Acasă Administrativ Lansarea activităţilor proiectului CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII RAMPA COMSER SRL

Lansarea activităţilor proiectului CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII RAMPA COMSER SRL

0

RAMPA COMSER SRL, cod de identificare fiscală 5210984, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/161/1994, cu sediul în Municipiul Brasov, România, Str. RAHOVEI nr. 7, , județul Brașov, cod poștal 500182, România, derulează începând cu
data de 27.01.2023 proiectul nr. cod RUE 846, intitulat “CREȘTEREA
COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII RAMPA COMSER SRL“, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, in
data de 27.01.2023

Valoarea totală a proiectului este de 2.861.972,61 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 1.719.096,75 lei din care FEDR 1.440.018,34 lei.
Proiectul se implementează în Localitatea Brașov, Str. Rahovei, Nr. 7, Jud. Brașov și nu va depăși data de 31.12.2023.

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale prin dezvoltare activității activității
de tipărire în cadrul societății RAMPA COMSER SRL
Rezultatele prevăzute, care reies din obiectivele specifice sunt:
Consolidarea poziției pe piață RAMPA COMSER SRL, societate afectată de pandemia COVID-19, prin realizarea de 1812 – Alte activități de tipărire n.c.a. cu ajutorul echipamentelor
de ultima generație și a spațiului renovat care să permită execuția de astfel de lucrări de calitate;
Astfel, pentru atingerea acestui obiectiv societatea va achizitiona 8 echipamente, 1 autoutilitara, va renova spațiul de producție și îl va dota cu panouri fotovoltaice în scopul realizării activității care se va derula conform CAEN 1812 – Alte activități de tipărire.
Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate cel puțin cu 24,8969 % față de productivitatea înregistrată înregistrată în anul 2020.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020, Acțiunea 4.1.1
Date contact:
Nume persoană contact: SEITAN CATALIN EUGEN
Funcţie: ADMINISTRATOR
Tel, Fax: 0721333222 / -, e-mail: office@rampadesign.ro

comunicat de presa1 comunicat de presa2