Acasă Administrativ Lista proiectelor pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local...

Lista proiectelor pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local Braşov

Ședinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de 19 septembrie 2023, ora 10.00, în sala de şedinţe a Consiliului Local. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

  1. Depunerea jurământului de către domnule Balazs Horaţiu Felix, consilier local supleant validat în cadrul Consiliului Local al Municipiului Braşov. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
  1. Proiect pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 524 din 06 noiembrie 2020 privind aprobarea numărului, denumirea şi componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov, republicată. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 2/12.01.2023 privind utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2023 din bugetul fondurilor externe nerambursabile şi bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului U.A.T. Municipiul Braşov septembrie 2023. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
  1. Proiect de hotărâre de hotărâre privind continuarea plății din bugetul local al Municipiului Braşov a contravalorii chiriei pentru profesorul de limbă spaniolă din cadrul Colegiului Naţional „Unirea” Braşov pentru anul școlar 2023-2024. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
  1. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local
  2. 590/30.08.2023 privind continuarea derulării prin Municipiul Braşov a „Programului pentru școli al României”, pentru perioada 2023 – 2029. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării procedurilor privind selecția unui candidat pentru funcţia de membru a Consiliului de Administraţie al Societăţii RIAL S.R.L. potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
  1. Proiect de hotărâre privind prezentarea propunerii în Adunarea Generală a Asociaţilor a Societăţii RIAL S.R.L., de candidat provizoriu pentru Consiliul de Administraţie al societăţii. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.