Acasă Actualitate Noi măsuri fiscale intră în vigoare din 1 ianuarie 2024

Noi măsuri fiscale intră în vigoare din 1 ianuarie 2024

0

Noi măsuri fiscale vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2024. Vor fi aduse modificări pentru impozitul minim pe cifra de afaceri, impozitul pe veniturile microintreprinderilor, taxarea muncii și a persoanelor fizice.

Impozitul minim pe cifra de afaceri: intră în vigoarea de la 1 ianuarie 2024

 • companiile cu cifra de afaceri mai mare de 50 milioane euro, vor plăti un impozit pe cifra de afaceri (IMCA) de 1% calculat asupra unei baze de calcul definite prin lege, dacă impozitul pe profit este mai mic decât cel rezultat din acest calcul sau daca înregistrează pierdere fiscală;
 • Impozitul minim de 1% din CA (IMCA): este datorat de contribuabilii care în anul precedent au realizat o CA de peste 50 milioane euro și în anul de calcul determină un impozit pe profit mai mic decât IMCA sau dacă înregistrează pierdere fiscală curentă sau de recuperat, astfel încât s-ar afla în poziție de plată a unei sume mai mici decât IMCA;
 • Impozitul minim (IMCA) reprezintă cheltuiala nedeductibila la stabilirea rezultatului fiscal şi nu se permite deducerea /reducerea acestuia cu: sponsorizări/mecenat, credit fiscal extern, bonificaţiile pentru capitalizarea companiei şi orice alte reduceri/deduceri permise de legislaţie;
 • Impozitul minim (IMCA) se aplică la total venituri, mai puţin veniturile neimpozabile, veniturile din producţie şi servicii în stoc, venituri din producţia de imobilizări, venituri din subvenţii şi venituri din asigurări/reasigurări şi valoarea achiziţie/producţiei de active pentru care nu avem clarificări sau trimiteri la normele/principiile contabile generale, aşteptăm un act normativ separat. De asemenea se deduce amortizarea contabilă a activelor achiziţionate /produse anterior 1 ian.2024/prima zi an fiscal modificat care începe cu 2024;
 • Dacă din calcul IMCA rezultă valoare negativă impozitul este zero;
 • Impozitul suplimentar:  instituțiile  de  credit  datorează  impozitul  suplimentar,  calculat prin aplicarea unei cote de 1% asupra cifrei de afaceri definite în lege. Reprezintă cheltuială nedeductibilă.

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor: intra in vigoare la 1 ianuarie 2024

 • Se introduc două cote de impozit: 1% și 3%. Regimul de impozitare a microîntreprinderilor urmează să revină, din ianuarie 2024, la sistemul cu două cote de impozit, însă acesta se va aplica diferit  față  de  cum  era  în  trecut.  Cota  de  impozit  micro  de  1%  va  fi  pentru microfirmele ale căror venituri sunt de maximum 60.000 euro/an și care nu activează în anumite domenii specificate clar, iar cota de impozit de 3% va fi pentru microfirmele cu venituri  de  peste  60.000  euro/an  sau  care  desfășoară  activitățile  specifice  precizate  de proiectul de lege;
 • De reţinut, dacă se depăşeşte plafonul de 60.000 euro sau se desfăşoară una din activităţile expres menţionate cota devine 3% începând cu trimestrul în care se depăşeşte/desfăşoară activităţile respective;
 • Dacă se înregistrează venituri şi din alte activităţi concomitent cu activităţile expres menţionate se menţine cota de 3% pentru toate veniturile.

