Acasă Social La Brașov, proiectele iniţiate de federaţiile sportive naţionale sunt finanțate!

La Brașov, proiectele iniţiate de federaţiile sportive naţionale sunt finanțate!

0
Unitatea Administrativ-Teritorială Judeţul Braşov a lansat vineri, 15 martie, Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului a proiectelor sportive propuse de federațiile sportive naționale.
Pentru finanţarea acestui program, în bugetul judeţean pe anul 2024 este prevăzută suma de 480.000 lei.
Data-limită pentru depunerea proiectelor: 15.04.2024, ora 16:30, la sediul UAT Judeţul Braşov, din municipiul Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, cod poştal 500007, Registratură (camera 10).
Durata finanţării: 4 noiembrie 2024 reprezintă data până la care trebuie finalizate activităţile prevăzute în proiecte, inclusiv plăţile efectuate de beneficiarii finanţărilor nerambursabile.
Informaţiile necesare pentru întocmirea proiectelor, criteriile de eligibilitate, înregistrarea solicitanţilor se regăsesc în Regulamentul privind finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Braşov a proiectelor sportive – Federații sportive naționale, care poate fi consultat pe site-ul instituţiei: www.cjbrasov.ro accesând link-ul: https://cjbrasov.ro/…/astazi-15-03-2024-s-a-lansat…/
Regulamentul poate fi solicitat şi la Serviciul Învăţământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relaţii Externe al Consiliului Județean Brașov, telefon: 0268.410.777, interior 143, email: sport@cjbrasov.ro