Acasă Regional Județul Brașov are 197.150 de salariați și ocupă locul 8 pe țară...

Județul Brașov are 197.150 de salariați și ocupă locul 8 pe țară în ce privește câștigul salarial

0

În luna septembrie 2022 județul Brașov s-a situat pe locul 8
în topul național al câştigului salarial mediu nominal net
Efectivul salariaţilor
JUDEŢUL BRAȘOV
Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii septembrie 2022 a fost în judeţul Braşov de 197.150 persoane.
Acesta a crescut cu 319 persoane comparativ cu luna anterioară, şi a crescut cu 4.954 persoane comparativ cu luna corespunzatoare a anului precedent.
În luna septembrie 2022 judeţul Braşov se menţine pe locul al patrulea din ţară, dacă luăm în considerare numărul total al salariaţilor, după Municipiul Bucureşti şi judeţele Cluj şi Timiş.
REGIUNEA CENTRU
Efectivul salariaţilor, la sfârşitul lunii septembrie 2022, a fost în Regiunea Centru de 706.430 persoane mai
mare cu 1.149 persoane faţă de efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii august 2022 şi mai mare cu 14.130
persoane faţă de luna septembrie 2021.

Luna septembrie

Efectivul salariaţilor la sfârşitul lunii septembrie 2022 a fost în România de 5.584.053 persoane, mai mare cu 9.030 persoane faţă de luna august 2022 şi mai mare cu 105.064 persoane comparativ cu efectivul salariaţilor de la sfârşitul lunii septembrie 2021.
Câştigul salarial
JUDEŢUL BRASOV
Câştigul salarial mediu nominal brut a fost în luna septembrie 2022 la nivelul judeţului Braşov de 6.094
lei, mai mare cu 53 lei (+0,9%) comparativ cu luna precedentă și mai mare cu 741 lei (+13,8%) faţă de luna
corespunzătoare din anul precedent.

1 Date estimate. Datele au fost estimate pe baza rezultatelor cercetarii statistice lunare asupra castigurilor salariale, completate cu informatiile existente in Registrul Statistic al Intreprinderilor pentru intreprinderile cu 1-3 salariati si au fost repartizate pe judete si sectoare de activitate conform distributiei obtinute
din cercetarea statistica anuala asupra costului fortei de munca din anul 2020.
2 Date reestimate. Datele pentru perioada ianuarie-noiembrie 2020 au fost reestimate pe baza rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor
salariale, completate cu informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3 salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2020.

Evoluţia câştigului salarial mediu nominal brut
Câştigul salarial mediu nominal net a fost în luna septembrie 2022, la nivelul judeţului Braşov, de 3.754
lei, mai mare cu 35 lei (+0,9%) faţă de luna precedentă şi mai mare cu 481 lei (+14,7%) comparativ cu luna
corespunzătoare a anului anterior.
Evoluţia câştigului salarial mediu nominal net
Câştiguri salariale peste media judeţului s-au înregistrat în industrie și construcții (3.950 lei).

Câștiguri salariale sub media judeţului s-au înregistrat în comerț și servicii (3.640 lei) și respectiv, în agricultură,
silvicultură şi pescuit (3.014 lei).

Evoluţia câştigului salarial mediu nominal net, pe activităţi
Evoluţia indicelui salarial real

Faţă de luna august 2022 câştigul salarial mediu nominal net lunar a crescut cu 0,9%, iar preţurile de
consum au crescut cu 1,33%, deci indicele câştigului salarial real a scăzut cu 0,4%.
Faţă de luna septembrie 2021 câştigul salarial mediu nominal net lunar a crescut cu 14,7%, iar preţurile de
consum au crescut cu 15,88%, deci, indicele câştigului salarial real a scăzut cu 1,0%.
Faţă de luna decembrie 2021 câştigul salarial mediu nominal net lunar a crescut cu 2,3%, iar preţurile de
consum au crescut cu 13,06%, deci, indicele câştigului salarial real a scăzut cu 9,5%.
Faţă de luna octombrie 1990, câştigul salarial mediu net lunar a crescut de 10.750,3 ori, dar luând în
considerare faptul că, în aceeaşi perioadă preţurile de consum ale populaţiei au crescut de 5.551,7 ori,
rezultă că indicele câştigului salarial real a crescut cu 93,6%.

REGIUNEA CENTRU
În luna septembrie 2022 față de luna septembrie 2021, în Regiunea Centru câștigul salarial net a crescut cu
18,6% în judeţul Covasna, în timp ce în județul Brașov acesta a crescut cu 14,7%.

Câştigul salarial mediu nominal brut la nivel naţional în luna septembrie 2022 a fost 6.457, cu 109 lei
(+1,7%) mai mare decât în luna august 2022 și cu 725 lei (+12,6%) mai mare comparativ cu luna
septembrie 2021.
Câştigul salarial mediu nominal net la nivel naţional în luna septembrie 2022 a fost de 4.003 lei, în
creștere faţă de luna precedentă cu 70 lei (+1,8%), şi cu 486 lei (+13,8%) mai mare decât în luna
septembrie 2021.
Indicele câştigului salarial real a fost de 100,5% pentru luna septembrie 2022 faţă de luna precedentă şi de
98,2% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului
salarial real a fost de 219,0%, cu 0,9 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna august 2022.
Locul judeţului
În clasamentul naţional al judeţelor României, judeţul Braşov ocupă:
– locul al 8-lea după câştigul salarial mediu net pe total economie;
– locul al 37-lea după câştigul salarial mediu net în agricultură;
– locul al 8-lea după câştigul salarial mediu net în industrie şi construcţii;
– locul al 9-lea după câştigul salarial mediu net în servicii şi comerţ.

 

Nota: În contextul situației cauzate de pandemia COVID-19, datele statistice infra-anuale, operative pot prezenta un grad de fiabilitate, acurateţe, completitudine şi comparabilitate mai redus, ca rezultat al dificultăţilor apărute în urma aplicării măsurilor economico-sociale determinate de instituirea stării de
urgență/alertă pe întreg teritoriul României. Aceste dificultăţi au fost determinate, în principal, de accesul dificil la documentele financiar-contabile, cauzat de
închiderea de cele mai multe ori subită a anumitor unităţi economico-sociale, de nefinalizarea la timp a acestor documente, de relaxarea termenelor legale de
depunere a documentelor fiscale la instituţiile cu atribuţii în domeniu, de suspendarea temporară a activităţii unui număr semnificativ de unităţi economicosociale sau chiar de încetarea activităţii unora dintre acestea.
Câştig brut. Conform prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare), contribuţiile de asigurări sociale,
respectiv cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului au fost transferate în sarcina salariatului şi, începând cu luna ianuarie 2018,
sunt suportate în totalitate de salariat, fiind reflectate în cuantumul brut al câştigului salarial nominal. În consecinţă, indicatorul „câştig salarial mediu brut lunar”
produs şi diseminat începând cu luna de referinţă ianuarie 2018 nu mai este comparabil cu seriile de date anterioare anului 2018.
Câştig net. Prevederile legale în vigoare (OUG nr. 79/2017 cu modificările şi completările ulterioare) referitoare la contribuţiile de asigurări sociale, respectiv
cele de asigurări sociale de sănătate care cădeau în sarcina angajatorului, transferate în sarcina salariatului începând cu luna ianuarie 2018, nu influenţează
comparabilitatea datelor pentru seriile de „câştig salarial mediu net lunar.”