Taxarea muncii și a persoanelor fizice – limitarea facilităților, taxare tichete de masă, creșteri de contribuții sociale

 • Se aduc modificări la facilitățile fiscale din IT, construcții și sectorul agro-alimentar. Printre altele, Guvernul dorește să realizeze o uniformizare a regimului fiscal aplicabil salariilor din IT cu cel din construcții și sectorul agroalimentar, astfel că și angajații din IT urmează să plătească impozit pe veniturile care depășesc 10.000 de lei brut/lună. Prevederile privind modificarea facilităţilor fiscale (IT, construcţii, agro-alimentară) intră în vigoare începând cu veniturile aferente lunii următoare publicării legii în MO;
 • Pentru persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, ca urmare desfășurării activității de creare de programe pentru calculator => Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu beneficiază de scutirea de impozit pe venit. Scutirea se aplică:

–             un singur angajator/plătitor;

–             până la 10.000 lei inclusiv, obținute din salarii şi asimilate salariilor;

–             în baza unui singur contract individual de muncă, raport de serviciu,act de delegare sau detașare sau a unui statut special prevăzut de lege;

–             prin declarație pe propria răspundere depusă la angajator/plătitor, după caz.

 • Pentru persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, cu angajatori ce   desfășoară   activități   în   sectorul   construcții,   cu   codurile   CAEN specifice,pentru activitate desfășurată în România => Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu beneficiază de scutirea de impozit pe venit. Scutirea se aplică:

–             un singur angajator/plătitor;

–             până la 10.000 lei inclusiv, obținute din salarii şi asimilate salariilor, calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi;

–             baza unui singur contract individual de muncă, cu normă întreagă sau cu timp parțial;

–             prin declarație pe propria răspundere depusă la angajator/plătitor, după caz.

 • Pentru persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, activităţi în sectorul agricol şi în industria alimentară,pentru activitate desfășurată în

Partea din venitul brut lunar ce depășește 10.000 lei nu beneficiază de scutirea de impozit pe venit. Scutirea se aplică:

–             un singur angajator/plătitor;

–             până la 10.000 lei inclusiv, obținute din salarii şi asimilate salariilor, calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi;

–             baza unui singur contract individual de muncă, cu normă întreagă sau cu timp parțial;

–             prin declarație pe propria răspundere depusă la angajator/plătitor, după caz.

Notă: prevederile privind modificarea facilitaţilor fiscale (IT, construcţii, agro- alimentară) intră în vigoare începând cu veniturile aferente lunii următoare publicării a legii în MO.

 • Se va aplica CASS pentru tichete de masă și voucherele de vacanță: proiectul prevede impunerea tichetelor  de  masă  și  a  voucherelor  de  vacanță  acordate  de  angajatori  cu contribuția  la  sănătate  (CASS),  în  procent  de  10%.  În  plus,  prin  modificările  propuse, angajatorii pot opta să plăteasca salariaților echivalentul în bani in locul tichetelor de masă, dar pentru aceleași destinații și în aceleași limite prevăzute de legea specială și cu aplicarea aceluiași regim fiscal;
 • Se anulează facilitatea privind CASS și CAM la angajații din construcții și agricultură;
 • Se introduce reducerea cu 4,75 puncte procentuale a CAS, începând cu 1 ianuarie 2024, pentru angajații   din   construcții,   agricultură   și   IT,   respective   cota   corespunzătoare contribuției  la  pilonul  II,  dar  se  acordă  opțiunea  salariaților  pentru  plata  contribuției  la pilonul II;
 • Plăți mai mari de CASS la veniturile independente: în cazul activităților independente, se va aplica CASS la un venit situat între valoarea minimală de 6 salarii minime brute și valoarea maximală de 60 de salarii minime brute;
 • Se introduce posibilitatea scăderii din baza impozabilă a CASS pentru veniturile din activități independente;
 • Dacă se acordă vouchere de vacanță nu se mai poate beneficia de neimpozitarea decontării contravalorii serviciilor  turistice  și/sau  de  tratament   în  limitele  prevăzute  de  legislația actuală (plafon anual un câştig salarial mediu brut şi includerea în plafonul lunar de 33%);
 • Se introduce posibilitatea deducerii pierderilor fiscale, a CAS și CASS din venitul anual din drepturi de proprietate intelectuală care se determină in sistem real. Nivelul CAS și al CASS deductibile potrivit nu poate depăși nivelul venitului net anual recalculat. De asemenea, CASS se stabilește proporțional cu ponderea venitului net anual determinat în sistem real în total baza anuală de calcul al CASS.

