U.A.T. MUNICIPIUL BRAȘOV.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării evenimentelor și acţiunilor culturale de promovare a obiceiurilor specifice Junilor din Şcheii Braşovului şi Braşovul Vechi.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Municipiul Brașov și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, în vederea organizării și desfășurării la Brașov a evenimentului ,,Republica Moldova Prezintă”, ediția a IV-a, în perioada 28 – 30 iunie 2024.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Municipiul Brașov și Centrul Cultural Reduta, în vederea reprezentării Municipiului Brașov în cadrul activităților culturale ale Festivalului Românesc de la Nuremberg, 6-7 iulie 2024.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Municipiul Brașov, Asociaţia de Cheerleading din România și Direcția Administrare Infrastructură Sportivă Brașov pentru desfășurarea Campionatului de Național de Cheerleading 2024 în 1 iunie la Sala Sporturilor

„Dumitru Popescu Colibași”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al Municipiului Braşov”

domnului Gheorghe Cefan.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 2 al H.C.L. nr. 101/27.02.2024 privind aprobarea organizării proiectului cultural-educațional ,,Orchestre Ephémère” între Liceul Vocațional de Muzică ,,Tudor Ciortea” Brașov și Conservatoire Municipal de Musique, de Danse et d’Art dramatique Francis Poulenc, Franța.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării aplicabilității H.C.L. nr. 918 din 21.12.2023 privind aprobarea protocolului de colaborare între Municipiul Brașov și Asociația Romanian Space Initiative (ROSPIN).

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Brașov și Comitetul Olimpic și Sportiv Român (C.O.S.R), în vederea organizării evenimentului „Crosul Național Ziua Olimpică, 2024”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 191/2024 privind aprobarea Programului de finanțare nerambursabilă al Municipiului Brașov pentru proiecte sportive în baza Legii nr. 69/2000 și Legii nr. 350/2005.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului Național Generația Tech 2024 –

ediția a IV-a.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind derularea și finanțarea Programului „Școala după Școală” în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de colaborare între Municipiul Brașov și Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov, în vederea susținerii Proiectului educațional InfoTRON „Informatica pasul tău spre lumea Mecatronicii”, ediția 2024.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism ”P.U.Z. – Construire locuințe colective, Municipiul Brașov, str. Ioan Popasu F.N.”, inițiator INSIGRA S.R.L.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a documentaţiei “Finalizare P.U.Z. Poiana Braşov” – aprobată prin H.C.L. nr. 647/2010 cu termenul de valabilitate prelungit prin H.C.L. nr. 535/2015, H.C.L. nr. 409/2017 și H.C.L. nr. 411/2019, având ca iniţiator/beneficiar Primăria Municipiului Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de urbanism ”P.U.D. – Construire locuință unifamilială, în Municipiul Brașov, str. Gării Noua nr. 1A”, inițiator Kovacs Diana Carmen.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de urbanism ”P.U.D. – Construire ansamblu de locuințe, apartamente în regim hotelier, spații comerciale și birouri, în Municipiul Brașov, Mihai Viteazul nr. 1-3”, inițiator BETLAR TRADING GROUP S.R.L.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de urbanism ”P.U.D. – Construire locuințe

individuale – 3 (trei) case în Municipiul Brașov, str. Izvorului F.N.”, beneficiar Waltudy

C.V.V. S.R.L.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea documentației de urbanism ”P.U.D. – Construire ansamblu de locuințe colective, organizare de șantier, împrejmuire, aprobat cu H.C.L. nr. 526/29.09.2021 în construire 5 (cinci) locuințe individuale pe lot comun, generat de imobilul teren situat în Municipiul Brașov, str. Lungă nr. 182”, beneficiari Plămădeala Iurie și Popov

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de urbanism ”P.U.D. – Construcție colectivă mică și împrejmuire, în Municipiul Brașov, str. Sitei nr. 53-57”, inițiator MACOVI CLUB S.R.L.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentului „Regulament de organizare și desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afișaj în Municipiul Brașov”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de infrastructură verde a Municipiului Brașov

