Acasă Social Ministrul Adrian-Ioan Veștea: „Este important să asigurăm continuitatea proiectelor aflate în derulare”

Ministrul Adrian-Ioan Veștea: „Este important să asigurăm continuitatea proiectelor aflate în derulare”

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), Guvernul a decis, în ședința de astăzi, alocarea sumei de 500 de milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanțarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny” (PNIAS), coordonat de MDLPA, și a Programului național de construcții de interes public sau social (PNCIPS), derulat de Compania Națională de Investiții (CNI).

Potrivit actului normativ, bugetul PNIAS va fi suplimentat cu 300 de milioane de lei pentru onorarea parțială a solicitărilor de transfer înregistrate începând cu luna septembrie, pentru realizarea obiectivelor de investiții finanțate prin acest program.

De asemenea, bugetul PNCIPS va fi suplimentat cu suma de 200 de milioane de lei pentru onorarea parțială a plăților restante înregistrate începând cu luna august 2023, aferente lucrărilor executate în vederea finalizării obiectivelor de investiții incluse în program.

Actul normativ era necesar întrucât neefectuarea plăților la termen poate conduce atât la neîncadrarea în termenele asumate, la întârzieri în execuția lucrărilor, la costuri suplimentare determinate de conservarea și paza acestora, cât și la riscuri financiare generate de creșterile prețurilor.

”Este important să menținem ritmul pe care l-am avut până acum, să continuăm proiectele și să ne atingem obiectivele de dezvoltare a tuturor comunităților locale, prin investiții în modernizarea atât a infrastructurii rutiere, școlare, medicale și sociale, cât și a rețelelor tehnico-edilitare. Toate aceste proiecte aduc beneficii reale cetățenilor din toate județele țării, contribuind, astfel, la diminuarea discrepanțelor socio-economice dintre regiuni”, a precizat ministrul Adrian-Ioan Veștea.