TVA: intră în vigoare la 1 ianuarie 2024

 • Creșterea cotei de TVA la 5% de la 9% pentru anumite categorii de bunuri şi servicii cum ar fi:

livrarea  locuințelor  ca  parte  a  politicii  sociale,  inclusiv  a  terenului  pe  care  sunt construite;

livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură şi alte sisteme de încălzire de înaltă eficienţă, cu emisii scăzute, etc.;

 • Se modifică definiţia locuinţei care în momentul livrării poate fi locuită ca atare, care devine mai restrictivă decât varianta iniţială;
 • Reguli tranzitorii pentru livrarea locuințelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite, unde prin derogare de la aplicarea cotei majorate de 9%:

în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2024, se aplică o cotă redusă de TVA de 5% pentru: livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziționate de persoane fizice în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, dacă au încheiat în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2023 acte juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei astfel de locuințe.

Persoana fizică poate achiziționa, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2024, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință cu cota redusă de TVA de 5% sau 9%.

Cota redusă de TVA de 5% se aplică numai în cazul locuințelor care în momentul livrării pot fi locuite ca atare conform condițiilor legale în vigoare la data încheierii actelor juridice între vii care au ca obiect plata în avans pentru achiziționarea unei astfel de locuințe. Suprafața utilă a locuinței este cea definită prin Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodărești sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 • Eliminarea scutirii de TVA pentru livrări de bunuri/prestări de servicii, efectuate către unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat pentru: serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat; livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esenţiale pentru compensarea şi depăşirea handicapurilor, precum şi adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat.
 • Scutirea de TVA se va aplica numai pentru serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitalicesti, livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esenţiale pentru compensarea şi depăşirea handicapurilor, precum şi adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri, prestate către entități nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF în baza art. 25 alin. (4˄1), dacă acestea sunt destinate unităților spitalicești deținute și exploatate de entitatea nonprofit sau celor din rețeaua publică de stat, după caz;
 • Se majorează cota de TVA de la 9% la 19% la alimentele cu zahar adaugat asa dupa cum sunt definite de lege.

Impozite mai mari pentru venituri neidentificate și proprietăți/autovehicule peste anumite plafoane

 • Impozit de 70% pentru veniturile neidentificate ale persoanelor fizice. În cazul persoanelor fizice la care inspectorii fiscali găsesc, în urma controalelor, venituri din surse neidentificabile, impozitul aplicabil ar urma să fie majorat de la 16% la 70%;
 • Impozit special pe proprietățile peste un anumit plafon. Proiectul introduce în Codul fiscal un nou titlu, ce stabilește un impozit special pe bunurile imobile și autovehicule de valoare mare. Vor fi vizate de noul impozit persoanele fizice care au în proprietate/ proprietate comună clădiri  rezidențiale  de  peste  2.500.000  de  lei  (~  500.000  de  euro),  precum  și persoanele fizice și persoanele juridice care dețin autoturisme înmatriculate/ înregistrate în România a căror valoare depășește 375.000 lei (~ 75.000 de euro), respectiv:
 • BUNURI IMOBILE: 0,3% pentru valoarea care depășește 2.500.000 lei;
 • BUNURI MOBILE (autoturisme): 0,3% pentru valoarea care depășește 375.000 lei.

Accize

 • Se introduc accize nearmonizate pentru:

–             produse destinate inhalării fără ardere, care conțin înlocuitori din tutun, cu sau fără nicotină de 1094,93 lei/kg

–             băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este cuprins atât între 5g – 8 g/100 ml de 40 lei/hl

–             băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat pentru care nivelul total de zahăr este peste 8 g/100 ml de 60 lei/hl

 • Zahărul adăugat este definit ca zahăr din trestie, zahăr brun, zaharoză cristalină, zahăr invertit, dextroză, melasă, zaharuri din miere, melasă și siropuri, cum ar fi sirop de malț, sirop de fructe, sirop de malț de orez, sirop de porumb, sirop de porumb bogat în fructoză, sirop de arțar, sirop de glucoză, glucoză-fructoză, fructoză, zaharoză, glucoză, lactoză, lactoză hidrolizată și galactoză adăugate ca ingrediente, zaharuri în nectaruri, cum ar fi nectarul de flori de cocos, nectarul de curmale, nectarul de agave, zaharuri din sucurile de fructe neîndulcite, concentrat de suc de fructe, zaharuri din piureuri de fructe si dulceață;
 • Nivelul accizelor se va modifica pentru toate produsele accizabile. Accizele vor fi mai mari pentru toate produsele in 2024, inclusiv pentru produsele la care acciza va fi actualizata cu creșterea prețurilor de consum ce va fi comunicata de Institutul National de Statistica.