2024 – 2043”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferent realizării obiectivului de investiții ”Amenajare parc – zona strada Hărmanului – strada Brândușelor”, faza studiu de fezabilitate.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului accesul auto în Zona cu Nivel Scăzut de Emisii și Trafic Limitat din Centrul Istoric al Municipiului Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 234 din 29.03.2022 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020*, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, a părții cotei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 239 din data de 29 martie 2022, privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Eficientizare energetică în unități de învățământ preuniversitar, Municipiul Brașov – Grădinița nr. 10”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare în vedere desfășurării procedurilor necesare încheierii unui contract de concesiune de lucrări conform Legii nr. 100/2016 pentru realizarea de imobile cu destinația parcare subterană, Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice – PT și a indicatorilor tehnico- economici aferenți realizării obiectivului de investiții ”Consolidarea, protecția și conservarea clădirilor din zona istorică, a monumentelor istorice și clădirilor de patrimoniu – Bastionul Postăvarilor”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice – DALI și a indicatorilor tehnico- economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Eficientizare energetică și modernizare a clădirilor publice din Municipiul Brașov – Primăria Municipiului Brașov”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice – DALI și a indicatorilor tehnico- economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Eficientizare energetică și modernizare a clădirilor publice din Municipiul Brașov – Colegiul Național Andrei Șaguna”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții Construire grădiniță cu program prelungit, str. Tudor Arghezi în Municipiul Brașov – faza S.F.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 29 din 31.01.2024 privind aprobarea documentației tehnice – Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Închidere definitivă depozit de deșeuri nepericuloase Timiș-Triaj și înființare spațiu verde pentru zonă de agrement. ”

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 26 din 31.01.2024 privind aprobarea documentației tehnice – DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Eficientizare energetică, modernizare, schimbare de funcțiune a clădirilor publice din Municipiul Brașov – PT 8 Tractorul”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 27 din 31.01.2024 privind aprobarea documentației tehnice – DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Eficientizare energetică, modernizare, demolări parțiale a clădirilor publice din Municipiul Brașov – Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brașov”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 25 din 31.01.2024 privind aprobarea documentației tehnice – DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Eficientizare energetică și modernizare a clădirilor publice din Municipiul Brașov, clădiri înscrise în C.F. 123187 – str. Fundăturii nr. 2”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Eficientizare energetica clădiri rezidențiale multifamiliale – imobilul situat în B-dul Saturn nr. 41”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Creșterea performantei și eficienței energetice a clădirilor rezidențiale multifamiliale – imobilul situat în Strada Parcul Mic nr. 1, bl. 14”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării cotei de contribuție proprie a Asociaților de proprietari de către Municipiul Brașov și modalitatea de recuperare a cotei de contribuție proprie a Asociațiilor de proprietari pentru lucrările aferente eficientizării energetice desfășurate în cadrul Programului Local Multianual aprobat prin H.C.L. nr. 71/31.01.2024.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 703/28.11.2005 privind înregistrarea vehiculelor pentru care potrivit legii nu există obligativitatea înmatriculării.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 337 din 28.07.2017, pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea, ridicarea, transportul, depozitarea şi eliberarea vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Braşov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 90704/141/2017 a unui număr de 53 locuri de parcare aferente Complexului comercial STAR, încheiat între Municipiul Braşov şi STARCOM S.A.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării Contractului de închiriere nr. 109394/157 din 13.09.2022, a unui număr de 15 locuri de parcare aferente Hotelului Coroana Brașovului, încheiat între Municipiul Braşov şi S.C. Comix Societate Cooperativ Meşteşugărească.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 1. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții „Realizare iluminat pârtie schi Lupului și Drumul Albastru – Poiana Brașov” – faza PT.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici aferenți realizării obiectivului de investiții „Realizare sistem de iluminat public Drumul Vechi al Poienii, tronson Pietrele lui Solomon – Poiana Mică”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare din Municipiul Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciilor de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare desfășurate de prestatorul serviciilor publice delegate pe raza Municipiului Brașov, în baza contractului nr. 207/94518/29.06.2023, aprobate prin H.C.L. nr. 627/30.08.2023.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între Primăria Municipiului Braşov şi Ursus Breweries S.A.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de atribuire a unui acord cadru având ca obiect ,,servicii de tăiere arbori încadrați ca vegetație forestieră din afara fondului forestier național aparținând domeniului public sau privat al Municipiul Brașov”, către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 935/2023 privind darea în administrare către Tribunalul Brașov, a unor spații din subsolul imobilului situat în Brașov, Iuliu Maniu, nr. 52, corpul D, proprietatea Municipiului Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a 28 de locaţii aparţinând domeniului public al Municipiului Braşov, identificate conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, către Asociaţia Caritas Mitropolitan Greco – Catolic Blaj, pentru amplasarea de containere în vederea colectării de îmbrăcăminte şi încălţăminte uzată.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, către Parohia Ortodoxă Sfânta Treime Barițiu, a spațiului cu altă destinație din imobilul situat în Brașov, str. Gh. Barițiu, nr. 14.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Nevăzătorilor din România, a spațiului cu altă destinație din imobilul situat în imobilul din Brașov, strada Castelului nr. 106.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. 744/2023 privind darea în administrare către Serviciul Public Administrare Piețe Brașov, a unor imobile, proprietatea Municipiului Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea de către Municipiul Brașov în calitate de chiriaș a unor spații pentru relocarea temporară a activitățiilor școlare.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării de către Municipiul Brașov, în calitate de coproprietar, a sumei de 8.230,00 lei, reprezentând cota de proprietate a acestuia de 17,94 % din totalul cheltuielilor efectuate pentru reamenajare curte interioară/acces auto la imobilul din Municipiul Brașov, Str. George Barițiu nr. 26.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 481/2002, republicată, privind aprobarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietatea privată a statului, care se află în administrarea S.C. RIAL S.R.L.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare și exploatare a Terminalului transport urban Gara Brașov, realizat în cadrul proiectului ”Terminal transport urban Gara Brașov” SMIS

