Acasă Administrativ O nouă ședință extraordinară la Consiliul Local Brașov. Ce proiecte vor fi...

O nouă ședință extraordinară la Consiliul Local Brașov. Ce proiecte vor fi pe ordinea de zi

0

O nouă ședință extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de 24 octombrie 2023, ora 14:00.

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (3), lit. b), alin. (5),
lit. a), a^1), a^2), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57
din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că şedinţa extraordinară a Consiliului Local al
Municipiului Braşov va avea loc în ziua de 24 octombrie 2023, ora 14:00, în sala de şedinţe a Consiliului Local, prin mijloace electronice printr-o platformă on-line de video-conferință, cu
următorul
PROIECT AL ORDINII DE ZI :
Interpelări
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din 28.09.2023, al procesului-verbal al ședinței de îndată din 02.10.2023, al procesului-verbal al ședinței extraordinare din 11.10.2023, precum și al procesului-verbal al ședinței de îndată din 12.10.2023.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului UAT Municipiul Braşov – octombrie 2023.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării H.C.L. nr. 3/2023 privind aprobarea Statutului Actualizat al Agenției Metropolitane pentru Dezvoltare Durabilă Brașov – Zona Metropolitană Brașov conform proiectului prezentat astfel cum a fost revizuit conform dispozițiilor Legii nr. 246 din 20 iulie 2022 privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 570/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de
transport public – autobuze electrice cu lungimea de 18 m”, a cheltuielilor necesare, precum şi a Acordului de parteneriat, respectiv, a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
5. Proiect de hotărâre privind aprobare documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii unor activități de salubrizare (măturatul, spălatul și stropitul căilor publice din localitate,
inclusiv colectarea și transportul deșeurilor de pământ și pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deșeuri, precum și a deșeurilor provenite din coșurile stradale la depozitele de
deșeuri și/sau la instalațiile de tratare; curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț) de pe raza Municipiului
Brașov.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
– 2 –
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de Administraţie ale unităților de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul
şcolar 2023 – 2024.
Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
Întrebări/Informări consilieri locali.

https://www.brasovcity.ro/file-zone/monitorul%20oficial/alte%20documente/ordine-zi-sedinte-consiliu/2023/Sedinta%20extraordinara%20a%20Consiliului%20Local%20al%20Municipiului%20Brasov%20din%2024%20octombrie.pdf

Articolul precedent”V-a influențat cariera politică George Scripcaru?” Ce a răspuns Dragoș David, șeful Agenției Metropolitane Brașov
Articolul următorDouă drumuri din județ vor fi reabilitate cu fonduri de la guvern. 140 de milioane costă refacerea celor 2 tronsoane rutiere
Jurnalist din anul 2006. A scris pentru publicații naționale, regionale, locale.(Ziua, Buna Ziua Iasi). Din 2014 este redactor șef și manager la publicația regională Transilvania365. Aproape un an a cochetat și cu televiziunea(realizator “Brașovul Tău” la Mix TV). Este licențiat în Științe Politice, dar are și un master în Management.