Alte aspecte

 • RO e-Sigiliu – sistem bazat pe utilizarea unor dispozitive electronice și a unei aplicații informatice care permite autorităţilor competente determinarea potenţialelor puncte de deturnare a transporturilor rutiere de bunuri, indiferent dacă acestea sunt aflate în tranzit sau au ca destinație finală un operator economic de pe teritoriul național.
 • E-Factura –  devine  obligatorie  din  2024  pentru  toate  tranzacțiile  B2B.  Sistemul național  de  facturare  electronică  va  fi  extins,  din  2024,  la  toate  persoanele  stabilite  în România, indiferent dacă au cod de TVA sau nu, pentru toate operațiunile care au locul livrării  sau  prestării  pe  teitoriul  național,  fiind  prevăzute  doar  câteva  mici  excepții. Proiectul  introduce  și  un  termen  de  raportare  de  5  zile,  precum  și  sancțiuni  pentru nerespectarea lui, dar acestea vor fi suspendate provizoriu, în primele trei luni din 2024. Ulterior,  de  la  1  iulie,  vor  intra  în  vigoare  și  sancțiuni  speciale  care  vizează  exclusiv destinatarii facturilor electronice, aceștia fiind obligați: în relațiile B2B, să nu înregistreze facturi neraportate în e-Factura, iar în relațiile B2G, să nu efectueze plăți în baza lor.
 • Reducere drastică a plafoanelor pentru tranzacțiile în numerar. Plafoanele pe care trebuie să le  respecte  firmele  atunci  când  fac  sau  acceptă  plăți  în  numerar  se  vor  micșora,  de principiu, cu aprox. 80%. Plafonul zilnic pentru încasări sau plăți, precum și cel pentru din avansuri spre decontare devin de 1000 de lei (față de 5.000 de lei, în prezent), iar pentru magazinele cash&carry, 2.000 de lei;
 • Introducerea unui plafon maxim al numerarului din casierie: 50.000 lei.
 • Dispare posibilitatea plății la jumătate a amenzilor contabile, fiscale și similare. Amenzile prevăzute în acte majore precum Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, Legea contabilității, Ordonanța caselor de marcat și Legea privind operațiunile în numerar NU vor mai putea fi plătite la jumătate din minim în termen de 15 zile;
 • Amenzi și  confiscarea  bunurilor  pentru  cei  cu  activități  neînregistrate  sau  fără  acte  de proveniență. Pentru a acoperi lipsa unor prevederi care au ieșit din legislație acum trei ani, Ministerul  Finanțelor  propune  mai  multe  sancțiuni  în  scopul  combaterii  activităților economice ilicite și consolidării disciplina economico-financiară. Astfel, prin noul proiect, sunt prevăzute amenzi și confiscarea bunurilor pentru persoanele fizice și juridice care desfășoară activități economice fără  înregistrare fiscală sau fără documente de proveniență pentru  bunurile  deținute  sau  transportate.  Pentru  activități  economice  derulate  de  către persoane care nu sunt înregistrate fiscal, amenzile vor fi de 2.000 lei – 15.000 lei, (persoane fizice), respectiv 5.000 lei – 35.000 lei (persoane juridice);
 • Instituirea unor obligații de raportare suplimentară pentru ONG-urile care recepționează sponsorizări peste o anumită sumă;
 • Prin modificarea legii societăților comerciale ANAF va putea bloca dizolvarea și radierea societăților comerciale care înregistrează datorii, printr-o simplă comunicare trimisă către Registrul Comerțului;