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind revocare drept de administrare teren, strada Traian Grozăvescu n. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 2. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii ”CNI” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţie ,,Proiect tip – Construire Sală de sport cu tribună 180 locuri, Liceul Tehnologic Silvic Dr. Nicolae Rucăreanu, Al. Minerva nr. 11, Municipiul Brașov, Judeţul Brașov”.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unor imobile situate în Municipiul Brașov, strada podul Crețului în zona Pietrele lui Solomon.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie, în vederea reprezentării în dosarul nr. 3434/62/2023.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 711/2024 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului donat de Mitrea Liviu și Mitrea Bianca – str. Ștefan Emilian.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 8/96 din terenul înscris în C.F. nr. 106814 Brașov, nr. cad. 106814, nr. top. 10511/2/44/2/2/20, 10511/2/45/4/2/2/20, 10511/2/46/2/2/20 – zona str. Fagurului.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 5/28 din terenul înscris în C.F. nr. 156395 Brașov, nr .cad. 156395 – str. Fânului F.N.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 1/10 din terenul înscris în C.F. nr. 159510 Brașov, nr. cad. 159510 – str. Tâmplarilor F.N.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 181608 Brașov, nr. cad. 181608 – zona str. Nicola Nicolau.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 175873 Brașov, nr. cad. 175873 – str. Durău.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 1/34 din terenul înscris în C.F. nr. 163572 Brașov, nr. cad. 163572, de la Macovei Ionuț-Marian și Macovei Anamaria – str. Luncii.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 1/24 din terenul înscris în C.F. nr. 106814 Brașov, nr. cad. 106814, nr. top. 10511/2/44/2/2/20, 10511/2/45/4/2/2/20, 10511/2/46/2/2/20 – zona str. Fagurului.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 173135 Brașov, nr. cad. 173135, str. Fagurului nr. 59.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 4/96 din terenul înscris în C.F. nr. 106814 Brașov, nr. cad. 106814, nr. top. 10511/2/44/2/2/20, 10511/2/45/4/2/2/20, 10511/2/46/2/2/20 – zona str. Fagurului.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 180998 Brașov, nr. cad. 180998 – zona str. Bârsei.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 61/1.061 din terenul înscris în C.F. nr. 173338 Brașov, nr. cad. 173338 – str. Fânului.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 7/170 din terenul înscris în C.F. nr. 168050 Brașov, nr. cad. 168050 – str. Luncii.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 1/34 din terenul înscris în C.F. nr. 168050 Brașov, nr. cad. 168050, de la Olteanu Diana-Roxana și Olteanu Florin-Ilie – str. Luncii.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 1/34 din terenul înscris în C.F. nr. 163572 Brașov, nr. cad. 163572, de la Olteanu Diana-Roxana și Olteanu Florin-Ilie – str. Luncii.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 1/10 din terenul înscris în C.F. nr. 106466 Brașov, nr. top. 10025/9/b/1/2/2/1/1/11 – zona str.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 1.116/10.000 din terenul înscris în C.F. nr. 154252 Brașov, nr. top. (11162/1/4, 11163, 11165)/1/1/1/1/1/1/2/24 – str. Cercelușului.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 1/10 din terenul înscris în C.F. nr. 106466 Brașov, nr. top. 10025/9/b/1/2/2/1/1/11 – str.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 182114 Brașov, nr. cad. 182114 – B-dul Griviței nr. 22 A.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Brașov, a dreptului de preemțiune la cumpărarea cotei de 33/100 din imobilul situat în Municipiul Brașov, str. Gheorghe Barițiu nr. 1A, parter, ap. 3, Județul Brașov, înscris în Cartea funciară nr. 154764- C1-U9 Brașov, nr. top. 5238/III, la prețul de 27.000 euro.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Poarta Schei nr. 10, ap. 1, spațiu comercial, înscris în C.F. nr. 180675-C1-U1 Brașov, nr. top. 5169, 5171, 5172/1, la prețul de 190.000

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Municipiul Brașov a dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Postăvarului nr. 42, înscris în C.F. nr. 178712- C1-U5 Brașov, nr. cad. 11592-C1-U1, nr. top. 5378/II/C la prețul de 80.000 euro.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 4 la contractul de concesiune din data de 02.1993, privind terenul situat în Municipiul Brașov, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 19, identificat în C.F. nr. 100699 Brașov, nr. cad. 100699, proprietatea privată a Municipiului Brașov, cu cota de teren de 2,33 % din teren, aferent spațiului nr. 14, cu nr. cad. 100699-C1-U8.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 3 la contractul de concesiune nr. 10/2006, modificat prin actul adițional nr. 1/22.12.2009, actul adițional nr. 2/04.01.2017, având ca obiect concesionarea terenului în suprafață de 25 m.p. (24,57 m.p. – suprafața din C.F. pe hârtie) situat în Municipiul Brașov, Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 6, înscris în C.F. nr. 110127 Brașov, nr. cad. 110127, aflat în domeniul privat al Municipiului Brașov.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, strada Matei Basarab 60. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 2. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, strada Lungă 14 B. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 3. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, strada Molidului n. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind apartamentare imobil situat în Brașov, strada După Iniște 73,
 2. 1.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind apartamentare imobil strada Dimitrie Anghel 2. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 2. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat Brașov, în zona

strada Avram Iancu f.n.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilelor situate în Brașov, Piața

Teatrului nr. 2.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 1. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, strada

13 Decembrie nr. 119.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind reglementare situație juridică imobile situate în Brașov, strada 13

Decembrie f.n.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, strada Petru Rareș f.n.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, strada

Vulturului nr. 17.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, zona

strada Bujorului nr. 34 A.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a terenului situat în Brașov, strada

De Mijloc nr. 9

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind reglementare situație juridică imobil situat în Brașov, strada

Stadionului nr. 14.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, strada

Jepilor f.n.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, strada Carpaților nr. 99.

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 

 1. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public a imobilului situat în Brașov, strada

Constatin Lacea nr. 39

Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.

 1. RAPORTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI BRAȘOV privind activitatea din anul

 

 1. Informare C. RIAL S.R.L.

 

Întrebări/informări consilieri locali.